London, babies

Nokre heilt utruleg travle veker er på veg til å komma til sin slutt, og eg kjenner at stresset som låg som murstein i hovudet slepper taket litt og litt. Den siste månaden har me vore på teaterfestivalen i Fjaler, hatt dåp for Edda, hatt haustmarknad i butikken, vore på Eid for operapremieren på La Boheme, vore i London på jobb, i Oslo og no i helga var me i Bergen og eg fotograferte søte babyar og koselege familiar. Men no. No vil eg vera heime. Det hadde ikkje gjort meg noko om me ikkje reiste nokon plass før til neste år, liksom.  I dag sit eg med innspurt på eit kokebokoppdrag som eg har jobba på i eit og eit halvt år som skal komma ut i haust, det skal bli så godt å få filene sendt også kan eg heller gleda meg til å få den i hendene! Har jo hatt både fotografering og layout, så føler verkeleg at den er ein liten ekstra baby me har hatt her i huset ei stund.

Men eg tenkte eg ville dela litt bilder frå London no! Me var der som sagt på jobb, på møter, til noko som er altfor tidlig å snakka noko om, typ eit år for tidlig, men me gjorde såklart andre ting enn å gå på møter óg!

We are leaving behind some absolutely crazy weeks, and I can feel the stress that has mounted on my head letting go little by little. The past month we’ve been on five different trips (all work related) and christened Edda and had a busy time in the shop as well. So I’m so ready to spend some time home. I don’t want to be this busy, I don’t like it. Today I am spending some time with my deadline on a book I have been working on for a year and a half, a cook book that I’ve both photographed and done the layout for. Going to feel so good to get the files sent off and then wait for the finished product.

I thought I’d share some photos of our trip to London! We were there for work, meetings, things way too early days to talk about, but we did other things too of course!

Det var Edda sin første flytur, og første tur til London. Ho takla det så fint, og me følte oss litt som superheltar som ikkje eingong hadde med vogn til E. Berre bar ho rundt i wrap overalt, og det funka perfekt.

It was Edda’s first time on a plane, and her first time in London. She was a trooper and we felt like superheroes who didn’t even bring her a buggy. Just carried her around in a wrap everywhere and it worked perfectly.

Saga levde sitt beste liv. Overalt skreik ho etter folk “HELLØU!”, ho drakk kanskje ti babyccinos på dei tre dagane me var der og reven var sjølvsagt med på det heile. Ho har til og med lært seg kva reven heiter på engelsk. “Shoxx”

Saga was living her best life. Everywhere she was screaming at people “HELLOU!” and she had maybe ten babyccinos in the three days we were there. The fox was always with us, of course. In english “Shoxx”.

Me åt frukost på Breakfast Club i Rufus Street og var så nostalgiske til alle gongar me har vore fulle på happy hour der.

We had breakfast at Breakfast Club in Rufus Street and reminisced about all the times we’ve been drunk at happy hour there.

Faktisk så åt me oss gjennom London.

We did actually eat our way through London.

Me var så mykje med Mariell som me kunne, det gjer så vondt og så godt å vera ilag, eg saknar ho så vanvittig heile tida. Då me skulle reisa og ikkje skulle sjå kvarandre igjen før flyet vårt gjekk, skundta me oss alle og sa hadet også gjekk me og grein på kvar vår kant. Det er så himla LIVET, det der. Liksom, å dra seg sjølv opp med rot og alt som skjer då.

We spent as much time with Mariell as we could, it hurts and is amazing to spend time together, I miss her so much all the time. When we were leaving and weren’t going to see eachother again before our trip back home, we all hurried to say good bye and cried our separate ways. It’s just too real, how we uprooted ourselves and all these residual emotions surfacing, again and again.

Også prøvde me å skvisa inn så mykje kos som det berre gjekk an. Det kan jo vera nådelaust når ein reiser rundt sånn med ungar, på dei vaksne sine premiss, ein stadig dårlig samvittighet i magen. Og då må ein kosa mykje óg. For alle sin del.

We tried to get in as many cuddles as we could. It can be a really bad thing travelling around so much with kids, doing grown-up things, with a gnawing guilt. You just have to cuddle as much as possible.

Etter tre dagar i vår beste by, pakka me saman greiene våre og reiste heim, med kofferten full av nye fine ting og mange notat frå fine møter.

After three days in our favorite city, we packed up our things and went home with our suitcase full of new things and a lot of notes from lovely meetings.

Lillingstonheimen

Me reiste til Sunnfjord. Me pakka bilen full som ein berre kan gjera når ein veit at ein ikkje skal fly, heile bleiepakker og dyner, ei vogn, i bagasjerommet, lommene fulle av snacks. Halve turen sat eg med eine armen baki baksetet for å holda smukken inni munnen til Edda, Jostein måtte massere skuldra mi då me kom fram. Me reiste mot Fjaler, mot teaterfestivalen og Lillingstonheimen. Teaterfestivalen fekk eg ikkje med meg noko av, eg amma Edda rundt omkring i Fjaler medan Jostein gjekk på teater og jobba. Men det beste med turen var der me budde, nemlig Lillingstonheimen, eigd av Fortidsminneforeningen. Der me fekk vera testarar for ei helg. Og å, som me testa.

We went to Sunnfjord. We packed our car up so tightly, the way you can only really do when you know you’re not flying. Whole bags of diapers and duvets, a pram in the trunk, pockets full of snacks. Half the trip was spent with my arm in the back seat holding Edda’s dummy in her mouth, Jostein had to massage my sorry shoulder when we got there. We went to Fjaler and the theatre festival there, and an old english house called Lillingstonheimen (named after the brit, Lillingston, who lived there). I didn’t experience the theatre festival, my time was mostly spent nursing Edda all over Fjaler while Jostein went to plays and worked. But the best thing about the trip was the house.

Me la alle puslespela våre og såg på Brannmann Sam i alle sengene.

We laid all the puzzles and watched Fireman Sam in all the beds.

Me leikte gøymsel.

We played hide and seek.

Og av og til var me lette å finna.

Sometimes we were easier to find than others.

Me amma, hovudsakleg eg og Edda, da. Og eg var sminkefri som eg no alltid er med mindre me SKAL noko. Altså sminkepungen min ligg i bilen these days.

We nursed, mostly Edda and I. And I was makeup free which I always am these days unless I’m doing something. My makeup is in the car, I’m that mom now.

Favorittrommet var det blå rommet. Her hadde me eit lite teselskap laurdagen, omtrent her fant me ut, med så himla sterk FOMO, at me ikkje kom til å komma oss på Fredrik sitt DJ-sett den kvelden. At av og til må ein vera dei ansvarlige foreldrene som legg ungar i senger og ser på TV og et potetgull. Som opplever ting via instagram. Og trass FOMO så hadde me ein så fin kveld, så glade for at me ikkje hadde tatt med oss to trøytte ungar ut i regn og høg musikk.

My favorite room was the blue room. We had a little tea party on the saturday, and it was here that we found out, despite FOMO, that we wouldn’t be able to go back out to Fredrik’s DJ set that night. Sometimes we do have to be the responsible parents who put the kids in their beds and watch TV and eat crisps. Who experience things via instagram. And despite the FOMO we had a lovely night, so happy we hadn’t brought two tired kinds out into rain and loud music.

For me hadde det jo finast på Lillingstonheimen uansett. Me kler eit sånt hus, med store trapper og flotte hagar, med små stilleben uansett kor ein vender blikket.

Because this was the best part. We look good in a house like this, big stairs and pretty gardens. With little still life setups wherever you rest your eyes.

Copenhagen in december

Tidlig i desember reiste me til København. Kvalmen låg over meg som eit tungt teppe, og eg følte meg så lost. Me budde i Brumleby på Østerbro, det var som eit lite paradis bak den travle gata, eit lite hus med hage til oss og foreldrene til Jostein, som óg var i København for å sjå Frøy i operaen. Saga utforska Brumleby på beste vis. Det var ikkje biltrafikk der, så ho kunne få gå, ta på ting, peika på kaniner. Og alt i si nye alpelue. Vår første dag fekk me ha Frøy heilt for oss sjølve. Me besøkte leiligheten hennar, åt ein deilig lunsj på hjørnekaféen hennar også kaker på Leckerbaer som eg har hatt lyst til lenge (akkurat så godt som folk seier!).

Early in december we went to Copenhagen. The nausea was on me like a heavy blanket, I felt so lost. We stayed in Brumleby in Østerbro, its own little paradise behind the busy street, in a small house with a garden for us and Jostein’s parents who also came to Copenhagen to see Frøy in the opera. Saga explored Brumleby in the best way. There were no cars there, so she could walk and touch things and point at rabbits. All in her new beret. On our first day we got to keep Frøy to ourselves. We visited her flat, had a lovely lunch at her corner café and cakes at Leckerbaer (on my to do list for ages, and just as good as people say!).

Etter at Jostein og eg hadde vore på ultralyd gjekk me og feira med lunsj på Beau Marche. Denne croque madamen er livet! Drakk ei heil flaske med Perrier!

After Jostein and I had been to our ultrasound we celebrated with lunch at Beau Marche. This croque madame is life! I drank a whole bottle of Perrier!

Og i butikken gjekk me og snoka nokså lenge. Eg kjøpte julekuler i papir med nissar på. Nissar er det beste Saga veit i heile verda, ho er heilt besatt, og syns at eg hadde gjort nokre gode valg.

We perused the shop for a long time too. I bought paper baubles with santas on them. Santas are Saga’s favorite thing in the whole world, she is obsessed, and approved of my choices.

Me tok frukosten på Granola ein dag, nokså morsomt å tenka på kor liten Saga var forrige gong me var her. Og fint å tenka på at ho allereie har vore i København to gonger før ho er to år. Ho åt havregraut, eg åt pannekaker. Og me drakk alle juice, nokre meir med måte enn andre.

We had breakfast in granola one day, it’s pretty funny to think about how tiny Saga was the first time we came here. And nice to think she’s been in Copenhagen twice before turning two. She had porridge, I had pancakes. And we all had juice, some more carefully than others.

Etter at me hadde kjøpt mi nye kåpe (ei second hand Max Mara-kåpe♥) feira me med mandelcroissantar på Democratic coffee, dei beste i byen. Så reiste me heim, åt suppe frå Føtex til middag og gjorde oss klare til å reisa heim igjen.

After buying me a new coat (a second hand Max Mara coat♥) we celebrated with almond croissants at Democratic coffee, the best in town. Then we went home, had soup from Føtex for dinner and got ready to go back to Norway again.

Mariell + Saga

Noko av det finaste me gjorde i London var ein laurdag på Broadway Market med Mariell. Som me har gjort tusen gongar før. Kaffi og Artwords og bilder av blomar og stappfull La Bouche. Me tok oss over til Violet Bakery der me sat ute, åt ostesmørbrød og kaker, og Saga insisterte på å gå tur med Tina, hunden til Mariell sin roomie. Så reiste me over til Liverpool Street for å gå innom Benk + Bo, som er Mariell sitt nye prosjekt i London. Er så sjukt stolt av ho, ho har brukt dei siste par åra på dette og om berre eit par dagar opnar dei. Så mange fine insta stories på instagrammen deira no.

Noko av det siste me gjorde med Mariell før me flytta var ein dag som såg nesten nøyaktig slik ut, utanom at eg hadde bursdag og at Saga var inni magen min. Sjå bilder her.

One of the loveliest things we did in London was a saturday in Broadway Market with Mariell. Like we’ve done a thousand times before. Coffee and Artwords and photos of flowers and a packed La Bouche. We went over to Violet Bakery where we dined al fresco, had grilled cheese and cake, and Saga insisted walking Tina the dog. Then we went over to Liverpool Street to stop by Benk + Bo, Mariell’s new project in London. I’m so proud of her, she’s spent the past few years working on this and in just a couple of days they open. So many lovely insta stories on their instagram right now.

One of the last things we did with Mariell before moving was a day almost identical to this, but it was my birthday and Saga was inside my belly. Photos here.

London

Me er i London. Mi lille vesle Saga som var tre månader frå å bli født då me flytta herifrå, ho vinkar til alle på toget og vil klappa alle hundar ho ser, dei blonde krøllene er veldig oppmerksomhetskrevjande. Me drikk kaffi på kafé, går timesvis i bokhandlar og klemmer på alle bøker. Tek telefonar frå mamma som er i butikken og lurer på kva ting kostar, kvar ting skal stå. Som i eit parallelt univers.

Eg var ikkje førebudd på kor vanlig det skulle følast å vera tilbake, var redd for korleis det skulle påvirka meg, om eg skulle strigråte straks me landa. Men nei. Me går på våre vanlige plassar, sjekkar ikkje kartet, hugsar opningstider og punkt på menyar. Eg har så mange gater i hovudet, så mange busslinjer. Mind the gap, the bill please, sorry exuse me thank you.

We are in London. My little Saga who was three months away from being born when we moved to Norway, waving at everyone on the train and stretching out of her pram to pet all dogs in her way, her blonde curls are very attention seeking. We drink coffees at cafés, spend hours in book shops and touch every book. Talk to my mum on the phone who is in the shop wondering what things cost like in a parallel universe.

I wasn’t prepared for how domestic it would feel to be back, I was scared of how I would feel, maybe I’d start crying the moment we landed. But no. We go to the usual places, don’t look at maps, remember opening hours and things on menus. I have so many streets in my head, so many bus lines. Mind the gap, the bill please, sorry exuse me thank you.

Göteborg: regn og ei avreise

Göteborg[left]På vår siste dag i Gøteborg hølja det ned med regn. Me vart sittande på hotellet lenge, lenge, spelte kort medan Saga sov i vogna. Jostein fekk desse korta av meg til bryllaupsdagen i fjor, dei er så vakre. Det letta litt, så då halvsprang me over til botanisk hage der me søkte tilflukt i palmehuset. Me fulgte så elva til Haga der me vimsa rundt, åt ein maaaaasse dumplings hos Beijing8, også reiste me frå Gøteborg, og nordover, mot Sunne og bryllaup.[/left][right]On our last day in Gothenburg it was raining cats and dogs. We stayed in the hotel for a long time, playing cards while Saga slept in her pram. I gave Jostein these cards for our anniversary last year, they’re so beautiful. It stopped raining just long enough for us to run over to the botanical gardens and into the palm house. We then followed the river to Haga, where we mostly just sauntered. We had a lot of dumplings at Beijing8 and then we left Gothenburg, driving north, towards Sunne and a wedding.[/right]

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Göteborg: taco og primørar

Göteborg[left]På laurdag i Gøteborg vandra me rundt i Haga, såg på klede og drakk kaffi og slappa av. Me gjekk heilt ned til Byggfabriken for å kjøpa nye krokar til gangen (som eg hang opp i går og var så sint på ein drill, men det vart fint!). Frøy kom, og me åt tacos på Taco & Tequila – tipstips, det var veldig godt. På ettermiddagen åt me tidlig middag på Atelier (på Pigalle), Saga hadde på seg ny kjole og åt kaviar og poteter, ei skikkeleg dame på restaurant. På kvelden sat me i hotellbaren og drakk øl og snakka om kjærleik, ein blir så snakkesalig av hotellivet.[/left][right]On saturday in Gothenburg we walked around Haga, looked at clothes, drank coffee and relaxed. We walked all the way down to Byggfabriken to get hooks for the hallway (I put them up yesterday and was very angry at the drill but it looks great!). Frøy arrived in Gothenburg, we had tacos at Taco & Tequila – tip! It was delicious. In the afternoon, we had an early dinner at Atelier, Saga wore a new dress and had caviar ad potatoes, such a lady. In the evening we sat in the hotel bar, drinking beer talking about love. Hotel life makes you talk about things.[/right]

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Göteborg: Hotell Eggers og ein ny garderobe

Göteborg
[left]Dag to i Gøteborg starta med ein heilt sjuk frukost, altså den beste og vakraste hotellfrukosten eg nokon gong har sett. Alt var av så høg kvalitet, kvar minste lille gaffel var vakker og på rett plass. Saga smakte rips for første gong i livet og vart heilt besatt. “Bær” er jo eit av orda ho seier mest i løpet av ein dag, berre i håp om at det finst eit bær ho kan få. Me klarte å gløyma, for ei lita stund, at eg ikkje hadde klede, og tok Gøteborgshoppingen med storm. Saga fekk ein masse nye klede, blant anna. Eg blir så trigger happy når eg er trist, så det var ein heil del kjøp, men fantastiske ting som eg er så glad for at eg no har i mitt hus. Me åt pizzalunsj på Da Matteo med gigantiske islatte til begge to, Saga vakna så ho fekk óg eta og likte Jostein sin best med geitost. Eg kjem til å bli så forvirra om ho blir uinteressert i mat som vaksen.

Så skifta me hotell, til hotell Eggers som to be honest var ein skuffelse. Dei har jo hatt så mange bloggarar på besøk og det ser alltid heilt fantastisk eventyrlig ut men dei får vel kanskje dei finaste romma. Og etter ein tørr halloumiburger til middag lengta eg SÅ tilbake til Pigalle (som tross alt ikkje var så mykje dyrare). Så der og da, i hotellrestauranten, bestilte eg middag på Pigalle neste kveld. Livet er for kort, ei helg er for kort, for halvgod mat. Føles kaaanskje litt kjipt å skriva det, men hey. Sånn er det virkelige livet. [/left][right]Day two in Gothenburg started with an insane breakfast, the most delicious and beautiful hotel breakfast I’ve ever seen. Everything was such high quality, every single little fork was beautiful and in its place. Saga had red currants for the first time and was obsessed. “Bær”, meaning berries, is one of her most frequently used words, just hoping there will be one for her to eat. We forgot, for a little while, that I didn’t had any clothes, and we took Gothenburg shopping by storm. Saga got a lot of new clothes. I get so trigger happy when I’m sad, so there were a few purchases, but amazing things I’m so happy I now have in my house. We had pizza at Da Matteo for lunch with giant iced lattes. Saga woke up to have some too, she preferred Jostein’s with goat cheese. I’m going to be so confused if she grows up to be uninterested in food.

Then we changed hotels, to Hotel Eggers which was a disappointment if I’m honest. They’ve had all the bloggers there and it always looks amazing, but I guess they get the best rooms. And after a dry halloumi burger dinner I looooonged back to Hotel Pigalle (which really wasn’t that much more expensive). So there and then, in the hotel restaurant, I booked us a dinner at Pigalle for the next night. Life is too short, a weekend is too short, for half decent food. It feels a little blah writing that, but hey. That’s real life. [/right]

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg