My tips on getting through the first trimester.

Abalone
Source

Dei første tre månadane av graviditeten var ordentlig harde. Eg vakna kvalm, med ritz på nattbordet, måtte tvinga i meg noko mat og ofte var eg for sein og endte opp med ein kvalme som varte til fire-fem på ettermiddagen. Eg hadde kramper som gjorde meg stressa og følte meg så ufattelig einsam sidan det var nesten ingen som visste det enda, og det ikkje føltes ekte sjølv om det prega alle aspekt av livet. Men, nokre ting gjorde det mykje bedre, og under her har eg skrive om dei. Om du har tips, legg dei gjerne igjen! Så veit eg meir til neste gong!

Notatar
Heilt sidan me fekk ein positiv graviditetstest har eg skrive ned alt av tankar og kjensler i notatar-appen på mobilen min. Eg skriv først dato, så kor mange veker+dagar eg er på veg, også skriv eg om korleis eg har det. Og etterkvart som det vart mindre og mindre sannsynlig at det skulle gå gale, var det innmari godt å scrolla tilbake til berre ei veke tidligare og sjå at eg allereie var litt tryggare. Eg har tenkt å spara på desse notatane, vil hugsa absolutt alt om korleis det føles.

Bloggar
Eg har slukt alt graviditetsstoff hos desse bloggane:
Cup of jo
Cupcakes and cashmere
Bleubird
Underbaraclara
Elsa Billgren
Emma Sundh
Heidi Furre

Nytt undertøy
Veldig tidlig i graviditeten begynte eg å hata alt undertøyet mitt, så eg har kjøpt nytt. Faktisk kjøpte eg allereie i desember ein gravid-bh som óg er ein ammebh, og det var puppehimmelen. Min er frå Bravado og er mjuk og herleg. Eg har óg kjøpt gravidspanx, som eg veit at for nokre høyrest heilt sjukt ut, men altså: det er ikkje hold-in på nokon måte og er veldig behagelig, den gir god plass til magen men den glattar ut resten av overkroppen så ein kan bruka dei vanlige kleda sine lenger. Har vore alfaomega for meg.

Noko fint å drikka
Det er kjedeleg å ikkje drikka champagne på nyttårsaftan, eller ei øl på ein fredagskveld. Eg har sett på det med kroner og øre-augene og brukt ein del pengar på fine juicar og den slags eg kan drikka frå fine glas. På polet har dei óg mykje fint som er alkoholfritt! Da mistar ein berre alkoholen, og ikkje ritualet.

Samlivet
Dette er kanskje det viktigaste punktet. Jostein og eg snakkar om alt, me snakkar oss ihjel og snakkar kvarandre i søvn. Men i graviditeten følte eg meg så ufattelig einsom og sidan eg var kvalm og trøtt heile tiden fekk eg lågare og lågare sjølvkjensle og ville ikkje “plaga” han med mine dumme tankar. Det er superslitsomt å føla at ein er overvelda av hormon og bekymringar, men det er SÅ viktig at ein vågar å snakka om det og setta ord på det som faktisk bekymrar ein. Hjerna funkar jo ikkje heilt som den skal, og det er superviktig at ein ikkje skapar avstand mellom seg og den ein lever med, for ein skal jo vera eit team og gå gjennom det ihop. Ja, ein gret kanskje eit litermål for absolutt ingen grunn, men det føles uendeleg mykje bedre å gjera det med den viktigaste støttespelaren ein har. For meg var det óg viktig å høyra om korleis Jostein hadde det, fordi eg ofte heilt gløymte at dette óg handlar om han, så det snakka me om mykje. Om oss, liksom.

Å eta
Eg hadde alltid noko salt på nattbordet, fordi om eg stod opp utan å eta noko kom kvalmen umiddelbart. Helst ville eg kun eta pasta utan saus og kjøtt i store mengder, det var ei ganske frustrerande tid og eg følte meg som ein dårlig vert for fosteret. Eg snakka med jordmora om kvalmen, og ho sa at om ein er prega av kvalme er det viktig å eta det ein har lyst på, så det gjorde eg heilt til kvalmen gav seg i veke 12/13. Eg tok óg multivitaminer for gravide som finst på alle apotek.

Yoga
Har vore typ det beste for psyken min i denne perioden. Eg gjer det heime, med yogamatte, og finn passande videoar på youtube. Dette er min favoritt, men det finst mange. Om du aldri har drive med yoga før, er det sikkert fint å gå til ein time eller søka opp ei innføring til pusten og den slags, eg fann ein fin (veldig pedagogisk) ein her.

Badebomber og sjølvpleien
Badekaret har vore himmmmmelen for meg, og eg veit at det er litt rart men når eg ligg i badekaret tenkjer eg på at babyen har det sånn inni magen, i varmt vatn. Eg legg øyrene under for å høyra korleis det dempar dei andre lydane i huset. Etter bad eller dusj smører eg inn magen i ein olje frå Weleda som heiter Stretch Mark Oil. Eg kunne ikkje brydd meg mindre om strekkmerker og har nok av dei fra før (og veit ikkje alle at det uansett ikkje kan forebyggast i særlig stor grad?), så det er ikkje det det handlar om. Det handlar om å læra seg å vera god mot seg sjølv og å liksom landa i kroppen, om de skjønnar. Mens eg smører inn magen tenker eg kun på éin ting og det er ei så fin stund. (Om du tenkjer jamen eg har ikkje badekar: du kjenner nokon med eit badekar som kun syns det er koseleg å ha nokon i badekaret)

Ei bok
Akkurat no les eg Expecting Better av Emily Oster, ei bok som vitenskaplig går gjennom alt ein høyrer om graviditet, kva som faktisk er farlig og kva som egentlig ikkje er ein så big deal. Det er ei bok som gjer meg roligare for kvar side, og eg hadde hatt så mykje glede av den i første trimester då eg var redd for absolutt alt. Den neste boka på leselista er Bringing up Bébé, som eg trur er morsom og fin!

Ein app
Det finst jo hundrevis av appar for gravide, og nokre er verkeleg berre dritt. Den eg har no er veldig basic, det er den som heiter Gravidguiden med gult ikon. Når kvar ny veke startar (på laurdagar for meg) så les eg høgt for Jostein om den kommande veka, og ein får ikkje lov å juksa og sjå framover i tid.

The first three months of the pregnancy were pretty rough. I woke up nauseous with salty crackers on my nightstand, had to force myself to eat something but was often too late and ended up with a nausea that lasted until four-five in the afternoon. I had cramps that worried me and felt so lonely since we hadn’t told many people, and it didn’t feel real even though it infiltrated every aspect of life. But, some things made it much better, and under here I’ve written about those things. If you have tips too, please leave them under here! And I’ll know more for next time.

Notes
Ever since we got a positive pregnancy test, I’ve written down everything, all thoughts and feelings in the notes app on my phone. I write down the date, how many weeks+days I’m pregnant and how I’m feeling on that day. As more time passed and it became less and less likely this could actually be happening, it was so nice to scroll back and see how much better and safer I was feeling in just a week or so. I’m going to save these notes, I want to remember everything.

Blogs
I’ve devoured the pregnancy content of these blogs:
Cup of jo
Cupcakes and cashmere
Bleubird
Underbaraclara
Elsa Billgren
Emma Sundh
Heidi Furre

New underwear
Very early in the pregnancy I started hating all my underwear, so I bought new things. Already in december i bought a maternity bra that is also a breastfeeding bra which was like coming to boob heaven. Mine is from Bravado and is so soft and great. I also bought pregnancy spanx, which I know for some must sound sick, but: it’s not a hold in type thing and it’s very comfortable, it’s designet to give the belly space but smooths out the rest of the torso so it’s easier to use regular clothes longer. Has been so great for me!

Something nice to drink
It’s boring not being able to drink champagne on new years’ or a beer on a friday night. I’ve looked at it with my pounds and pennies eyes and spent some money on delicious juices and the like that I can drink from pretty glasses. There are so many non-alcoholic options, and you only lose the alcohol, not the ritual of it.

Togetherness
This might be the most important one. Jostein and I talk about everything, we talk eachother senseless and to sleep. But in the pregnancy I felt so incredibly lonely and since I was feeling nauseous and tired all the time, my self esteem fell to such a low point and I didn’t want to “bother” him with my silly thoughts. It’s awful feeling overwhelmed by hormones and worry, but it’s SO important to talk about it and make worries into sentences to understand one another. The brain doesn’t really work like it should during pregnancy, and it’s so important not to create distance between you and the person you’re sharing this with, more than ever you should be a team and do it together. Yes, you may cry a liter of tears for no reason, but it feels a lot better doing it with your support system. For me it was also important to listen to Jostein and ask him how he was feeling, because most of the time I forgot this is about him too. So we talked a lot about that. About us, not just me.

Eating
I always had something salty on my night stand, because if I got up without eating the nausea hit me instantly. I wanted to eat pasta without sauce and a lot of meat, it was a frustrating time where I felt like a bad host for the fetus. I talked to my midwife about the nausea, and she said if you’re feeling nauseous in the first trimester, eat whatever you fancy, so I did that until it stopped at week 12/13. I also took a prenatal multivitamin with everything important: Folic acid, omega 3, vitamin D and iron.

Yoga
Has been the best for my mind in this period. I do it at home, on a yoga mat, with videos on youtube. This one is my favorite, but there are loads. If you’ve never done yoga before it might be a good idea to go to a class or to find an introduction to the breathing and movements, I found a nice one here.

Bath bombs and self care
The bathtub has been my sanctuary, and I know it’s a little weird but when I’m in the tub I feel like I’m in the same situation as the baby, in warm water. I put my ears under water to hear how it dulls down the sounds of the house. After a bath or a shower, I put oil on my belly, I use one from Weleda called Stretch Mark Oil. I really don’t care about stretch marks, and I have enough of them already (and by this point, don’t we all know you can’t really prevent much of it anyways?), so it’s not really about that. It’s about learning to treat my body right and kind of landing in it, if you catch my drift. While I’m applying the oil I’m so centered and only thinking about one thing and it’s such a nice moment for me. (oh, and if you don’t have a bathtub: you know someone who has one, who would find it so nice to let you borrow it for a little while)

A book
Right now I’m reading Expecting Better by Emily Oster, a book that scientifically goes through so many myths about pregnancy and delves into what is actually dangerous and what isn’t a big deal. It’s a book that makes me calmer for every page and I would have loved it in my first trimester when I was afraid of everything. The next book on my list is Bringing up Bébé, which I think will be a fun read.

An app
There are hundreds of apps for pregnant people, some are really just crap. My one is very basic, but it’s a norwegian one. When every new week starts, on saturdays for me, I read aloud to Jostein about the upcoming week.

Share:

14 Comments

 1. 13:16, 10 Feb 2016 / 13:16

  Ikke første trimester nødvendigvis: men boka Mammasjokket av Helena Brodtkorb forteller deg mye som ingen andre forteller deg og som kan være nyttig, særlig for førstegangsfødende.

 2. Inger Lomeland
  13:24, 10 Feb 2016 / 13:24

  Gratulerer så masse! Heia Mamma er ei veldig fin bok av Anne Lindmo som jeg anbefaler på det varmeste. Anbefaler også å teste ut alkoholfri øl, man føler seg litt mer med med en “øl” enn en cola light? Og prøv å snakk med mennesker som ikke dramatiserer alt ved og gå gravid og føde. Snakk med de som kan gi deg gode råd, støtte deg, ta frykten på alvor, men kanskje ikke bygge opp under den. Det jeg synes var det vanskeligste å forstå var hvilke krefter kjærligheten du har til barnet ditt gir deg. Du er en superkvinne med superkrefter som kommer til å utøke potensialet ditt 100%

 3. 13:51, 10 Feb 2016 / 13:51

  Anbefalar og boka “Mammasjokket”. Kan vere fint å ha lese litt om dei tøffe tinga ein kan møte, samt dei kalde fakta. Håpar selvfølgeleg du får ein rolig unge som ikkje skrik for mykje, men om ein mot formodning får ein baby som skrik heile tida er det fint å ikkje føle seg åleine om det. Det gjorde eg, og eg følte at “alle andre” fekk ungar som sov og som ein kunne ta med på kafé. Var så utruleg fint å lese om nokre andre som ikkje kunne leve “instagramlivet” med babyen sin, men som og opplevde ein tøff start. Haha, ikkje så oppløftande bokanbefaling kanskje! Men boka er morosam og ekte. Og fin! (Og får du ein skrikarbaby, så er jo trøysten at det går over etterkvart ;)

 4. 14:33, 10 Feb 2016 / 14:33

  Så fine tips Mariell! Jeg husker at jeg hadde et enormt behov for søvn i første trimester. Jeg tror man skal gi seg selv lov til å roe ned, og sove hvis man kan :) Ellers hjalp det litt mot kvalmen å gå tur i frisk luft. Og yoga er bra, som du skriver. Er så glad for alle fine videoer som finnes på YouTube!

 5. Marie
  15:59, 10 Feb 2016 / 15:59

  Jeg ville ikke leste Mammasjokket og slike problemorienterte bøker i det første svangerskapet. Du kan lese dem senere hvis du trenger det. HVIS du trenger det. Det du trenger nå er gode bøker om svangerskap og den første babytiden, og der er det ingen som slår de to bøkene til Gro Nylander. De heter På vei og Mamma for første gang. Nylander er fødselslege, og har solid faglig bakgrunn, men bøkene er varme, lettleste og muntlige i stilen. De dekker det meste – både det som er vanskelig og det som er lett, i svangerskap og barseltid.

 6. Christine
  18:23, 10 Feb 2016 / 18:23

  Om dere har mulighet der dere bor: velg jordmor og ikke nødvendigvis lege utover i graviditeten. De har bedre tid og er såklart godhjertede spesialister på fødsler, baby, amming og alt som hører med. Å ta konsultasjonene med mjuk og avslappet jordmor når fødselen nærmet seg var gull verdt for oss! Og ja: bøkene til Nylander er bra! Til lykke fremover.

  • Mariell
   Author
   19:07, 10 Feb 2016 / 19:07

   Skal absolutt lesa Nylander!

   Me har faktisk kun hatt med jordmor å gjera (utanom blodprøvar og sånt, såklart), sjuuukt deilig at ein får velga sjølv i Norge heilt fra første møtet. :) Teksta med jordmora mi seinast i går, veldig herlig å føla at dei tek seg tid til ein og bryr seg om korleis ein har det.

 7. Christine
  19:20, 10 Feb 2016 / 19:20

  …og om god drikke: Erdinger alkoholfrei Bier! Fin på fest, og fin på smak!

 8. Kristin
  23:24, 10 Feb 2016 / 23:24

  Fine tips! Er selv ca midt i første trimester med nummer to, og det er akkurat like slitsomt, hormonellt og forvirrende som første gangen…. Kroppen er både rar og fin når den holder på sånn :) t

 9. Ane
  09:12, 11 Feb 2016 / 09:12

  Lykke til videre, nå kommer de “lette” månedene. Ikke les sånne skrekkhistorier av noe slag, det er jo ikke likt for noen uansett og jeg syns det var skikelig teit at jeg var så forberedt på hvor “fælt” det skulle bli, helt bortkasta. Fikk helt hangup på føding på tv, Jordmødre, Sigrid blir mamma osv – måtte vite hva som ventet og hva alle disse centimeterne betyr. Tvang samboeren til å bli med på fødselsforberedende kurs så han visste hva han skulle gjøre og hva som skulle skje. Hadde med ullsokker på fødselen, hjalp av en eller annen grunn veldig å være varm på føttene, og for all del forlang enn yogaball å sitte på. På slutten av graviditeten var jeg så hormonell og tung at jeg fortalte kjæresten min at “Nå er Hormonheksa her” når jeg syns det var vansklig, så han visste at det ikke var “meg” men gravid-meg som trengte litt ekstra omsorg. Når baby har kommet blir man helt sjukt sensitiv på alt som omhandler vonde ting mot barn, helt umulig å se, tenke eller lese om noe slikt, best å holde seg unna! Og det beste rådet er å ikke høre så nøye etter på råd, (Kvinneguiden osv er satan!) inni oss vet vi hva vi skal gjøre. (Sa hun som nettopp ga råd selv, men er man veldig opptatt av å være forberedt er det greit å ha noe å sortere i, da er det lettere å skjønne at råd kan man velge å ta eler ikke.)

 10. 14:04, 12 Feb 2016 / 14:04

  Kjempeflotte tips, stor igjenkjennelsesfaktor…! Jeg er litt redd for å legge igjen “råd” for det får man så mange av, både ønskede og uønskede, som førstegangsfødende, men jeg gjør det likevel! Jeg slet også med morgenkvalme (eller konstant kvalme døgnet rundt mersom…) og bekymret meg veldig for at jeg ikke fikk i meg svangerskapsvitaminene siden pillene er så fryktelig store, og pga av inneholdet kan man kjenne seg enda kvalmere…! Jordmoren min tipset meg om å heller kjøpe bare folat og vit-D (som to forskjellige tilskudd – to bittesmå piller er bedre enn en gigantisk pille!) og at jeg ikke trengte å bekymre meg så mye om multivitaminer, så lenge man får i seg nok folat og vit-D. Så om noen andre sliter med akkurat det så hjalp det meg veldig i alle fall! Men for all del snakk med jordmoren din siden vi alle er forskjellige og trenger kanskje andre tilskudd.

 11. trine
  11:40, 13 Feb 2016 / 11:40

  Utrulig artig, men slik eg les det har vi same termindato ? kjekt å lese bloggen din når vi ligg heilt likt i løypa ?

 12. 18:54, 22 Feb 2016 / 18:54

  I loved reading this post – thank you ever so much for sharing!

  • Mariell
   Author
   11:03, 23 Feb 2016 / 11:03

   Thanks for reading! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *