keel’s simple diary.

keel's simple diary.
eg har kjøpt ei fin bok med sølvfarga kant som ser ut som ein bibel.

keel's simple diary.
keel’s simple diary heiter den og den er ei magisk dagbok.

keel's simple diary.
istadenfor å skriva side opp og side ned skal ein berre kryssa ut og fylla inn, som i skuledagbøker i sjetteklasse, berre bedre.

keel's simple diary.
til dømes ville eg ha skrive JAF om eg skulle ha skjært noko inn i eit tre, initialane til han som eg elskar.


i bought keel’s simple diary just a few days ago, and i like it so much!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *