hjartesmil på internett.


twitter – sidan eg ikkje godtar venneforespørslar fra blogglesarar på facebook er twitter ein fin mellomting, tykkjer eg.


formspring – her kan folk stilla spørsmål heilt heilt anonymt, også svarar eg. ganske fint.


spotify – musikk eg høyrer på og spelelistene mine.


flickr – bildene mine som eg legg ut her, pluss litt fleire.


facebook – “fan”gruppe. fnis.

finst det andre plassar hjartesmil bør flytta inn?


these are my internet homes!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *