Three months

XThurrrrsdayUntitled

[left]I dag er ho tre månader gamal, og det er tre månader sidan eg vart mamma og hjartet utvida seg, opna nye etasjar. Livet er så bra med ho, det er på tusen måtar meir komplisert men på like mange måtar enklare. Ikkje minst er det fullt av klisjéar, men det gjer ingenting. Eg velger amming og bleier og tannlause smil kva dag som helst.[/left][right]Today she is three months old, it’s three months since I became a mother and my heart expanded, opened new floors. Life is so good with her, it’s more complicated by a thousand ways but equally as many simpler too. Not least, it’s full of clichés but who cares. I choose nursing and diapers and toothless smiles every day of the week.[/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *