What we’re reading

Reading

Kva les me i dette huset akkurat no? spør du kanskje. Her kjem svaret!

Mariell
Eg les akkurat no Ut og stjæle hester av Per Petterson. Eg har hatt denne pocketboka i nesten ti år, og skal i utgangspunktet ha lest den i første klasse på vidaregåande. Men på det tidspunktet var eg veldig trassig når det kom til lesestoff, og las istaden Pan av Knut Hamsun (det finst fellestrekk mellom desse to bøkene). Dét var jo ei veldig bra bok, og starten på reisa mi med Hamsun, men eg fant ut at det var på tide å lesa den eg i utgangspunktet skulle ha lest. Elskar korleis Petterson skriv, eit veldig nært og personlig bokmål som ein ikkje ofte ser. Føler meg óg merkeleg nær meg sjølv som sekstenåring sidan eg sist las akkurat desse sidene då, det er kaffeflekkar i boka som vart laga då eg budde på hybel med rød fløyelssofa fra Ikea. Eg er på side 60 akkurat no og kosar meg veldig. Prøver å lesa istadenfor å sjå TV medan eg ammar, og det er vanskeleg men givande. Fun fact: klarar kun å lesa når eg ammar på venstre pupp, for da har eg høgrearmen fri.

Kva las eg før det: Eit par kapittel av Hässelby av Johan Harstad. Ønskar meg den nye boka hans, men skal lese denne før eg kjøper den. Då eg skulle til Italia ville eg ha ei lettare (altså i vekt og gram) bok med meg, så da vart det ei anna, men gler meg til å fortsetta med denne.

Kva er det neste på leselista: Hässelby og Tove Jansson-biografien som eg har lest halve av.

Saga
Akkurat no les me ei bok av Elsa Beskow-skattar. Eg elska Beskow i barndommen, hugsar veldig godt bøkene om tantene i fargar, og i seinare tid hadde eg for vane å senda postkort med Beskow-motiv til mormor i posten. Så det er veldig fint å få lesa underfundige og rare historiar og rim til ho, og la augene kvila litt på bildene óg. Bildene er så utrulig vakre, spesielt i kapittelet om jul og er sånn eg har lyst til å ha det óg (sjå under her!). Ho skjønnar jo ingenting, men elskar den fokuserte merksemda og lydane me lagar til stemmene.

Kva las ho før det: Un Minuto av Somin Ahn, altså på italiensk. Ho fekk den av Janne og Jørgen som hadde vore i Italia, og sidan Jostein kan italiensk, las han den til ho

Kva er det neste på leselista: Bildebøker i gamaldags stil, me må jo byrja på barneboksamlinga vår no. Kom gjerne med tips om de har!

Jostein
Akkurat no les Jostein ein roman, han les vanligvis vanskelege historiske bøker men eg elskar når han les skjønnlitteratur for det er meir romantisk. Han les den nye til Jonathan Safran Foer, ein av få forfattarar som me begge elskar. Dette seier han: “Altså, no har eg nett starta på Here I Am, så det er vel litt tidleg å konkludere, men eg er veldig nysjerrig på ho, fordi ho verkar veldig idétung, noko eg alltid likar i bøker. For meg hjelper det ikkje om ein roman er kor godt skriven som helst, dersom han ikkje har idéar eg blir interessert i å ta med meg vidare. Eg kan elske frykteleg tunglesne (t.d. vanskelege historiske) bøker, dersom idéane ho rommar er gode nok. På dei fyrste sidene av Here I Am, fortel han om idéen «a religion for two», som eg straks kjende meg att i, særleg då han knuste idéen to avsnitt under.”

Kva las han før det: “Rett før denne las eg ut I Medici av Paul Strathern, som var god, men unekteleg for litt spesielt interesserte. Før det att, las eg SPQR av Mary Beard, som eg vil tilrå varmt, til alle. Beard er ein heilt fantastisk akademikar og skribent, og pløyer gjennom heile den romerske historia – iallfall fram til år 212 – på magisk vis. Magisk i den forstand at eg aldri hadde trudd eg skulle få oppleva ei så lesverdig framstilling av eit så enormt emne, som samstundes rommar kritisk innsikt i den sedvanlege narrativen me er vande med å møte. Til dømes fucka ho opp heile den tradisjonelle oppfatningi mi om «gode» og «dårlege» keisarar:  «[T]he politics of regime change had a major influence on how each emperor went down in history (…). The basic rule of Roman history is that those who were assassinated were, like Gaius [Caligula], demonised. Those who died in their beds, succeded by a son and heir, (…) were praised as generous and avuncular characters, devoted to the success of Rome(…)».
Eg beundrar britane sånn for at dei avlar slike strålande historieprosaistar som ho og Simon Sebag Montefiore, som greier å formidle store, store historier til eit stort publikum, med akademisk truverde. SPQR er, såvidt eg veit, ikkje kome på norsk enno, men Jerusalem av Sebag Montefiore, som òg var heilt fantastisk, er.”

Kva er det neste på leselista: Hadde tenkt å kjøpe Elena Ferrante-bøkene på italiensk i Campania, men var så heidundrande på landet at eg ikkje såg ein einaste bokhandel heile turen. Dermed blir det nok noko frå arkivet. Eller så har eg hatt ei engelsk verseomsetjing av La Divina Commedia liggjande ei stund, som eg òg håpar å få kome i gang med snart. Fordelen med å bu i Lærdal er jo at eg ikkje får tak i nye bøker, så eg blir tvinga til å lesa nokre av dei eg har.

Kva les de akkurat no, de fine folk?

What are we reading in this house right now? you might ask. Here it is!

Mariell
I’m reading Out Stealing Horses by Per Petterson, in norwegian. I’ve had this pocket book for almost ten years, and I’m supposed to have read it when I was 16 in school. At that time though I did everything out of spite, especially when it came to things I was supposed to be reading, so in stead of reading this I read Pan by Knut Hamsun (a favorite, and there are parallels between these books). It did start off my love for Hamsun, which was great too but it was time for me to read this book, like a carmic thing, like I owed it to my norwegian teacher. I love Petterson’s language, especially in norwegian it’s very close and beautiful. I feel strangely close to myself at 16 reading this as well, there are coffee stains on the pages that I made when I was living in a tiny room in a flat with a red velvet Ikea sofa. I’m trying to read instead of watching TV when I nurse, and it’s been hard but rewarding. Fun fact: I can only read when nursing on my left boob because my right arm is free.

What did I read before that:
A couple of chapters out of Hässelby by Johan Harstad. I want to get his new book but I’m going to read the one I have first. When I was leaving for Italy I decided to bring a lighter (in grams and weight) book, but I’m excited to start back with that.

What’s up next: Hässelby and the Tove Jansson biography that I’ve already read a half of.

Saga
Right now we’re reading a book of Elsa Beskow treasures. I loved Beskow as a child, I remember them vividly with the differently colored aunts, and later in life I had a habit of sending my grandmother Beskow post cards in the mail. So I’m really enjoying reading these strange and wonderful stories and rhymes for her and let our eyes rest on the pages too. The images are so beautiful, especially the chapter on christmas, it’s how I want it to be (see images below here!). She doesn’t understand anything, of course, but she loves the focused attention and the sounds and voices we make.

What did she read before that: Un Minuto by Somin Ahn, in Italian. She was given it by Janne and Jørgen who had been to Italy, and since Jostein speaks Italian he read it for her

What’s up next: old fashioned picture books, we have to start collecting the classics! Please give us tips if you have them, we want books in english too!

Jostein
Right now, Jostein is reading a novel. He usually reads difficult historical books but I love it when he reads fiction because it’s more romantic. He’s reading the new book from Jonathan Safran Foer, one of few authors we both really love. This is what he has to say about it: “I’ve just started reading Here I Am, so I couldn’t conclude in anything at this early stage, but I’m fascinated with it because it seams heavy with ideas which I always enjoy in books. For me it doesn’t matter if a book is well written if it doesn’t hold ideas I’m interested in continuing on with. I love reading pretty heavy books (like historical books) if the ideas it holds are good. On the first pages of Here I Am, he talks about the idea of “a religion for two” that I could recognize in myself, especially when he demolished the idea just two paragraphs later.”

What did he read before that: “Right before this one I read I Medici by Paul Strathern, which was good but not for everyone. Before that again, I read SPQR by Mary Beard which I highly recommend, for everyone. Beard is a wonderful academic and writer, and plows her way through roman history – at least until year 212 – in a wonderful way. Wonderful in the sense that I never thought I’d experience such a simple-to-read depiction of such a vast subject that at the same time holds a critical insight to the usual narrative we meet on the subject. For example, she completely messed up my understanding of a “good” and “bad” emperors: «[T]he politics of regime change had a major influence on how each emperor went down in history (…). The basic rule of Roman history is that those who were assassinated were, like Gaius [Caligula], demonised. Those who died in their beds, succeded by a son and heir, (…) were praised as generous and avuncular characters, devoted to the success of Rome(…)».
I admire the brits for breeding such brilliant history prose writers such as her and Simon Sebag Montefiore, who are able to tell grand stories to a big audience with the academic weight to them. SPQR is, as far as I know, not translated to norwegian yet, but Jerusalem by Sebag Montefiore, which was also amazing, is”

What’s up next: “I was planning to buy the Elena Ferrante books in italian in Campania, but we stayed so rurally I didn’t even see a book store the whole time. So it will be something from the archives. I do have an english translation of La Divina Commedia waiting, that I hope I’ll get to soon. The advantage of living somewhere so desolate is you have to read what you have.”

What are you guys reading these days?

ReadingReadingReading

Follow:
Share:

32 Comments

 1. 18:09, 13 Oct 2016 / 18:09

  For et fint innlegg! Håper dere fortsetter å dele med oss hva dere leser :)

  For tiden leser jeg bøkene i Outlander-serien av Diana Gabaldon. Det er år og dag siden jeg har lest en bokserie, og jeg er både veldig gira og veldig lei av det på samme tid. Merkelig følelse. På den ene siden vil jeg bare vite hva som kommer til å skje med Claire og Jamie, mens på den andre driter jeg i det. Jeg er på den tredje boken nå, av åtte, og tenker å ta en liten pause etter denne. Har veldig lyst til å lese The Little Friend av Donna Tartt, så tror det blir den. Også dykker jeg kanskje inn i Outlander-universet igjen. Vi får se!

 2. Pernille
  18:49, 13 Oct 2016 / 18:49

  Så gøy innlegg! Jeg leser Safran Foers første bok nå, Everything is illuminated. Startet den og la den fra meg igjen for the-fire år siden, men er glad jeg prøvde igjen! Elsker jo måten han skriver på.

 3. Andrea
  18:55, 13 Oct 2016 / 18:55

  Dette var gøy å lese :)
  Nå ble jeg inspirert å lese historiske bøker, og skal absolutt sjekke ut SPQR.

  Jeg gleder meg til å kunne lese barnebøker for nevøen min. Jeg husker selv bøkene om tante brun og onkel blå, men har dessverre ikke noen andre anbefalinger å komme med. Når dere har lest en del barnebøker hadde det vært veldig fint med et innlegg om hvilke bøker dere anbefaler.

 4. 19:36, 13 Oct 2016 / 19:36

  Så trivelig innlegg! Jeg leser altfor mange bøker på én gang, alltid, men akkurat nå leser jeg mest Banalitetens Tyranni av Christian Borch, spennende om økonomi og den politiske situasjonen i Europa, og Saman er ein mindre aleine av Anna Gavalda.

 5. frk.åsheim
  19:41, 13 Oct 2016 / 19:41

  Så gøy liste!
  Elskar Beskow ♡

 6. 20:42, 13 Oct 2016 / 20:42

  Så mange fine tips! Jeg leser det siste bindet i Napolikvartetten av Elena Ferrante, Historia om det tapte barnet. Også har jeg Is-slottet av Tarjei Vesaas som ekstrabok, som jeg kun leser på Hurtigbåten på vei til kjæresten min :-)

 7. 20:45, 13 Oct 2016 / 20:45

  Les Ferrante! Du, kom på at du spurte etter norske podcast-tips. Har du høyrd Salongen? Ein ny gjest kvar dag i ein times samtale med verdens beste programleierar. Personleg, varmt, morosamt og fint! Elskar Salongen.

 8. Ines
  20:55, 13 Oct 2016 / 20:55

  Barnebøker: Olof og Lena Lindström, Barbro Lindgren og Lena Anderson. I nynorske omsetjing :-)

 9. 21:21, 13 Oct 2016 / 21:21

  så gøy med leseliste! Selv likte jeg godt Hässelby i begynnelsen, men satt igjen med litt blandede følelser i slutten av boken. Håper du oppdaterer hva du syns om den i en senere post!

  Jeg hadde alle Elsa Beskow-bøkene da jeg var liten og husker jeg eeelsket illustrasjonene. Spesielt dem med skog, blomster og dyr.
  Det finnes jo så utrolig mange kjekke barnebøker, men kanskje jeg kan anbefale en som ikke er en “klassiker”. Bøkene om Vesle Pinne kan kanskje falle i smak med tiden. Det er billedbøker med dikt / rim på nynorsk. Husker jeg leste dem for min søster da hun var liten og det var en favoritt ved sengekanten. Se etter “vesle pinne får besøk”. :)

 10. 21:58, 13 Oct 2016 / 21:58

  Flott innlegg! :) jeg leser også jonathan safran foer sin nyeste nå, i tillegg til ‘can’t and won’t’ av lydia davis. Håper på flere lignende innlegg i fremtiden!

 11. 22:12, 13 Oct 2016 / 22:12

  Å, for et fint innlegg! Håper du fortsetter med dette! Og Hässelby er forresten utrolig bra!

 12. Sarah
  22:32, 13 Oct 2016 / 22:32

  Ferdig med Max, Mischa og Tetoffensiven for en liten stund siden, og har lest The Girls av Emma Cline siden det. Nå går det sakte med Sommeren uten menn av Siri Hustvedt. Ikke fordi den er dårlig, men fordi jeg har så innmari mye skolearbeid og eksamensstyr at jeg ikke har tid. Håper det går fortere når jeg rekker å puste igjen.

 13. Ragnhild
  06:18, 14 Oct 2016 / 06:18

  Lesebrett gjør enhånds-lesning så mye enklere, sier jeg bare! (Og en slipper bekymre seg for vekt i bagasjen.)

 14. mari
  07:40, 14 Oct 2016 / 07:40

  kjempefint innlegg! likte veldig godt at dere tok med saga, spesielt siden jeg også har vokst opp med Elsa beskow sitt univers og har ei kasse med hennes skatter stående til den kanskje-dagen jeg kan lese dem for ei lita ei. jeg leser mansfield park og venter på here i am i posten.

 15. 08:13, 14 Oct 2016 / 08:13

  Så fint innlegg! Jeg begynner å nærme meg slutten på Shantaram av Gregory David Roberts, en utrolig fin og velskrevet bok men som har tatt evigheter å lese, dels fordi jeg ikke har hatt så mye tid til å lese midt i arbeid med masteroppgave, dels fordi den er en sånn type bok som jeg trenger å ta litt pause fra innimellom. På nattbordet ligger “Hver morgen kryper jeg opp fra havet” av Frøydis Sollid Simonsen, “Bienes historie” av Maja Lunde, og “Evolusjon” av Erik Tunstad. Så denne høsten blir veldig norsk og biologi-relatert!

 16. Synnøve
  10:08, 14 Oct 2016 / 10:08

  Den nye illustrert Harry Potter og mysteriekammeret og ei super fin utgave av Peter pan, men ellers elsker eg å lese Agatha Christie både miss maple og poirot

 17. Ingvild Marie
  10:22, 14 Oct 2016 / 10:22

  Hurra for leseinnlegg!

  Jeg har akkurat begynt å lese Drømmehjerte av Cecilia Samartin, og er etter kanskje 25% av boka positivt overraska. Dette er den fjerde boka jeg har starta på på kort tid, og nå har du inspirert meg til å dra fram Johan Harstad her også. Klarte såvidt å ikke kjøpe den nye i går, og skal også lese Hässelby før den får komme i bokhylla.

  Takk, jeg digger å lese om lesing!

 18. Martha
  12:46, 14 Oct 2016 / 12:46

  For tiden leser jeg Bergskatt av Toril Brekke. Den handler om hjembygda til mamma, så jeg har så lyst til å like den, men foreløpig syns jeg helt ærlig at den er veldig kjedelig. Skal gi den et par sjanser til, men kan nok fort hende at jeg gir opp (selv om jeg hater å gi opp bøker!). Drømmer om å få tak i fine utgaver av Anne fra Bjørkely på engelsk!

 19. 13:25, 14 Oct 2016 / 13:25

  Leser Jon Michelet sine bøker om sjømannen Halvor. Bøkene er magisk, korrekte og så detaljerte at man forsvinner totalt i historien og glemmer at man sitter med en murstein på nærmere 800 sider i fanget.

 20. Anita
  21:16, 14 Oct 2016 / 21:16

  Så kjekt med leselister! Akkurat nå leser jeg “Den lange, hvite skyens land” av Sarah Lark. På ørene når jeg går til og fra jobb hører jeg på “Raushetens tid” av Kathrine Aspaas.

 21. 21:50, 14 Oct 2016 / 21:50

  Å Mariell, dere er hjertelig velkomne til å delta i leserapporteringen i bloggen min! Jeg kjører en lignende greie, kalt “Kva las du no” (tittelen er fra ekstraheftene vi hadde i norsken på barneskolen), sånn ca månedlig og har gjort det i mange år. Senest i forrige uke! Velkommen med din rapport!

  (jeg er akkurat ferdig med “All that man is” av David Szalay, som er shortlisted til Man Booker Prize som går av stabelen i neste uke. Spent!)

 22. Susanne
  23:53, 14 Oct 2016 / 23:53

  Akkurat nå leser jeg Imot Kunsten av Thomas Espedal!

  Min beste barnebok var Lille åmen aldri mett, elsker de illustrasjonene.
  Ellers var jo mummibøkene store favoritter, selv om jeg alltid syntes de var litt skumle.

 23. Karen
  01:24, 15 Oct 2016 / 01:24

  Jeg er inne i en thriller-periode og leser The Night Stalker av Robert Bryndza, så spennende at jeg er glad jeg slipper å sove alene. Mannen min er nettopp ferdig med en Terry Pratchett-bok jeg ikke husker navnet på. Eldstemann på 7, snart 8, leser også Terry Pratchet. Han falt for ungdomsserien om Petronella og Skrellingene og holder på med bok to som heter Vintersmeden. De to minste på 3 og 5 blir lest for og de siste dagene har det vært min tur til å lese og da har vi lest litt Roald Dahl på nytt, en av mine favorittforfattere fra egen barndom. Den kjempestore krokodillen er fin og de har ledd seg gjennom Dustene om Herr og Fru Dust og deres forsøk på å plage hverandre mest mulig. :-)

 24. Cecilie
  15:16, 15 Oct 2016 / 15:16

  Franske Rebecca Dautremer er etter min mening en av verdens dyktigste barnebokillustratører. Om dere ikke kan fransk, vil jeg allikevel anbefale bøkene hennes. De er magisk vakre.

 25. Kaffemarte
  20:00, 15 Oct 2016 / 20:00

  Altså, for et fint innlegg! Ja til flere slike!
  Jeg startet på Elena Ferrante mens jeg ventet på fødsel i forrige uke, ble ikke umiddelbart bergtatt, men har fortsatt trua på at det er verdt å lese.
  Med toåringen leser vi ofte mummibøker, men det beste synes hun er å kunne bla selv gjennom ei norsk sangbok jeg husker fra min egen barndom. Da synger vi de sangene vi kan og peker på de fine tegningene.

 26. Anette
  09:13, 16 Oct 2016 / 09:13

  Åh, som jeg liker bloggen din! Og elsker slike innlegg!
  Nå kom det flere nye bøker på listen min, herlig. Denne uken har jeg lest ferdig to kjempefine bøker: Slåttekar i himmelen av Edvard Hoen og Ensomheten i Lydia Ernemans liv av Rune Christiansen. Elsket språket og “nerven” i begge to. Anbefales varmt! Nå har jeg hoppet videre til En halv gul sol av Chimamande Adichie, så langt lover det bra. Alltid like spennende om man lar seg rive med av nye bøker…!

 27. Borghild
  22:25, 16 Oct 2016 / 22:25

  For tida les eg De urolige av Linn Ullmann, som så langt er veldig vakker og veldig trist. Anbefalast.
  Hvis du vil ha gode bildebøker anbefalar eg veldig Stina Wirsén sin “Hvem” serie. Fantastiske bøker til dei aller yngste.
  Og så ellers, andre obligatoriske barnebøker å ha i hyllene til åra framover (sjølv om ingen av dei er så gamaldagse i stilen, dessverre). serien om Jakob og Neikob, Vaffelhjarte, Garmanns sommer, En bok, Bukkene Bruse på badeland, Sånt som er, og Verden i ord og bilder.
  Mvh barnehagelærarstudenten som har hatt bildebøker på pensum i tre år no og blir supergira av å kunne anbefale skikkeleg kvalitetsbarnebøker :)

 28. 09:32, 17 Oct 2016 / 09:32

  Så herlig ^^
  Jeg leser for tiden “Ravneringene” av Siri Pettersen, skal begynne på “Evna” (tredje bok) i dag. Og etter å ha trålet bruktmarkedene i sommer har jeg en pen samling billedbøker av Elsa Beskow, som jeg definitivt skal lese til den vesle niesa mi! <3

 29. 21:53, 17 Oct 2016 / 21:53

  Så fint med leseinnlegg! Liker veldig godt!
  Jeg leser “Un homme ça ne pleure pas” av Faïza Guène, og “Du dør ikke” av Linn Strømsborg. Jeg anbefaler alt annet fra forfatterskapene til disse to, for de har jeg lest ferdig, og de er magiske. Når jeg blir ferdig med disse bøkene antar jeg at jeg vil anbefale dem også, men vil helst ha lest hele før jeg mener noe, hehe.
  Før dette leste jeg “Plumdog”, en bildebok av Emma Chichester Clark. Så fin. Og den geniale “Why be happy when you could be normal?” av Jeanette Winterson. Sistnevnte ga meg hjertebank, latter og tårer. Alt anbefales!

 30. 14:38, 18 Oct 2016 / 14:38

  For en tid tilbake fant jeg en kakeboks med akkurat det samme bildet som i boka til Saga (der de står å baker på kjøkkenet). Dessverre kjøpte jeg den ikke. Hadde jeg gjort det skulle jeg sendt den til Saga ;) De bildene er så utrolig koselige! Jeg fikk nesten lyst på den boka selv ^_^ Forresten, se Mariell, endelig har jeg fått bloggen min i gang. Ikke et øyeblikk for tidlig :D

 31. 21:57, 18 Oct 2016 / 21:57

  Jeg elsker å lese om at andre leser og hva de leser <3 Fikk nye bøker på leselista mi også, det er fint. Nå for tiden leser jeg En fremmed ved mitt bord og Min venn pingvinen (perks av å være Aschehoug-blogger). Leste nettopp ut Frykten har et ansikt som handler om Colombia og krigen, den var viktig for meg, ikke bare fordi det står om meg og foreldrene mine, men fordi den forteller en historie som er grusom på mange vis, men som også gir et bilde av et sterkt folk med tonnevis av kampånd og håp om fred. Perfekt i forbindelse med fredsprisen :)
  Vår lille A er hekta på Elias, så vi leser samme Elias-bok hver kveld. Han kan den nesten utenatt.

 32. Kathrine
  22:58, 19 Oct 2016 / 22:58

  Akkurat no er eg inne i ei leseperiode. Litt fordi eg fann hylla med norsk litteratur på uni-biblioteket (har diverre brukt det altfor lite fram til no), og plukka med meg litt av kvart. Har nett lest Etter Dansen – Gunnhild Corwin, Magda – Bergljot Nordal (typ, ny favorittbok!), og no les eg Vi har så korte armar – tilstandsrapportar – Olaug Nilssen. Og så er eg midt i Edith Södergran – Samlade Dikter som eg les litt innimellom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *