How has it been lately? A list.

Untitled

 

+ + + + +
At me blir heilt hinsides bortskjemte av søstra til Jostein og familien med digg mat og vin. I går kveld fekk me indisk cashew-kylling, så sjuuuukt godt vil eta det igjen i dag den dag.

+ + + + +
Avreise til Bergen i dag, med ei søster som tar imot oss på bussplassen og fine jobbar som ventar der. Og middagsplanar med Fredrik i kveld

+
Sjuk baby i natt som hadde vondt og var trist og ikkje kunne trøstast

+
Flynervene som meldte seg samtidig som gråten

+ + + + +
Fine nye ting til alle i familien

+
Pengeangsten som alltid melder seg

+ +
Eg saknar plantene mine og rutinene mine og det stille. Kvifor kan ein aldri vera fornøgd med det ein har når ein har det? Har lengta sånn mot denne turen, liksom. Er irritert på trikkar og ungar og bygningsarbeid som held ungen min frå å sova

+ + + +
Gode råd frå ein framtidig kollega, og det gjorde ingenting at Saga var med på møtet og rulla på golvet og drog i ledningar og vart trøytt.

+ +
Nye deilige magasin som eg såvidt har turt å opna på og vil spara, men ikkje veit når eg skal få ro til å nyta

+
Ein dyr te eg kjøpte som ikkje var verdt pengane. Min minst gode kombo = dyrt og ikkje bra.

+ + + + +
Har tatt bilder av to månadsgamle babyar denne veka og herregud så verpesjuk ein blir.

+
Jostein og eg som var sure på kvarandre i ein heiskø på Steen og Strøm, det gjekk fort over men var eit så perfekt eksempel på kva stress gjer med oss. Kven gidd å stressa meir enn nødvendig, liksom? Stress er sånn valuta i våre dagar, jo meir ein har jo meir suksessfull er ein og det er sånn bullshit. Det gjer ein berre uoppmerksom og sjølvsentrert.

+ + + + +
Ei natt i hotellseng framfor meg. Faktisk tre netter i hotellseng framfor meg.

+ + + + +
We’re so spoiled by Jostein’s sister and her family with delicious food and wine. Last night we had an indian cashew chicken, soooo good I want it again todayyyyy.

+ + + + +
Leaving for Bergen today, with a sister waiting for us at the bus stop and good assignments waiting there. And dinner plans with Fredrik tonight!

+
A baby who was in pain and sad last night and couldn’t be consoled

+
My fear of flying that came rushing back during her tears

+ + + + +
Pretty new things for everyone in this little family

+
My anxious feelings about the money I spent

+ +
I miss my plants and my routines and the quiet. Why can’t I ever be happy with what I have when I have it? I’ve longed so much for this trip, I’m annoyed by trams and kids and construction work that keeps my baby from sleeping

+ + + +
Good advice from a future colleague, and she didn’t mind Saga joining in on our meeting, rolling around the floor pulling at wires, getting tired

+ +
New lovely magazines that I’ve barely opened and want to save but don’t know when I’ll have the time calm to enjoy

+
An expensive tea I bought that wasn’t worth my money. My least favorite combo = expensive and not good

+ + + + +
I’ve photographed two month-old babies this week and oh my god, the broodiness!

+
Jostein and I grew sour as we waited for a lift in a shopping centre. It passed quickly, but was such a perfect example of what stress can do to you. Who can be bothered to stress more than necessary? Stress is such a strong way to measure success these days, the more you have the better, it’s such bullshit. It just makes you unattentive and self centered.

+ + + + +
A hotel bed night in front of me. Actually three hotel bed nights in front of me.

 

Follow:
Share:

2 Comments

  1. 21:12, 23 Mar 2017 / 21:12

    “Stress er sånn valuta i våre dagar, jo meir ein har jo meir suksessfull er ein og det er sånn bullshit. Det gjer ein berre uoppmerksom og sjølvsentrert.” AMEN.

  2. Marte
    22:26, 23 Mar 2017 / 22:26

    Elsker det du skriver om stress som en “verdi” i vårt samfunn. Jeg hater at det er sånn. Jeg kjenner selv på at jeg ikke vil ha det sånn, men klarer likevel ikke å slå meg til ro med hva andre tenker om meg. At de tenker jeg ikke er suksessfull/populær fordi jeg ikke er travel, og at det er om å gjøre å ha det mest mulig travelt. Det er status, og en måte å måle popularitet på. Heldigvis kjenner jeg at jeg er på vei til å bli såpass moden at jeg klarer å tenke forbi det, og nyte de rolige kveldene mine og takke nei til avtaler. Men det påvirker meg mer enn jeg ønsker likevel. Trist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *