10 questions about christmas

Pepperkaker eller lussekattar?
Lussekattar! Eg lagar dei som kanelsnurrar, dog, med kardemomme både i og på. Så herleg å ha i frysen gjennom desember.

Gi eller få?
Eg elskar å gi, og eg noterer meg ting gjennom heile året. Mykje av det handlar om at eg har ein sånn prestasjon knytt til å opna gåver, blir så himla stressa av å ikkje vita kva som skjuler seg bak papiret og ikkje vita korleis eg reagerer. Så mykje herlegare å berre få lena seg bakover og nyta andre sin glede, liksom.

Favorittjulefilm?
Åleine heime 1 & 2, og Elf. Generelt er det så herleg å sløvsjå filmar i romjula, då føler ein at ein verkeleg er avslappa.

Favorittjulekalender?
Amalies jul! Eg elskar jo Jul i Skomakergata óg såklart, og har vist Saga nokre episodar. Ho elskar Tøfflus, pga ho elskar generelt sko.

Beste julelåt?
Eg har mange spelelister! Her er linkar:
Jul 2015
Jul
Gee whiz, it’s christmas
It’s that time of year when the world falls in love

Favorittduft som er relatert til jul?
Juletreet når ein lener seg over for å plugga i lysa om morgonen. Eg er så himla glad i juleblomar óg, men eg er allergisk mot det meste og blir så sensitiv i heile fjeset.

Når pyntar du?
Me har liksom berre pynta til jul ordentlig eitt år, i fjor. Då vaska og pynta me natt til julaftan og følte oss som så tradisjonelle foreldre som la seg seint men fekk stå opp til eit reint og perfekt julehus. I år trur eg me må ta det litt og litt, med butikken som skal vera open til og med lille julaftan. Me startar med bakingen denne veka, og huset vårt kjem jo aldri til å bli reint uansett (er det berre meg som føler meg så håplaus?), men det skal få vera ryddig og følast pynta. Eg får køyra mitt vanlige triks med å gni grønnsåpe på dører og veggar utan å faktisk vaska golvet. Works like a charm.

Når får ein ha juletre?
Tradisjonelt har eg vore SÅ streng på at treet ikkje skal inn før lille julaftan. Men stakkars lille julaftan, det er jo berre éin dag det óg. I alle fall eit par dagar før jul, så Jostein og eg kan kosa oss med å pynta og snakka om julekulene våre. Me har jo plukka dei opp på reiser og i ulike fasar av livet, så det føles fint å liksom catcha opp med oss sjølve på ein sånn måte.

Når opnar ein presangar på julaftan?
I min familie fekk me alltid opna éi gåve om morgonen, også et me middag nokså tidlig så gåvene ikkje blir så seine. I år feirar eg med Jostein sin familie for fyrste gong, og eg veit at dei er mykje seinare ute med gåveopninga, så det skal bli interessant.

Kva er det beste med jula?
Uansett kor vanskeleg ein har det, om ein føler at ting er på veg til å rakna fullstendig, så skjerpar alle seg til jul. Og sjølv kor hjarteskjerande det óg kan vera, så veit ein at den skal komma, den diamanten av nokre timar og dagar der alle gjer sitt beste for at alt skal vera bra. Pluss at kolrabistappe er jo det beste eg veit.

Liste frå Sandra.

Gingerbread or saffron buns?
Safron buns! I make them like cinnamon buns, with cardamom both in and on them. So lovely to have in the freezer through december.

Give or get?

I love giving, and I write down things during the year. A lot of it is about my anxiousness to open gifts in front of people, not knowing what is behind the paper and how to react. So much nicer to just hang back and look at other people enjoying themselves.

Favorite christmas film?

Alone home 1&2 and Elf. I love watching anything though, at christmas watching movies is like meditation.

Best christmas song?
I have lots of playlists! Here they are:
Jul 2015
Jul
Gee whiz, it’s christmas
It’s that time of year when the world falls in love

Favorite scent related to christmas:

The tree when I lean over it to plug the lighs in in the morning. I love christmas flowers too but I’m allergic and my face gets all puffy.

When do you decorate?

We have only really decorated the house once properly for christmas. We spent the night before christmas eve cleaning and tidying, we felt like such christmassy parents going to bed late and getting up in a perfect clean amazing house. This year we’ll have to do it little by little, since the shop will be open until the day before christmas eve. We’ll start baking this week, but our house will never get clean anyways (am I the only one who feels this way?), but I want it to be tidy and feel dressed up.

When is the tree allowed in the house?
I’ve used to be a strictly only on the day before christmas eve kind of gal, but I think this year we’ll do it a few days before christmas, so we can actually enjoy decorating and talk about our baubles. We have picked them up on our travels and in different phases of our life together, so it feels so nice catching up with ourselves in that way.

When do you open presents on christmas eve?
In my family it’s custom to open one in the morning. We also do have dinner quite early so the gifts won’t drag on too late. This year we’ll be celebrating with Jostein’s family for the first time and I know they do gifts much later. So that will be interesting!

What is the best part of christmas?
No matter how difficult things are, if you feel like things are about to completely go apart, everyone tries their best at christmas. And even though that is also quite heartbreaking, you know it is coming. The diamond that is those hours and days where everyone does their best. And mashed swede is my absolute fave.

List from Sandra.

Under the christmas tree

På fredag er det 1.desember! Eg er sjølv nesten ferdig med julegåvene mine (WOHO!), men eg tenkte at det ville jo vore trist om de ikkje fekk vita kva eg ynskjer meg i år.

På lista har me:
– Caviar Stick frå Laura Mercier, denne i Rose Gold

– Tapet frå Sanderson til soverommet, er så klar for noko nytt og varig

– Ei lampe frå Artilleriet som er perfekt for desember.

– Hårpynt frå Jennifer Behr, anten med stjerner og måne, eller ei gigantisk fløyelsløyfe å festa i den elegante hårstilen eg såklart alltid har.

– Ein gigantisk spegel frå Oslo Deco, denne er 110 cm diameter!

– Romspray frå Byredo i Bibliotheque. Det er favorittduftlyset mitt i heile verda, og eg hadde elska den i heile huset.

– Miss Dior Cherie Le Parfum. Min parfyme.

– Juleservise frå Royal Copenhagen, som eg har nøyaktig 0 delar av så langt.

On friday it’s december 1st! I’m almost done with my christmas presents (YAY!), but I thought it would be so sad if you didn’t get to see what I want for christmas this year.

On the list:
– Caviar Stick from Laura Mercier, this one in Rose Gold

– Wallpaper from Sanderson for our bedroom, so ready for something new and lasting

– A lamp from Artilleriet, perfect for december

– Hair things from Jennifer Behr, either with stars and a moon, or a giant velvet bow to put in the elegant hair style I undoubtedly always have

– A gigantic mirror from Oslo Deco, this one is 110 cm diameter!

– Roomspray from Byredo in the scent Bibliotheque. It’s my favorite scented candle, and I would love it in the whole house.

– Miss Dior Cherie Le Parum. My scent.

– Christmas china from Royal Copenhagen, of which I have exactly 0 parts yet.

10 things I want to do i november

 1. Gå på kino. Jostein og eg må skjerpa oss med datingen no, og liksom prøva å hindra dagane og vekene og månadane frå å skli inn i kvarandre som ei smørje. Det er ei ekstremt trivelig, behagelig kjærleiksfylt smørje, men likevel.
 2. Starta med julegåvene, og prøva å kosa meg med dei så mykje som det går. Elskar jo egentlig å finna den perfekte gåva, berre hatar stresset som er 15. desember. Og tenk om eg til og med kan få pakka dei inn allereie no!
 3. Fiksa badekaret så eg kan få bruka alle dei fantastiske badebombene eg har liggande, og baaaaaada.
 4. Eksperimentera med safran! Eg trur ein safranravioli er himmelen, skal melda tilbake om dette er sant.
 5. Planlegga superfine events som skal skje i butikken i desember. Gler meg til å henga opp lyslenker og gjera det så sjukt koseleg der inne.
 6. Kjøpa nye sengeklede til hytta og til gjesterommet. Freshe herlege sengeklede.
 7. Gå i skogen og i fjellet. Me fekk jo bæremeis til Saga sin bursdag, og den vil eg gjerne bruka meir i november!
 8. Rydda ut frå fleire kott. Det var ein så god kjensle då me tok eitt av dei i fjor haust, men åh. Det er så mykje som står att.
 9. Passa på at det er fint inne når det er så kjipt ute. Tenna lys, ta inn blomar og holda det ryddig og reint (<- ein av dei største utfordringane i livet akkurat no)
 10. Kvila og samla krefter for den lange vinteren som kjem. Det er sånt eg lar meg sjølv gjera no som me bur i Norge igjen.
 1. Go to the movies. Jostein and I have got to step up our game now and try to stop the days from sticking to one another like a paste. It’s a lovely, comfortable, full-of-love paste, but still.
 2. Begin the christmas presents and enjoy it as much as I can. I love finding people the perfect presents, I just hate the stress of december 15th. I’d love to start wrapping too!
 3. Fix our tub, so I can use the amazing bath bombs I have, and baaaaaaathe.
 4. Experiment with saffron. I think saffron ravioli is heaven, I will report back.
 5. Plan the lovely events we are hosting in the shop in december.
  I can’t wait to hang lights and make it so cozy in there.
 6. Buy new bedding for our guest room and our cabin. Fresh new bedding.
 7. Walk in the forest and the mountain. I would really love to do more of that in november.
 8. Clean out some more closets. It was such a great thing when we did it last autumn, but there is still soo much to do.
 9. Make sure that it’s tidy and cozy inside our house as the outside grows more and more bleak and brown (
 10. Rest and gather strength for the long winter that is coming.
  I’m going to let myself do that.

Hei, Fredag!

Hei, Fredag! Eg sit i saccosekken på kjøkengolvet, har Fredagspodden i høgtalaren og Saga fyk rundt og halvt gøymer ting i andre ting, og halvt et skive med leverpostei. Hennar beste leike akkurat no er ein sleikepott, sånn ein liten raring.

I går vart mamma 50 år! Og i morgon er det stooooor fest for mamma og pappa, sidan pappa óg vart 50. Dei har store ballongar og mykje pepp, det skal bli så sjukt gøy!

I dag er det ei veke til me har første opne dag, og akkurat i dag har eg faktisk håp om at me skal klara det! Det kjem masse nye varer før me opnar, de kjøpte jo nesten alt eg hadde av Quail-greier på null komma niks, så eg har lagt inn ein giga-bestilling der. I dag kjem mykje nye Rifle-ting óg! Har ei rar to do-liste i dag:
– Bestille plakatar, klistermerker og postkort
– Laga klar fil til foliering av vindauget på butikken
– Baka kjeks (til i morgon)
– Sminke? (betyr: eg har jo ingen sminke i verda, skal eg treat myself og kjøpa meg noko nytt? Fekk jo så mange mascaratips av dykk. Eller i alle fall få meg ein fuktighetskrem? Hmmm.)
– Betala mange regningar

Hi, Friday! I’m on the kitchen floor in the bean bag, listening to a podcast. Saga is flying around hiding things in other things and eating a bite of food when she feels like it, she’s such a little sweetie.

Yesterday was my mother’s 50th birthday! They’re throwing a big party tomorrow, both of my parents, because my dad turned 50 this year too. They’ve got big balloons and a pep in their step, it’s going to be fun!

Today is a week away from our opening day, and right now I’m actually quite hopeful! There’s a lot of new stock coming in, the things I got from Quail got ripped out of the shelves in no time, so there is a big order on its way from them. And getting some new things from Rifle today too! Here’s a weird to do list for today:
– Order posters, stickers and post cards
– Get the file ready for the window dressing happening next week
– Bake cookies (for tomorrow)
– Make-up? (meaning: I really don’t have any makeup at the moment, so I might treat myself and get something new? I did get a lot of mascara tips from you. Or maybe a moisturizer? Hmmmm.)
– Pay a lot of bills.

Eg såg dette innlegget hos Johanna Bradford denne veka, og bestilte ein rull med denne tapeten umiddelbart, for den skal eg kle kassa i i butikken! Det rekk eg nok ikkje før me opnar, men ein eller annan gong i september. Skal bli så sjukt fint!

I saw this post over at Johanna Bradford’s blog this week and I ordered a roll of this wallpaper right away, because I’m going to put it on the register in my shop. I won’t have time before we open, I don’t think, but some time in september. Going to be great!

Eg er akkurat no, ikkje så overraskande, veldig oppteken av mødre som driv business heimefrå, og derfor elskar eg Petito, som har så fine barneklede, blant anna mitt faaaavorittmerke Gray Label. Dyrt men omg. Så sjukt mjuke klede som held seg så bra. Følg ho på instagram, på @petito_no

I’m very interested in moms running businesses from home right now, and I love Petito, an online shop with such amazing baby clothes. They have Gray Label, my favorite brand. It’s pricey, but the quality is impeccable, and stays that way too. Follow her on instagram! @petito_no

Akkurat no har Jostein og eg middagspanikken kvar dag. Me stirrar tomt inn i kjøleskapet og har ingen aning om kva me skal eta. Akkurat denne veka har me blitt skjemt bort totalt og berre laga middag éin gong sjølve. Men eg tenker at me kan gjera ting så mykje enklare for oss sjølve ved å food preppa litt når det finst tid til det. Her var det mykje tips!

Jostein and I get that dinner panic every day these days. Staring into the fridge with no idea on what to make. This week we’ve been spoilt rotten and have only made dinner once. But I think there are so many things we can do to make things easier for ourselves, by food prepping just a little bit when there is time. Here’s some tips.

The telltale signs of autumn approaching

No kjem hausten. Kanskje får me framleis ein indian summer, kanskje til og med denne helga, men eg lengtar litt dit. For meg er hausten den der nye starten. Eg kjenner det på at eg:

– bestiller nye strømpebukser og kastar dei gamle stakkarane som ikkje klarte seg gjennom eit nytt år.
– lengtar mot ny parfyme. Kanskje blir det ein ny frå Armani, eller den samme gamle Miss Dior Cherie? Og ny sminke óg. Vil gjerne ha alt med gull frå Charlotte Tilbury.
– får lyst til å baka med plommer, pærer og epler. Laga havregraut med ovnsbakte vaniljeplommer og laga pæremos til å få oss gjennom vinteren.
– får sånn intens reiselyst, så intens at eg booka oss inn på ein tur til København i desember. Me skal sjå Frøy gjera Papagena i Tryllefløyten på operaen og kjøpa julegåver.
– sneglar mot gin og raudvin på vinmonopolet sine sider. Ønskar meg ei fin ginflaske til barskapet, og denne raudvinen, Le Naturel, trur eg me kjem til å drikka mange flasker av i haust. Det er ein ny favoritt.
– har lyst til å berre høyra på Chet Baker. Men enn så lenge ventar eg, utsetter det. Men snart skal det omfavnast.
– vil bestilla eit nytt skjerf. Kanskje det blir i år eg skal bestilla eit ikkje-svart Acne-skjerf. Grønt eller rosa eller noko.
– vil lesa tusen bøker. Som desse nye av Mari Tveita Stagrim og Runa Fjellanger. Også har eg bestilt meg den nye boka til Nicole Krauss (yay!). Et Lite Liv er ei slik bok eg tenkjer at eg aldri kjem til å komma meg gjennom, men kanskje? Merkelegare ting har skjedd.

Autumn is coming. Maybe there’s an indian summer somewhere, maybe even this weekend, but I’m longing for it. For me is autumn that new fresh feeling. I’m:

– ordering new tights and throwing away the old poor things that didn’t make it through another year.
– longing for a new perfume. Maybe a new one from Armani, or the same old Miss Dior Cherie? I want new makeup too. Everything with gold from Charlotte Tilbury.
– wanting to bake with plums, pears and apples. Make porridge with baked vanilla plums and make pear sauce to last us through an entire winter.
– wanderlusting. So much so that I’ve actually booked us tickets to go to Copenhagen in december. We’re going to see Frøy do Papagena in the The Magic Flute at the opera house and also shop for christmas presents.
– looking at gins and red wines to fill our cupboards for the winter. I want a new pretty gin bottle, and this red wine, Le Naturel. We’re going to drink a lot of bottles of that this season. A new favorite of mine.
– resisting the temptation to only listen to Chet Baker. I’ll wait a little longer for that, but soon. Very soon.
– thinking of getting an Acne scarf in a color that isn’t black. Maybe a green or a pink or something.
– wanting to read a thousand books. I’ve ordered Nicole Krauss’ new book (yay!) and I also want to get through A Little Life, but I don’t think I’m able to? Never say never.

Hei, fredag!

Hei, Fredag! I dag prøver me å få huset til å sjå nokså fint ut fordi i dag kjem Carrie og Miguel! Gler meg så sjukt mykje. Saga er ute i hagen no, ho er med bestemor og bestefar i dag. Ho er typ den heldigaste ungen i verda som har så mykje tid med besteforeldrene sine, blir heilt varm om hjarta når eg tenker på det. Og me da, ikkje minst, som har valgt å ikkje ha ungen vår i barnehage men likevel har tid til å jobba og klyppa plenen. Det er jo ikkje småtteri.

Neste veke kjem det til å komma så vilt mykje varer hit, og eg som har bygd meg eit lite lager anar ikkje korleis eg skal få plass til alt. Men litt etter litt kjem me nærare målet, det er så gøy og kvalmeframkallande. Eg tenkjer av og til på kva eg kunne ha brukt dei kronene på som eg no har brukt, av mine eigne pengar, til å bygga opp eit varelager. Men ingenting kan jo måla seg med kjensla av å gjera noko stort.

Her kjem linkane dykkar!

Hi, Friday! Today we are trying to get the house in order in time for Carrie and Miguel’s arrival! I’m super excited, can you tell? Saga is in the garden now, with her grandparents. She is probably the luckiest kid ever, getting to spend so much time with her grandparents, it makes me all warm and fuzzy to think about. And us, of course, who have chosen not to put her into kindergarten but still have time to work and mow the lawn.

Next week there is a lot of stock coming in, and I don’t see how my little storage room is going to be able to take it all. But little by little we’re getting closer to the goal, it’s so much fun and nauseating. I sometimes think of what I could have spent all this stock building money on, but nothing really compares to the feeling of doing something big.

Here are your links!


Mini Rodini sin nye kolleksjon er så himla fin. Om dette skjørtet hadde vore til salgs i nokon nettbutikk hadde eg tømt kontoen på det i dette sekund. Vil ha det til meg sjølv óg! Elskar Mini Rodini, kleda deira er av SÅ høg kvalitet og held seg så mjuke og fine etter ein million vask.
Mini Rodini‘s new collection is so pretty. If this skirt was for sale in an online store I’d clear my account right now. I want it for myself too! I love Mini Rodini, their clothes are so high quality and stay so soft and pretty after a million washes.
Jostein og eg har peisa gjennom to seriar i veka som var, me har perfeksjonert modellen “sjå på TV mens me jobbar til klokka 00”. Ein av dei var Friends from College, som faktisk var ganske bra altså. Morsom og dramatisk,
men ikkje too much av nokon av delene.
Jostein and I have watched two shows this past week, we’ve perfected the thing that is “watching TV whilst working until midnight”. One of the shows was Friends from College,
which was actually quite good. Funny and drama-driven, but not too much of either.


Også eit lite bloggtips til på slutten her, nemlig Trine sin blogg. Elskar mammabloggar, dei er jo det beste som finst. Når det er mødre som kan ta fine bilder og skriva om livet så det slår meg i svime.
A little blog tip here at the end, Trine’s blog. I love mum blogs, they’re the best. Written by moms who can take pretty pictures and write about life in a way that knocks me over.

Drinkar og drikkevarer

oslo.

Eg stjal denne lista frå Flora, om alle slags drikkevarer ein kan lika! Sånt lett og fint ein kan lesa på mobilen under eit tre i sola.

Kaffi: Cappuccino med For Milk-espresso frå Tim Wendelboe, og krema heilmjølk frå Rørosmeieriet. Eller filterkaffe, såklart. Men helst med bittelitt mjølk. Om sommaren, OMG iskaffe.

Øl: Elskar humlete øl og søte mørke stoutar og porters. Elskar øl. Akkurat no drikk eg øl frå Tya mest, må jo støtta dei lokale bedriftene såklart!

Vin: Muscadet. Cabernet d’Anjou. Langhe Rosso. Le Naturel. El Pacto. Grüner Veltliner.

Bobler: Cremant. Her er nokre bobleflasker eg likar:  CremantMeinklang Prosa. Zanotto Col Fondo. Franciacorta.

Juice: Ananasjuice og GOD eplejuice, helst på Discovery.

Mjølk: Å drikka: ekstra lett (eller grønn lett, lol). I kaffi: heil.

Cider: Ordentlig ordentlig tørr cider som smakar nesten gjær. Åhhhhhhh så godt.

Drink: Gin & tonic med bergamot, eller ein drink som eg har laga: 1 del gin, 1 del st-germain (hylleblomstlikør), tonic og grapefruktjuice.

Vatn: Pellegrino. Elskar fuckings Pellegrino. Me hadde ein heil samtale om vatn i podcasten, eg og Sara, og ho syns det var det dummaste ho hadde høyrt i sitt liv og eg berre HVA. Vatn er ikkje vatn, bobler er ikkje bobler.

Ymse: Varm sjokolade, med gooood sjokolade. Då eg budde i Paris laga Jostein seg varm sjokolade med Valrhona (manjari) nesten kvar kveld.

Brus: Eg likar rar brus, favoritten er Schweppes Agrum som ein ikkje får tak i i Norge. Då eg var typ 11 år fekk eg ei flaske med bitter lemon frå Schweppes kvar laurdag.

Saft: Bringebær eller hylleblomst

I stole this list from Flora, about all the kinds of drinks to drink. Easy things to read under a tree in the sun!

Coffee: A cappuccino with For Milk-espresso from Tim Wendelboe and whole milk.Or filter, of course, with a liiiiittle milk. In the summer though, sooo much iced coffee.

Beer: I love hoppy beer and sweet dark stouts and porters.

Wine: MuscadetCabernet d’AnjouLanghe RossoLe NaturelEl PactoGrüner Veltliner.

Bubbles: Cremant. Here are some of my faves:  CremantMeinklang ProsaZanotto Col FondoFranciacorta.

Juice: Pineapple and GOOD apple juice, like Discovery.

Milk: To drink: skimmed. In coffee: whole.

Cidre: Realllllly dry cidre that almost tastes like yeast. Sooooo goood.

Drink: Gin & Tonic with bergamot, or a drink I’ve made: 1 part gin, 1 part st-germain, tonic and grapefruit juice.

Water: Pellegrino. Water is NOT water, Pellegrino is my absolute fave.

Random: Hot chocolate, with good chocolate. When I lived in Paris, Jostein made himself a hot chocolate with Valrhona chocolate (manjari) almost every night.

Soda: I like weird things like Schweppes Agrum. When I was 11 I got a bottle of bitter lemon every saturday.

Cordial: Raspberry or elderflower