2015.

2015

Eg fylte ut denne lista i desember, medan eg låg på sofaen i gamlahuset og var kvalm og ikkje kunne tenka på anna enn det som framleis var eit embryo. Alle svar føltes som små løgner sidan eg visste at eg ikkje kunne fortella noko enda, så eg lova meg sjølv å heller venta til 2016, til dette kanskje hadde gått bra, til alle visste. Så her kjem den, mi 2015-liste. Litt seint, men framleis like fin.

Gjorde du noko i 2015 som du aldri har gjort før?
Eg gifta meg, åt havregraut og vart gravid.

Gikk du gjennom nokon store endringar?
Føler meg meir sikker på businessen, det føles jo veldig bra. Og vart eit mykje ryddigare menneske!

Vart nokon av vennene dine foreldre i år?
Nei, ingen nye babies i 2015. Men i år, oi oi oi så mange nye personar som kjem til.

Kva dato frå 2015 kjem du alltid til å hugsa?
24. og 25. juli, dagane då Jostein og eg gifta oss.

Kva land besøkte du?
Frankrike, Danmark, Italia.

Kva var det beste kjøpet du gjorde?
Krona til å ha i toppen av juletreet, og bananpin’en min som eg får så mykje merksemd for.

Kva gjorde deg skikkelig glad?
Heile sommaren, som var som ein kjærleiksfestival. Synne, som var den finaste bryllupspersonen og den beste reisekompanjongen. At eg berre hadde skikkelig fine kundar. Bryllupsreisa som vart ekstra spesiell.

Mangla du noko i år som du vil ha i det neste året?
Ro og skriving. I 2015 forsvant fullstendig, og det har eg verkeleg følt på og mangla. Håpar dette året blir eit meir litterært år, men kven veit! I år skal eg ta ting som dei kjem, har eg tenkt. Og stressa mindre over sånt det uansett ikkje er tid til.

Kva skulle du ønska du hadde gjort meir?
Lest bøker, det ønskar eg kvart år.

Kva skulle du ønska du hadde gjort mindre?
Vore redd og bekymra meg, som kvart år.

Årets beste tv-program?
Sopranos, Fargo, Inside Amy Schumer og Masters of None.

Den beste boka du las i år?
Purity av Jonathan Franzen / Trilogien av Jon Fosse.

Største framgang på jobben i 2015?
Jobba meir og tolte å jobba meir, og hadde mitt mesttjenande år nokongong. Ei stigande kurve er alltid trøstande for ein frilanser. Også begynte eg å jobba med å laga heimesider for bedrifter, er veldig stolt av det!

Største framgang privat i 2015?
Tok nokre store avgjerder og gifta meg, såklart! Hadde ein likestilt heim og ei likestilt jul og det var typ det deiligaste ever.

Største feil?
Kjem ikkje på noko, og det føles ganske fint.

Var du gladare eller tristare i år i forhold til andre år?
Mykje gladare og meir tilfreds, og det beste er kjensla av ein ny normal, ein ny base som er gladare. Hadde omtrent like mykje angst, men takla det så mykje bedre.

Kva brukte du mest pengar på?
Heilt klart bryllupet, ai ai ai.

Noko du ønska deg og fekk?
Ein avslappa bryllupsdag, framgang på jobben, verdens finaste brudekjole som Synne sydde til meg, eit herleg utdrikningslag og eit frø i magen.

Noko du ønska deg og ikkje fekk?
Absolutt ingenting som ikkje kan venta.

Kva gjorde du på bursdagen din i 2015?
Me åt lunsj på Ottolenghi og makronar frå Pierre Hermé. Britta og Ramsay var her frå New York, og me hadde ein så avslappa og fin dag ihop!

Kva fekk deg til å ha det bra?
Jostein, å ta helg på ordentlig, reine sengeklede, eit bra kontor og badekaret.

Kven sakna du?
Mormor, og spesielt då me fann ut om graviditeten. Når ein mistar besteforeldre mistar ein folk å dele glede med, og det er av og til så innmari trist.

Kva er du mest stolt over?
At det gjekk så bra på jobb, at eg fullførte prosjektet med julemagasinet (som eg egentlig ville gjera i fjor) og at me berre var rolige og glade på bryllupsdagen vår. At eg samla inn 25.000 kroner til flyktningkrisa her på bloggen. Podcasten som eg og Sara starta. At Jostein og eg laga bryllupskaka sjølv! London-guiden min som var på trykk i Elle Decoration. At eg trossa trassen og kjøpte smarte gåsko.

Høgste ønske akkurat no?
At dette året faktisk blir det året me blir foreldre. At skrivesperra skal gå over.

Korleis blir 2016 eit annleis år?
På typ alle måtar, trur eg.

I filled out this list in december while on the sofa, in the old house, feeling so nauseous and only thinking about what was still an embryo. All my answers felt like small lies since I knew I couldn’t really answer them honestly yet, so I promised myself I would wait for 2016, until this might be ok, until everyone already knew. So here it is, my 2015 list. A little late, but lovely still.

Did you do something in 2015 for the first time?
Got married. Got into oatmeal. Became pregnant.

Did you go through any major changes?
I felt a lot more confident in my business, which felt great. And I became a tidier person.

Did any of your friends become parents this year?
Nope, no new babies in 2015, but this year – my god. So many new little people!

What date from 2015 will you always remember?
July 24th and 25th, the days Jostein and I got married.

What countries did you visit?
France, Denmark, Italy.

What was your best purchase?
The crown for the christmas tree, and my banana pin that I get so much attention for.

What made you really happy?
The whole summer was like a love festival. Synne, who was the perfect wedding help and loveliest travel companion. That I only had lovely customers. The honeymoon that got extra special.

Did you miss something this year that you want in the upcoming year?
Calm and writing. In 2015, I didn’t write at all and I have really missed it. I hope this year will be a more writing year, but who knows! This year I’m going to take things as they come, and stress less about the things I really don’t have time for.

What do you wish you had done more?
Read books, I always say that.

What do you wish you had done less?
Been afraid and worried, like every year.

What were your favorite TV shows?
The Sopranos, Fargo, Inside Amy Schumer and Masters of None.

Best book you read?
Purity by Jonathan Franzen, and the Trilogy by Jon Fosse.

Biggest professional leap?
I worked more and i was OK with working more, it was my highest earning year ever. A slight upwards curve is always so consoling to an anxious freelancer. And I started making websites for businesses which I’m very proud of.

Biggest personal leap?
I made some big decisions and got married, of course. My home and my christmas was equal and hat felt so good.

Biggest mistake?
I can’t think of one, which feels pretty good.

Were you more or less happy this year compared to other years?
A lot more happy and content, the best thing is the feeling of a new normal, a new base that is happier. My anxiety level was pretty much the same but i handled it a lot better.

What did you spend the most money on?
The wedding, no doubt. Ouchie.

Something you wanted and got?
A relaxed wedding day, a great year for work, the prettiest wedding dress ever that Synne made me, a lovely bachelorette party and a seed in my belly.

Something you wanted and didn’t get?
Nothing that can’t wait.

What did you do on your birthday?
We had lunch at Ottolenghi and macarons from Pierre Hermé. Britta og Ramsay were visiting from New York, and it was such a relaxing and lovely day!

What made you feel good?
Jostein, real weekends with actual time off, clean sheets, a good office and the tub.

Who did you miss?
My maternal grandmother, especially with the news of the pregnancy. When you lose family members, you also lose people to share joy with and it’s really sad sometimes.

What are you the most proud of?
That I managed my work well, I finished my christmas magazine (which I really wanted to do in 2014) and that we were happy and calm on our wedding day. I raised 25.000 NOK for the refugee crisis on the blog. The podcast that Sara and I did. That Jostein and I made our own wedding cake! My London guide that was printed in Elle Decoration. That I swallowed my pride and bought smart walking shoes.

Highest wish right now?
That this will really be the year we become parents. That my writers’ block will pass.

How will 2016 be a different year?
In pretty much every way.


Follow:
Share:

4 Comments

 1. Sarah
  21:51, 01 Feb 2016 / 21:51

  I’m so happy your blog is bilingual now! I’ve been following you for a while (I think I saw some of your pictures of Brighton on tumblr and had to check out where they came from) and it’s so nice to be able to read (more) of your thoughts. And of course congratulations on the baby!

  • Mariell
   Author
   12:00, 02 Feb 2016 / 12:00

   Thank you so much! It’s so nice to hear that it actually makes a difference since it does take me a lot of time to do. But I’m glad everyone can read now. :)

 2. Ingrid
  13:30, 05 Feb 2016 / 13:30

  Forstår så godt det du skrev om mormoren din <3 Det første jeg tenker hver gang jeg opplever noe som føles stort eller viktig, er at jeg skal ringe mormoren min, men så er hun ikke der mer :,-(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *