eg

♥ fordi han ikkje er redd for å seie at han er redd.
♥ fordi han har den mjukaste huda i heile verda.
♥ fordi han held hovudet mitt i hendene sine når han kyssar meg.
♥ fordi han ikkje er redd for å snakka om framtida.
♥ fordi han er tålmodig.
♥ fordi han er min beste venn.
♥ fordi han fekk meg til å setta pris på livet.
♥ fordi det er så fint å ha nokon å pynta seg for.
♥ fordi han av og til er fire år, og fordi eg veit at det er eg som har lært han det.
♥ fordi han alltid pressar meg til å gjera mitt beste.
♥ fordi han seier at eg er vakker når eg gret.
♥ fordi han får meg til å tru på meg sjølv.
♥ fordi han lar meg vinna i kortspel.
♥ fordi me kan vera stille ilag.
♥ fordi han er så lik pappa på så mange måtar.
♥ fordi han blir så glad når eg gjer små ting for han, og verkeleg set pris på det han har.
♥ fordi han er mi rake motsetning.
♥ fordi han aldri blir sint og aldri skriker.
♥ fordi han kan bli overlykkelig om han finn noko på loppemarknad som han ikkje eingong veit kva er men ser kult ut.
♥ fordi han vil reisa, fordi han alltid vil sjå meir av verda.
♥ fordi han veit akkurat kor eg klør når eg klør på ryggen.
♥ fordi han er så smart, men på ein annan måte enn meg, og sånn utfyller me kvarandre.
♥ fordi eg får lov til å tvinga han til å lesa alle bøkene eg elskar.
♥ fordi han elskar syriner(og huda hans har ei fantastisk evne til å absorbere lukta)
♥ fordi han elskar og hatar at eg er så impulsiv
♥ fordi han helst vil ha dyr øl
♥ fordi han helst vil ligga innerst men lar meg fordi eg òg vil
♥ fordi han leser tegneseriar.
♥ fordi han saknar meg sånn.

3588002113911e568c82o
reasons why i love him. feel free to use the google translator.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *