Friday is here!

Kirsten-Sims-The-Feminists-2016.-Mixed-media-on-board.-640-x-890-mm
Kirsten Sims

[left]Denne veka har vore TRAVEL, både sosialt og på jobb, og Jostein og eg såg på kvarandre i forvirring i dag tidlig då me skjønte at det var fredag. No har eg nettopp sendt rekneskapet mitt (utan tårer!) og neste på lista er artikkelskriving og ryggøvelsar, for eg nektar plent å la denne graviditeten gjera kroppen min ubrukelig, og det hjelper ikkje å snakka om det med bebisen i magen heller (har prøvd). Helgeplanane våre inneheld både middag hos Mariell i kveld, marknad med pappa i morgon også har Jostein bursdag på søndag! Håpar de får fine helger óg, uansett kva de har planlagt

Korleis ta fine bilder av born og tenka nytt om det.

Terte med kvit sjokolade og sitron, høyrest heilt fantastisk ut. Er imot at alle skal kombinera kvit sjokolade med appelsin heile tiden. Sitron, folkens!

– Anabela er óg gravid, og kickstarta bloggen sin i gang igjen med ei ønskeliste.

Korleis laga eit middagsselskap på berre éin time.

Torsk gonger tusen.

FANTASTISKE maleri hos Miss Moss. Jesus.

Heimelaga Oreos.[/left]

[right]This week has been BUSY, both at work and in life, and Jostein and I looked at eachother with confusion this morning, realizing it was friday. I’ve just done my books for january and february and sent them off to my accountant without crying (a big deal) and on my to do list is writing articles and doing back exercises, because I refuse to be incapacitated by this pregnancy. It does not help to talk to the baby (have tried). Our weekend plans include a dinner at Mariell’s this evening, a market with my dad tomorrow and then it’s Jostein’s birthday on sunday! Hope your weekend is wonderful too!

How to photograph children beautifully and some input.

Tart with white chocolate and lemon, sounds splendid. I’m not too into this thing where people combine white chocolate with orange all the time. Lemon, people! Lemon!

– Anabela is pregnant too, and kickstarted her blog again with a baby wish list.

How to throw a dinner party in an hour.

Cod times a thousand.

AMAZING paintings at Miss Moss. Jesus.

Homemade Oreos.[/right]

 

Happy friday!

strawberry-tartyossy-680x1020-2
Source.

 

[left]God helg, alle saman! Eg skal ta med Jostein på marknad, hadde eg tenkt, også hadde eg tenkt at han skulle få laga frukost på senga til meg (håpar han les dette). Her er nokre fine linkar de kan nyta!

Denne terta med jordbær og mascarpone fekk meg til å sikla ned i dyna.

– Eg elska denne approachen til å skriva lister over sånt som må gjerast.

– Jostein har gitt ut den nye plata si denne veka, The Drawing Board, og den er så nære glitter ein kan komma i musikkform.

– I Paris møtte me Haleigh si venninne Imogen, som driv sosiale media for Eurostar, og eg er SÅ FORELSKA i deira nye instagram-kampanje. Så sjukt fin.

Dette er sminken eg skal køyra i sommar.

Spørsmål å stilla seg sjølv kvar søndag, for å vita at ein er på veg mot livet ein vil ha.

Søte ansiktskjeks som ser veldig enkle ut å laga.

[/left]

[right]Happy weekend, everyone! I am going to drag my husband to a market, and I also had the idea for him to cook me breakfast in bed (I hope he sees this)! Here are some lovely links for you.

This tart with strawberries and mascarpone made me drool into my duvet.

– I loved this approach on to do-lists.

– Jostein, my husband, has launched his new album this week, The Drawing Board, and it’s as close as you can get to glitter in music form.

– In Paris we met Haleigh’s friend Imogen, who does the social media for Eurostar, and I’m SO IN LOVE with their new instagram campaign. So beautiful.

This is my makeup look for the summer..

Questions to ask yourself each sunday, to know you are moving towards the life you want.

Cute face cookies that look easy to make.[/right]

 

 

 

Happy good friday

Untitled

[left]Denne veka vart full av store ting. Som å bestilla kjøkkenet til huset vårt, ha store utryddingar av sånt me ikkje skal ha, veldig mykje jobb med blogg og webdesign, og til slutt ein heil masse kvile etter eit anfall av svimling på onsdag som tok meg til bakken med prikking i augene. Kroppen er så fin og lur som seier ifrå. Og det er mannen min óg. Så no tek eg det veldig med ro, jobbar frå senga og blir servert te og rista surdeigsbrød på bestilling. Går sakte til butikken for å kjøpa tropisk frukt og ananasjus. Sånne klisjécravings at det ikkje er sant.

Det er så lett å gløyma at babyen og kroppen ikkje bryr seg om å vera ein flink gravid, den bryr seg berre om å orka alle innfalla mine. Eller ikkje, som i dette tilfellet. Svigermor sa til meg på skype i går at no skal du berre ruge. Så eg kviler, ruger. Og det gjer godt.

I kveld køyrer me den uvanlige påskemiddagen lammebolognese! Eg får jo ikkje eta medium steikt kjøtt, og vil ikkje kasta vekk godt lammekjøtt på å tørrsteika det og eta det i sinne. Så istaden lassar me på med tomater og parmesan, og alle er nøgde med det. Også ein krim, påskesjokolade og sprudlande hylleblomst! Heldigvis var eg allereie superklar for påske, med påskeris, påskeegg med ulike typar sjokolade eg har samla på meg i vekesvis i kombinasjon med to fancy kjøp frå Paris. Perfekt. Håpar de har ferie uansett kvar de er, eller at de i alle fall får stunder der de kan lata som!

– Eg er svolten heile dagen denne veka, og desse søtpotetene med hot honningsaus får meg til å sikla.

– Dei fine fine fine babes’a på Babes in Boyland, som får kvardag gjennom iphonen til å sjå ut som den vakraste drømmen.

– The Way We Play-serien er så fin, og med nydelege bilder. Blir inspirert både til jobb, til heimen og til livet! Her er eit nytt intervju.

– Emily skriv om kor viktig det er å ta tid for seg sjølv, óg når ein har små ungar.

– Eg er besatt av sjokolademoussen på Buvette, den er jo ganske passande i påska! Oppskrift her.

– Disney har laga glittermaling som lyser i mørket!!

– Den absolutte drømmelørdagen hos Underbaraclara.

Ulike måtar å eta havregraut på. SÅ godt.

– Beste Esra deler sine hud- og sminkefavorittar.

[/left]

[right]This week has been full of big things. Like ordering the kitchen for our house, big clearouts of things we don’t want, a lot of working on the blog and on webdesign things, and in the end a lot of rest after I had a spot of vertigo on wednesday that literally brought me to the floor, dots in my eyes. The body is such a gentle genius to let me know. And so is my husband. So now, I’m taking things very slow, working from bed, having tea and sourdough toast served when I need it. Slowly walking to the shop to get tropical fruits and pineapple juice. Cliché cravings if ever there were any.

It’s easy to forget that the body and the baby don’t care about being good at being pregnant, it only cares about having the energy to sustain my many projects. Or not, like now. My mother in law told me yesterday that now is the time to brood. So I’m resting, brooding. And it feels good.

Tonight we’re doing the unusual easter dinner that is a lamb bolognese. I can’t have medium cooked meat, and I don’t want to waste good lamb on cooking it dry and then eating it angrily. So instead we are loading it up with tomatos and parmesan, and everyone is happy with that. With a crime show, easter chocolates and bubbly elderflower! Luckily I was already set for easter, with my traditional easter branch with feathers, easter egg with chocolates I have spent weeks collection combined with two fancy Paris purchases. Perfect. I hope you have some time off, wherever you are, or that you at least are able to pretend!

– I am hungry all day this week, and these sweet potatoes with a hot honey sauce make me drool.

– The lovely babes of Babes in Boyland make everyday life shot with an iphone look like the most beautiful dream.

– I am really enjoying the series of The Way We Play, it inspires me both for work, my home and my life. Here is a new interview.

– Emily shares some thoughts on the importance of taking time to oneself, even with small children.

– I am obsessed with the chocolate mousse at Buvette, which is pretty easter appropriate. Recipe here.

– Disney has made a glitter paint that glows in the dark!

– The absolute dream of a saturday, at Underbaraclara.

Different wonderful ways of eating oatmeal.

– My lovely friend Esra shares her skin and makeup faves.

[/right]

 

A friday meltdown with some links

Skjermbilde 2016-03-07 kl. 21.09.05

[left]Denne veka har vore så overveldande, på så mange vis. Tre vennemiddagar, bihulebetennelse, to dagar med køyretimar, flyttefiksing og vanlig jobb, og i morgon reiser me til Paris. Er så sliten og i overgir at eg starta dagen med ein halvtime med grining. Jostein og eg er enige om at det er ei ny verd der inne i magen, med mykje energikrevande aktivitet, og eg må sova 9 timar om natta for å rekka å ta det igjen. Føler meg rett og slett meir som ein kropp enn som meg sjølv denne veka, og det er så rart å føla at ein ikkje har kontroll. Å, så oppløftande! Haha.

Denne veka har me óg bestilt tur til Lisboa i mai, mest for å gå i bryllup men óg for å utforska. Så om de har tips, kom veldig gjerne med dei!

Om ein time skal eg ut og køyra, køyrelæraren meinar at eg skal ut i trafikken i dag og det syns eg høyrest sinnsjukt ut men kanskje ikkje? I kveld kjem Caitlin på middag, også må me pakka ihop ein passe tom koffert me kan ta med til Paris og fylla med alt det vakre me har sakna derifrå!

Håpar de óg skal vidunderlege ting i helga! Her kjem linkane:

Frisyrar for hattar.

Eit intervju med Tina Fey.

I lommebøkene til mange fascinerande kvinner.

Til deg som alltid øydelegg kleda dine, og løysingar på dette. Denne blir permanent bokmerke!

Nydeleg lin til heimen.

Om episode 3 av Girls.

Ting som Agnes ikkje visste (om bebisar og å bli mor).

Friday fish fry.

– Den fantastisk vakre instagram-profilen til Ana Barros, som bildet over er henta ifra.[line][/left]

[right]This week has just been so overwhelming in a lot of ways. Three dinners with friends, a sinus infection, two days of driving with a driving instructor, fixing things for the move and normal work life, and tomorrow we are leaving for Paris. I am so tired and overwhelmed that I started today with half an hour of crying. Jostein and I agree there is a whole new world in my belly, with a lot of energy depleting activity, and I need 9 hours of sleep to catch up to the baby. I feel more like a body than myself this week, and it’s weird not being in control. Oh, how uplifting! Haha.

This week we’ve also booked a trip to Lisbon in may. Mostly to attend a wedding, but also to explore the city and surrounding areas. So if you have any tips, please fire away!

In an hour I’m going for my driving classes, the tutor thinks he’s going to get me out on the open road today which I think sounds insane but maybe not? Tonight, Caitlin is coming for dinner and then we have to pack a mostly empty suitcase to bring to Paris and fill with all the beautiful things I’ve missed!

Hope you have wonderful weekends planner! Here are the links:

Hair for hats.

An interview with Tina Fey.

Inside fascinating women’s wallets.

To those of us who always seem to be ruining our clothes and how to fix it. Permanently bookmarking this!

Beautiful linen for the home.

About episode 3 of Girls.

Things Agnes didn’t know about babies and being a mother.

Friday fish fry.

– The extraordinary instagram profile of Ana Barros, where the photo above is from.[/right]

Friday love and links

Untitled

[left]I går kveld hadde eg min første køyretime, og det var både bra (pga ikkje nervøs) og antiklimatisk, fordi batteriet gikk hen og døydde før eg eingong fekk starta bilen. Oh well! Jostein og eg er så innmari forkjøla, og byttar på å passa på og bli passa på av kvarandre.

I dag åt me frukost på kafé ↑ (på grunn av visningar i leiligheten, gah så slitsomt) og var sånn blanke i augene og matte i pusten over bordet. Og takk som spør, jo eg åt faktisk ein bolle og ein yoghurt til frukost! Skyldar alt på graviditeten og får leva ut frukostdraumane. Me kjøpte det største brødet dei hadde med heim, altså seriøst er det typ 1 meter stort, og vel heime måtte me berre legga oss på senga, oppå alle sengekleda, Jostein, brødet og eg, og kvila. Resten av ettermiddagen skal eg koda på ei ny nettside som eg lagar, drikka kaffe og lesa ei bok i badekaret (min beste venn).

Håpar de har nydelege, fargerike, kreative, spennande planar for helga! Eg har absolutt ingenting planlagt, som igrunn føles ganske så deilig. Her kjem tusen linkar!

– Diana delte forskjellige Wes Anderson-hyllestar

– Om du planlegg ein eittårsbursdagsfest (eller som meg, drøymer om det), finst det litt inspo å få her

– Min gode venn Carrie har utbrodert Lisboa-guiden sin, og det er bra, for me skal jo til Portugal i mai for å gå i bryllupet hennar! Gruar meg pga: kva har ein på seg i bryllup når ein er gravid? + Korleis er det å reisa med fly når ein er supergravid? Mest av alt gler eg meg SÅNN kjem til å grina utover alle bord.

Hundar som sit fast men latar som om dei ikkje gjer det

Blomsterinspo som gir meg vårdraumar og hagedraumar

Kvardagslige kjøttbollar, omnomnom

Superfine bordkort til påske, kanskje ein bør ha ein liten påskefest berre for å laga slike!

– Nydelege Jemima Kirke sitt studio

– Fine hacks til heimen[/left]

[right]Last night I had my first appointment with our driving school, it was both good (because I wasn’t nervous) and anticlimactic, because the car battery died before I even started the car. Oh well! Jostein and I have contracted a terrible cold, and are switching who takes care of whom.

Today we had breakfast in a café (because of viewings in the flat, such a struggle) and sported shiny eyes and loud mouthbreathing across the table. And thank you for asking, yes I did have a sugary bun for breakfast! I blame the pregnancy but really it’s just the perfect exuse to fulfill my breakfast dreams. We bought the biggest bread they had to bring home, it’s seriously 1 meter long, and when we finally got home we had to lay down on the bed, on top of the sheets, and rest. Jostein, the bread and me. The rest of the afternoon I’m going to code on a website I’m doing, drink coffee and read a book in the tub (my best friend).

I hope you have lovely, colorful, creative, exciting plans for the weekend! I do not, but that feels pretty great too actually. Here’s a thousand links for you!

– Diana shared Wes Anderson tributes

– If you’re planning a party for a one year old (or like me, dreaming about it), there is some inspo here

– My good friend Carrie has expanded on her Lisbon guide, which is pretty great because we are going to Portugal in may to attend her wedding! Nervous because: what can I wear at a wedding when I’m pregnant? + How is it going on a plane when you’re that pregnant? Mostly though, super excited for them. Going to cry on all the tables.

Dogs who are stuck but pretend not to be

Flower inspo that gives me all the spring and garden vibes

Everyday meatballs, omnomnom

Beautiful name tags for easter, maybe I should throw an easter party just to make these!

– Beautiful Jemima Kirke’s studio

– Great home hacks[/right]

Fredagskjærleiken

fredag

[left]Hei, Fredagsfolk! Håpar de sit og trippar på jobb eller skule og ventar på å få gå heim og klina/dansa/lesa/laga ratatouille. Eg har tenkt å gjera alle dei tinga i kveld, pluss eit bad med badebombe! Eg har kjøpt gigantiske appelsiner og ein blomsterbukett med franske tulipanar og anemoner, og er så full av vår at eg har på meg min raudaste leppestift og ser på sengeklede som egentlig er for dyre men som eg i hovudet allereie har kjøpt.

Gler meg sånn til ei helg med berre meg og Jostein. Etter to supersosiale veker blir det så godt å berre få vatna kvarandre litt, drikka sterk kaffi og holda i hånda sjølv når det er skikkeleg upraktisk.

No skal eg ta og svara på kommentarar eg har fått i veka! I mellomtiden kan de nyta desse linkane eg har samla. Her kjem dei:

Bukettmål.

– Heidi fødte vakre vesle Elsa forrige søndag, og skreiv så fint på bloggen at eg måtte grina litt. Så fint å tenka på at ho der låg i magen til Heidi då Heidi fotograferte i bryllupet vårt

– Seriøse pastadraumar her

Tidssparingstips frå Emily

Tips til iphone-fotografering

– Tankar om å få modige døtre

– Ein podcast som skal hjelpa deg å sovna. [/left][right]Hello all friday people! I hope you’re at your desks achhhhing to go home to make out/dance/read/make ratatouille. I’m going to do all of those things tonight, with a bath and a bath bomb on top! I bought gigantic oranges and a bouquet with french tulips and anemones and I’m so full of spring I have to wear my most intense red lipstick that stains everything but I still love it, and browse delicious bedding that is too expensive but in my head I’ve already bought them.

I am so ready for a weekend with just me and Jostein, after two super social weeks it will be so good to just water eachother, drink strong cups of coffee and hold hands even when it’s inconvenient.

Now I’m off to reply to your comments from this week! In the meantime, I have some links for you to enjoy. Here they come:

Bouquet dreams.

– Heidi gave birth to beautiful baby Elsa last sunday, and made me cry with this blog post. It’s so nice to think that little person was inside Heidi’s body when Heidi shot our wedding.

– Serious pasta dreams over here

Time saving tips from Emily

Tips for iphone photography

– Thoughts on how to get gutsy daughters

– A podcast to help you sleep.[/right]

friday link love.

ny-link love copy
[left]ÅH. FREDAG. Som eg har lengta! Veka har vore så innmari lang, men eg er så takksam for at eg endeleg føler meg som meg sjølv igjen og kan jobba nesten for fullt. Har skrive så mange blogginnlegg som kjem ut dei neste vekene, det gjer meg så glad for det føles som å sitta på ein pose av gull! I helga har eg tenkt å ta det sakte, gjera det som er godt for kroppen og for hjerna, og det skal bli så godt. I dag tek eg fri etter halv dag, må ut ut ut for å kjøpa lakris og badebomber. Håpar de har fine planar for helga óg, eller at det tek det med ro som meg. Her er iallefall linkane!

 1. Min nye favorittblogg er Homesong, der livet verkar å gå så sakte og ein tek seg tid til å gjera dei der små viktige tinga.
 2. Gamlahuset tek form, og eg får sånne sommarfuglar av å tenka på det. Huset vårt. Dette kjøkkenet vil eg trykka copy paste på.
 3. HERREGUD. For ein helgedrøm. Croissantar med prosciutto og gruyere. Eg får bli veldig god til å laga croissantar no, sidan me flyttar til bygd utan bakeri!
 4. Joy deler ein ny app!
 5. Joanna linkar til masse forskjellige stripa gensarar, min største klesavhengighet.
 6. Diana likar koppar, og det gjer eg óg.

[/left][right]OH FRIDAY, how I have longed for you. This week has been terribly long, but I am so grateful that I am back feeling like myself again and working at almost full capacity. I have written so many blog posts to be published in the upcoming weeks, it makes me so happy and feels like sitting on a bag of gold! This weekend I plan to take things slow, do what is good for the mind and the body, and I can’t wait. Today I’m taking a half day to go out and get liquorice and bath bombs. I hope you have nice plans too, or that you plan to take it easy like me. Here are the links!

 1. My new favorite blog is Homesong, where life seems to move so slowly and you take time to do the small important things.
 2. Our house is taking shape, and it gives me butterflies. Our house! I want to do copy paste on this kitchen.
 3. JESUS. What a weekend dream. Croissantar with prosciutto and gruyere. I have to get good at croissants, too, since we’re moving to a town without a bakery!
 4. Joy shares a new app!
 5. Joanna links to loads of different striped shirts, my cotton addiction.
 6. Diana likes mugs, and i do too.

[/right]

friday link love.

ny-link love copy
[left]God fredag, alle saman! Eg håpar de har hatt fine veker med produktivitet og bøker! Veka mi har hatt gode og dårlige dagar og det eg sit att med, utanom tulipanar, er ei sjeldan kjensle av balanse. Nokre dagar jobba eg nok for ei heil veke, og det har eg tenkt å tvinga meg sjølv til å vera fornøgd med. Neste veke blir ei spennande veke som eg kjenner sommarfuglar for! Er så glad for at ein får ha sånne som vaksen óg.

I går kveld fekk me julegåva vår av Mariell, som var så fin at eg må tipsa om den! Ho hadde kjøpt billettar til Sofar Sounds, der vanlige folk leiger ut leilighetane sine til konsertar, og ein veit ikkje kva konsertar det er før ein kjem dit. Veldig intimt, veldig fint. Og stort pluss i boka for at ho til og med hadde med seg dessert, våre favorittcupcakes frå Violet Cakes, sjokolade med salt karamell. Finst både i Oslo og i Bergen, faktisk!

Uansett, eg har sjølvsagt samla ihop det beste av internett til dykk denne veka óg, her kjem det!

 1. Johanna Bradford tipsa, på sin nye blogg, om min nye favorittblogg, Loui Loui.
 2. Emily delte sine topp instagram-kontoar. Om du gjekk glipp av det, kan du lesa mine nye her.
 3. Min favoritt, Sheila Heti, skreiv ein så fin tekst om å la seg sjølv vera sjuk, her.
 4. Eg elskar Milano Cookies frå Pepperidge Farms, men det er veldig få plassar der ein får tak i dei i London (og i alle fall i Norge!), så eg tenkte kvifor ikkje baka dei sjølv?
 5. Housethatlarsbuilt kan ein lesa ein guide til korleis ein skal finna interiørstilen sin, syns det var så inspirerande.
 6. Bri har dei siste vekene snudd bloggen sin på hovudet og skrudd tilbake tiden. Bloggen hennar er no som blogging var ca 2008, og det er SÅ INSPIRERANDE.

[/left][right]Happy friday, all you nice people! I hope you had lovely weeks with books and productivity! Mine has had good days and bad days, and what I’m left with, other than beautiful tulips, is a rare feeling of balance. Some days I worked enough for the whole week, and I’m forcing myself to feel really good about that. Next week is a very exciting one, one that I’m actually feeling butterflies for. I’m so happy that happens in adulthood too.

Last night, Mariell gave us our christmas gift, and it was so nice I wanted to tell you about it. She had gotten us tickets for Sofar Sounds, where normal people give their flats up for one night for a concert, and you don’t know what it will be before you get there. Very intimate and lovely. And a big plus that she had also brought dessert, my favorite cupcakes from Violet Cakes, chocolate and salted caramel. It’s in a lot of other cities too!

Anyways, I have gathered the best of the interned for you this week too, hope you’re ready!

 1. Johanna Bradford shared, on her own new blog, what is my new favorite blog, Loui Loui.
 2. Emily shared her best instagram accounts. If you missed it, you can read about mine here.
 3. My favorite, Sheila Heti, wrote such a lovely column about allowing yourself to feel ill, here.
 4. I love Milano Cookies from Pepperidge Farms, but it’s difficult to get here in London (and in all of Norway!), so i thought why ot bake them myself?
 5. At Housethatlarsbuilt you can read a guide on how to find your interior style, i found it really inspiring.
 6. Bri has, the last couple of weeks, turned her blog upside down and turned back time. Her blog now reminds me of blogging cirka ca 2008, and it is SO INSPIRING.

[/right]