om det varme i magen når han låser døra

eg har ei lang historie med å føla meg utrygg. i huset der familien min budde før sneik eg meg ned trappa mange gonger for natta for å sjekka at døra var låst, at alle vindauga var lukka, at lillesøster var der. på barneskulen såg eg rundt kvart hjørne for å unngå dei som ikkje ville meg godt. før eg flytta frå det nye huset var eg redd fordi det ikkje var altfor vanskeleg å setta ein stige opp mot vindauget mitt for å klatra inn(for det hadde eg nemlig gjort sjølv mange gongar). på vidaregåande levde eg i konstant usikkerhet på grunn av ein husvert med fullstendig mangel på respekt for privatlivets fred. men her i tolvte etasje fins det få bedre følelsar enn det varme i magen når eg høyrer i halvsøvne at han låser døra når han går, berre så eg skal vera trygg når eg søv ein time til.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *