Göteborg: regn og ei avreise

Göteborg

På vår siste dag i Gøteborg hølja det ned med regn. Me vart sittande på hotellet lenge, lenge, spelte kort medan Saga sov i vogna. Jostein fekk desse korta av meg til bryllaupsdagen i fjor, dei er så vakre. Det letta litt, så då halvsprang me over til botanisk hage der me søkte tilflukt i palmehuset. Me fulgte så elva til Haga der me vimsa rundt, åt ein maaaaasse dumplings hos Beijing8, også reiste me frå Gøteborg, og nordover, mot Sunne og bryllaup.
On our last day in Gothenburg it was raining cats and dogs. We stayed in the hotel for a long time, playing cards while Saga slept in her pram. I gave Jostein these cards for our anniversary last year, they’re so beautiful. It stopped raining just long enough for us to run over to the botanical gardens and into the palm house. We then followed the river to Haga, where we mostly just sauntered. We had a lot of dumplings at Beijing8 and then we left Gothenburg, driving north, towards Sunne and a wedding.

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Göteborg: taco og primørar

Göteborg

På laurdag i Gøteborg vandra me rundt i Haga, såg på klede og drakk kaffi og slappa av. Me gjekk heilt ned til Byggfabriken for å kjøpa nye krokar til gangen (som eg hang opp i går og var så sint på ein drill, men det vart fint!). Frøy kom, og me åt tacos på Taco & Tequila – tipstips, det var veldig godt. På ettermiddagen åt me tidlig middag på Atelier (på Pigalle), Saga hadde på seg ny kjole og åt kaviar og poteter, ei skikkeleg dame på restaurant. På kvelden sat me i hotellbaren og drakk øl og snakka om kjærleik, ein blir så snakkesalig av hotellivet.
On saturday in Gothenburg we walked around Haga, looked at clothes, drank coffee and relaxed. We walked all the way down to Byggfabriken to get hooks for the hallway (I put them up yesterday and was very angry at the drill but it looks great!). Frøy arrived in Gothenburg, we had tacos at Taco & Tequila – tip! It was delicious. In the afternoon, we had an early dinner at Atelier, Saga wore a new dress and had caviar ad potatoes, such a lady. In the evening we sat in the hotel bar, drinking beer talking about love. Hotel life makes you talk about things.

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Göteborg: Hotell Eggers og ein ny garderobe

Göteborg

Dag to i Gøteborg starta med ein heilt sjuk frukost, altså den beste og vakraste hotellfrukosten eg nokon gong har sett. Alt var av så høg kvalitet, kvar minste lille gaffel var vakker og på rett plass. Saga smakte rips for første gong i livet og vart heilt besatt. “Bær” er jo eit av orda ho seier mest i løpet av ein dag, berre i håp om at det finst eit bær ho kan få. Me klarte å gløyma, for ei lita stund, at eg ikkje hadde klede, og tok Gøteborgshoppingen med storm. Saga fekk ein masse nye klede, blant anna. Eg blir så trigger happy når eg er trist, så det var ein heil del kjøp, men fantastiske ting som eg er så glad for at eg no har i mitt hus. Me åt pizzalunsj på Da Matteo med gigantiske islatte til begge to, Saga vakna så ho fekk óg eta og likte Jostein sin best med geitost. Eg kjem til å bli så forvirra om ho blir uinteressert i mat som vaksen.

Så skifta me hotell, til hotell Eggers som to be honest var ein skuffelse. Dei har jo hatt så mange bloggarar på besøk og det ser alltid heilt fantastisk eventyrlig ut men dei får vel kanskje dei finaste romma. Og etter ein tørr halloumiburger til middag lengta eg SÅ tilbake til Pigalle (som tross alt ikkje var så mykje dyrare). Så der og da, i hotellrestauranten, bestilte eg middag på Pigalle neste kveld. Livet er for kort, ei helg er for kort, for halvgod mat. Føles kaaanskje litt kjipt å skriva det, men hey. Sånn er det virkelige livet.

Day two in Gothenburg started with an insane breakfast, the most delicious and beautiful hotel breakfast I’ve ever seen. Everything was such high quality, every single little fork was beautiful and in its place. Saga had red currants for the first time and was obsessed. “Bær”, meaning berries, is one of her most frequently used words, just hoping there will be one for her to eat. We forgot, for a little while, that I didn’t had any clothes, and we took Gothenburg shopping by storm. Saga got a lot of new clothes. I get so trigger happy when I’m sad, so there were a few purchases, but amazing things I’m so happy I now have in my house. We had pizza at Da Matteo for lunch with giant iced lattes. Saga woke up to have some too, she preferred Jostein’s with goat cheese. I’m going to be so confused if she grows up to be uninterested in food.

Then we changed hotels, to Hotel Eggers which was a disappointment if I’m honest. They’ve had all the bloggers there and it always looks amazing, but I guess they get the best rooms. And after a dry halloumi burger dinner I looooonged back to Hotel Pigalle (which really wasn’t that much more expensive). So there and then, in the hotel restaurant, I booked us a dinner at Pigalle for the next night. Life is too short, a weekend is too short, for half decent food. It feels a little blah writing that, but hey. That’s real life.

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Göteborg: Hotell Pigalle og innbrotstjuvar

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

På torsdag køyrte me frå Oslo til Gøteborg, ei sånn fantastisk fri kjensle å køyra på motorvegen med ein sovande unge baki baksetet og dela store idear til nye bedrifter. Har typ aldri mitt liv før vore så inspirert som eg er akkurat no, eg trong å føla meg så trygg som eg gjer no før hjerna kunne våga å tenka desse tankane, er så glad for det. Me kom fram til Gøteborg etter ein snue innom søte Drøbak for lunsj (etter tips på bloggen!) og sjekka inn på Hotell Pigalle som var hotel dreams come true, seriøst. Skulle ønska me hadde sove alle nettene der. Me slappa av på rommet mest, fant minibaren og mata Saga kveldsmaten sin. Ho sovna søtt bak tunge gardiner, og me fann vegen til hotellrestauranten der eg hadde ein av mine beste restaurantopplevingar i livet. Så god mat. Til dessert hadde eg kvit sjokoladekrem med hylleblomstconsommé, liksom. Hallo! Mmmm.

Då me var ferdige å eta, og Jostein gjekk til bilen for å henta resten av bagasjen, fant han den ikkje der. Og resten av kvelden gjekk med til telefonar til forsikringsselskapet og det svenske politiet. Og nokre tårer over kjolar og kamera, såklart. Kjip måte å starta ferien på, men føler meg likevel så heldig som slapp å vera der då dei slo til, som var, og er, trygg.

On thursday we drive from Oslo to Gothenburg, such a free feeling going on the motorway with a sleeping baby in the back, sharing grand new ideas for businesses. I’ve never in my life felt so inspired as I do now, I needed to feel this safe before my brain dared think these thoughts, I’m really happy. We arrived in Gothenburg after a stop in Drøbak and checked in at the Hotell Pigalle, hotel dreams come true. Big time. I wish we’d spent all our nights there. We relaxed in our room, found the minibar and fed Saga her supper. She fell asleep behind heavy curtains and we found our way to the hotel restaurant where I had one of my best restaurant meals ever. So good. For dessert I had a white chocolate cream with elderflower consommé. Hello! Nom.

When our meal was over, Jostein went to the car to pick up the last bags. But they were not there. And the rest of the evening was spent calling the insurance people and the swedish police. Some tears were shed over dresses and my camera, of course. A not-so-good way to start off a holiday, but I still feel lucky I wasn’t there when they struck, that I was, and am, safe.

Gothenburg

Untitled

No stikk denne søte gjengen til Gøteborg! Eg gler meg sååååå mykje at eg nesten ikkje tenker på kor dårlig me sov i natt. Me har jo fått masse tips allereie,
men har de fleire? Butikkar eg må besøka for research? Og kva slags kule greier skal ein kjøpa i eksotiske Sverige?
This cute crew is going to Gothenburg! I am so excited that I’m almost forgetting that we slept horribly last night. We have had so many tips already, but are there more? Shops I should visit for research? And what kinds of cool things should I buy in exotic Sweden?

Stadlandet

Stadt

Forrige helg var me på Stadt. Eg hadde bryllupsoppdrag og tok med meg heile familien på vift! Me leigde Airbnb-leilighet i Årvika, det var eit så aude og ope at me vart sittande med store opne auge og berre sjå. Saga og Jostein utforska medan eg var på jobb, dei sendte video av måkesightseeing og mykje vinking. Så henta dei meg, og me reiste heim for å rulla på golvet og eta tacos. Jostein og eg såg så sjukt mange episodar av OINTB, og sov enormt godt sjølv om det var ei slik seng som ser ut som ho skal knekka. På veg heim reiste me innom Vestkapp og følte oss så vanlege på sightseeing i allværsjakke, med “stopp bilen,  eg må ta bilder”. Nokre plassar gjer det med ein.
Last weekend we visited Stadt. I had a wedding job and brought my whole family! We rented an Airbnb in Årvika, it was such an open and naked landscape, we sat there big-eyed and just stared. Saga and Jostein explored while I was at work, they sent me videos of seagull watching and a lot of waving. They picked me up and we went home to roll around the floor and eat tecos. We watched so many episodes of OINTB, and slept so well even though it was one of those beds that look like it will break in two. On our way home we stopped by Vestkapp and felt so normal just sightseeing in our proper weather attire, with the sound of “stop the car, I have to photograph this”. Some places can do that to you.

StadtStadtStadtStadtStadtStadtStadt

Paris

ParisParis

Nokre fine ruter samla eg med kameraet mitt i Paris, men ikkje mange. I varmen og researchmodusen vart det så lett å berre leva, i meg sjølv og med desse to, dei finaste reisekameratane.
Some lovely squares I collected with my camera in Paris. In the heat and the research mode it was so easy to just live, in myself and with these two, my favorite travel companions.

ParisParisParis

Ei kake me åt, eit fint vindauge, den noverande beste magasinsjappa i Paris.
A cake we ate, a lovely window, my favorite magazine shop.

ParisParis

Også denne vakre, som eg er så takksam for. Me snakka mykje om at eg føler eg lever meir for meg sjølv no for tiden, og mindre for internett, at det føles bra men likevel skummelt å ikkje fotografere absolutt alt for publiseringen sin del. I alle fall er det der eg er no, det kan jo endra seg. Neste veke reiser me til Sverige ihop, det skal bli så fint å bu på fint Gøteborg-hotell og drikka vin i hotellbaren, også reisa i bryllup ilag (som gjester!!). Frøy kjenner brura og me kjenner brudgommen, så sjukt rart og fint når sånt skjer.
And this beauty, who I am so thankful for. We talked a lot about feeling like I’m living more for myself these days, and less for the internet, that it feels good but at the same time scary to not photography every single thing for publication. That’s where I’m at right now anyways. Next week we’re going to Sweden together, very much looking forward to staying in nice hotels, wine in the hotel bar and going to a wedding together (as guests!!). Frøy knows the bride and we know the groom, so funny when that happens.

Paris

Me var innom ein butikk som hadde så sjukt fine sko. Blir alltid så sint på føttene mine da, for at dei ikkje berre kan vera vanlege, men må både a) vera store, b) vera breie og c) ha høg vrist.
We stopped by a beautiful shoe shop. I always get angry at my feet, that they’re not just ordinary feet, but they’re big, broad and tall!

ParisParis

Saga fekk så himla krøllete hår av varmen, og klødde i tennene. Eg var ei sånn mamma som sat klar med solfaktorspray.
Saga’s hair got so curly in the heat and her teeth were itching. I was one of those mums ready with the sun lotion spray.

ParisParisParisParis

Ein magisk fin piknik med dei finaste tjejsa og Jostein, såklart. Tenk at Frøy og Mariell berre kjem til Paris for å henga med oss, kor fint er ikkje det. Og om de kunne ha sett fjeset til Saga då ho skjønte at ho fekk plukka bær ut av pakka sjølv så hadde de ledd høgt for dykk sjølve akkurat no.
A magical picnic with the most amazing gals and Jostein, of course. I feel so lucky that Frøy and Mariell came to Paris to hang out a little bit. And if you could see Saga’s face when she realized she would get to pick the berries out of the punnet herself you’d be laughing out loud right now.