the heart of the matter.

070B8016
foto.

om du hadde valget, kven i heile verda skulle du ha middag med?
jostein og sara. blir alltid så innmari lange og kompliserte og djupe og vanskelige samtalar, og det skjer typ aldri og eg saknar ho så innmari.

har du lyst til å bli berømt? korleis?
tja! helst for noko kunstrelatert såklart, eller noko merkeleg som ei oppfinning.

før du ringer nokon, øver du på kva du skal sei? kvifor?
nei, men eg ringer nesten aldri nokon heller sidan eg hatar å snakka i telefonen. den einaste eg ringer utan å skulla noko konkret er bestemor, og da snakkar me jo berre om livet og været og kven som har vore innom.

kva er ein perfekt dag for deg?
vakna supertidlig og ikkje vera trøytt, stulla lenge med frukost og litt musikk også overraska jostein med pannekaker og ein dag av utforsking!

når song du sist for deg sjølv?
i dag! eg sang my ideal av chet baker. syng alltid på den.

om du fekk leva til du var 90 og ha anten kroppen eller sinnet til ein 30-åring dei siste 60 åra av livet, kva ville du valgt?
kroppen. for eg har ikkje lyst til å mista det å bli gamal. pluss, kor kult er det ikkje å kunna spela basketball og hoppa strikk som 90 år?

har du ein følelse på korleis du kjem til å dø?
ingen aning. håpar om hundre år og fort. mi oldemor døydde på bursdagen sin, ho var 93 og gjorde seg klar til bursdagsbesøk også datt ho berre om. kakene dei åt i gravferda var dei ho hadde bakt til bursdagen sin. så fint og rart.

kva er tre ting du og partneren din har til felles?
me er begge kreative, sta og ambisiøse.

for kva føler du deg mest takksam?
jostein og at me har klart å vaksa ihop istadenfor ifrå kvarandre. er takksam for det kvar kvar kvar dag.

om du fekk endra noko om måten du vart oppdratt på, kva skulle det vera?
det einaste eg kan komma på som eg har måtta læra ute i verda (eg flytta ut då eg var 16) er meir avansert bordskikk, typ bordetikette. heime hos mamma og pappa var (er) det alltid veldig avslappa og ein tek seg ikkje tid til å spørja “kan du senda saltet”, meir “salt!”. kan hugsa at det var rart og litt pinlig å eta hos andre og innsjå at eg hadde vore uhøflig utan å vita om det.

om ei krystallkule kunne fortella deg ei sanning om deg sjølv, livet ditt, framtida eller noko anna, kva skulle du villa vita?
er nysjerrig på kva eg jobbar med om ti år og korleis livet mitt er da. samtidig vil eg egentlig ikkje vita noko som helst, vil ikkje spola verken fram eller tilbake.

er det noko du har drømt om å gjera lenge? kvifor har du ikkje gjort det?
bu i paris. har så innmari lyst til å bu der i eit par månadar igjen, med jostein, men det funkar liksom ikkje heilt logistisk som det er no. i framtida skal me nok framleiga også bu der borte litt, det blir fint.

kva er det største du har oppnådd?
å frilansa med jobbar eg har skapt meg sjølv og aldri fått noko i fanget.

kva set du mest pris på i vennskap?
ærligheit, openheit og konstruktivitet. er så glad for at eg har venner som kan sei til meg når dei er uenige eller blir lei seg av ting eg seier, og at eg likeeins kan sei ifrå. det er så innmari innmari viktig og vanskelig og verdt det. set óg veldig pris på ambisjon og humor og all of the crazy.

kva reddar du først om huset tek fyr?
ringen etter mormor, forlovelsesringen min, den eksterne harddisken og dagbøkene til meg og jostein.

 

 

*translation:
if you could choose anyone in the whole world, who would you eat dinner with?
jostein and sara. the conversations are always so long and complicated and difficult and great and they don’t really happen that often and i realllllllly miss her.

do you want to be famous? how?
maybe! for something art related of course, or something strange like an invention.

before you call someone, do you practise what to say? why?
no, but i never call anyone either since i hate speaking on the phone. the only person i call without something spesific to say, is my grandmother. we talk about life and the weather and who has visited her recently.

what is your perfect day?
getting up super early and i’m not tired at all, making breakfast for a very long time with some music and then surprise jostein with pancakes and a day of exploring!

when did you last sing to yourself?
today! i sung my ideal by chet baker. always singing that song.

if you could live until you were 90 with either the mind or the body of a 30 year old for the last 30 years of your life, what would you choose?
body. because i don’t want to lose out on getting old and wise. plus, how cool would it be to play basketball as 90?

do you have a feeling on how you’re going to die?
no idea. i hope in a hundred years and fast. my great-grandmother died on her birthday, getting ready for guests she just fell over. the cakes they ate in the funeral were the ones she made for her birthday.

what are three things you and your partner have in common?
we are both creative, stubborn and ambitious.

for what do you feel the most grateful?
jostein and that we’ve managed to grow together instead of apart. i’m grateful for that every every every day.

if you could change anything about the way you were raised, what would it be?
the only thing i can think of that i’ve had to learn out in the world (i moved out when i was 16) is advanced table manners. at my parents’ house everything is super chill and you don’t ask someone to pass the salt, it’s just “salt!” i remember it being weird and a little embarassing eating at friends’ houses and realizing i’d been rude without knowing.

if a crystal ball could tell you a truth about yourself, your life, the future or anything, what should you want to know?
i’m really curious to know what my life will be like in ten years and what i’ll be working on. but i don’t really want to know anything.

is there anything you’ve dreamt of doing for a long time? why haven’t you done it?
live in paris. i want to live there for a couple of months, but logistically it’s not a good time. in the future we will sublet our flat and live there for a while.

what’s your biggest accomplishment?
freelancing with jobs i’ve created for myself and not been given anything for free.

what do you most appreciate in friendship?
honesty and openness and constructivity. i’m happy i have friends who can tell me if i’ve hurt them and vice versa. it’s so important and difficult and worth it. i also appreciate craziness, ambition and humor.

what do you save first if your house is on fire?
the ring i inherited from my grandmother, my engagement ring, my external harddrive and our diaries.

Follow:
Share:

10 Comments

 1. 16:55, 17 Feb 2015 / 16:55

  Likte denne lista veldig godt. Annerledes og litt vanskelige spørsmål, og du svarer så fint som alltid.

  • mariell.
   Author
   17:30, 17 Feb 2015 / 17:30

   takk finis, syns den var vanskelig sjølv men derfor bra og viktig. :)

 2. Anne Berit
  17:12, 17 Feb 2015 / 17:12

  Jeg var så heldig at jeg fikk oppleve at begge bestemødrene mine ble godt og vel over 90 år. Den ene var aktiv gymnastikklærer gjennom hele livet og satt rekord i norge for å ha tatt idrettsmerket flest ganger, i en alder av 82 år. Men hun ble dement da hun var rundt 85 år. Hun var sprek helt til hun ble syk og sengeliggende de siste månedene før hun døde. På aldershjemmet satte hun de eldre i aktivitet med forskellige småleker i stua, og ingen fikk gå over kaste streken.
  Den andre var frisk i hodet helt til siste stund men slet med ett dårlig hjerte og til tider tung pust. Vi fikk oppleve fordeler og ulemper ved begge aldringsprosseser. Å se noen innse selv at de ikke husker er vondt, men det er også det å se noen på aldershjem i kortere perioder på grunn av rehabilitering når de selv bare vil være hjemme fordi de vet de kan stelle seg selv. Selv får jeg vel en blanding av begge.
  Men det jeg håper aller mest er å leve til barnebarna mine er voksne nok til å spørre om de viktige tingene, og tørre å ha dype samtaler. Jeg skal bo nerme nok til at de kan stikke innom etter skolen og bare kjase og kose. Når de begge var døde før jeg var 18 hadde jeg vært for opptatt med å vokse opp til å bli ordentlig kjent med dem selv, og sitter kun igjen med barndommsminner og hva alle andre kan fortelle meg. Jeg tenker fortsatt på ting jeg må spørre bestemor om, før jeg husker at hun har vært død i 4 år.

  • mariell.
   Author
   17:29, 17 Feb 2015 / 17:29

   åh, vart så gladtrist av denne kommentaren. mormor døydde ganske brått i fjor og det aller verste no er alt me aldri fekk prata om.

 3. 17:35, 17 Feb 2015 / 17:35

  loved this little questionnaire, love reading your answers and thinking of my own answers whilst doing so!

 4. 21:39, 18 Feb 2015 / 21:39

  denne lista, altså. så fin og så fint svart. <3

 5. 09:26, 19 Feb 2015 / 09:26

  Gode svar! Jeg kan ikke se for meg noe verre enn en brann. Da hadde jeg nok fått totalt panikk, man forhåpentlig ville jeg også klart å holde hodet kaldt og hente ut det aller viktigste!
  Tidlige, men opplagte morgener med pannekakefrokost er definitivt en ganske optimal start på dagen!
  Journalisten i meg reagerer på at spørsmålene er hentet herfra uten at kilden er oppgitt:
  http://www.nytimes.com/2015/01/11/fashion/no-37-big-wedding-or-small.html
  Sånn, da er det på det rene også, hoho!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *