white christmas.

white christmas.white christmas.white christmas.white christmas.white christmas.white christmas.white christmas.xmas.xmas.
etter eit par dagar hos mine foreldre tok eg bussen til winter wonderland og jostein og jostein og jostein. eg leika i eit fort med mine to eldste tantebarn i rundt fire timar, med dinosaurar og hemmelige kodar og mykje sprengstoff og til slutt hjemme alene 3, me gjekk tur i snøen og kunne ikkje anna enn å ta hundrevis av bilder av dette glasurvidunderet.

*translation:
after a few days with my parents i took the bus to winter wonderland and jostein and jostein and jostein. i played in a fort with my niece and nephew for about four hours, with dinosaurs and secret codes and a lot of explosives and home alone 3, we went for a walk in the snow and i couldn’t not take hundreds of photos of this white frosted wonderland.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *