Hei, Fredag!

Hei, Fredag! Eg er i den merkelege luksusen der me kom heim frå Oslo på tysdag og no føler eg at helga kom for fort. Meeeen eg skal jobba ein lang dag i morgon, så ikkje ver redde for at eg blir for komfortabel!

Klokka sju i dag tidlig kraup Saga heilt inntil meg med Lille Larven Aldrimett og sa “mamma pappa Saga lesa bok”. Det morsommaste eg veit om at ho seier er “mamma tissa DO” også løftar ho dolokket for meg.

No er eg i butikken, Jwad sit ved symaskina og syr og syr og syr. Me ventar på mengder med stoff, og har fått så himla mange bestillingar (TUSEN TUSEN TUSEN TAKK). Og i mellomtiden syr han scrunchies og vimplar av restestoffet vårt, det føles så fint og bærekraftig på eit vis. Kvar dag er me eitt steg nærmare symaskina han ønskar seg, og det føles enormt fint.

Ein annan ting eg gjer i dag er å by på mitt første kunstverk på nettauksjon, kjenner verkeleg kvalmen! Eg håpar de har fine ting planlagt for helga som kjem, må de kjenna ro og glede når søndag kjem!

Hi, Friday! I’m in that weird luxury of having come back home from Oslo on tuesday and feeling like the weekend sure came really fast. Buuuut I have a very long day of work ahead of me, so don’t worry I won’t get too comfortable!

At seven am this morning, Saga wiggled her way between Jostein and me with her copy of The Very Hungry Caterpillar and said “mummy daddy Saga read book”. My favorite thing she says is “mamma pee TOILET” and then she lifts the lid for me.

I’m in the shop now, Jwad is by the sewing machine sewing up a storm. We’re waiting for a load of fabric to arrice, and have so many orders in for the baby bedding we’ve made. And in the meantime he’s making scrunchies and bunting from our extra fabric, it feels very good to use everything we have. Every day is a day closer to the sewing machine he wants and needs, which just feels so good.

Another thing I’m doing today is bidding on my first piece of art on an online auction, the nausea is real. I hope you have amazing things planned for your weekends, may you be delighted and rested come sunday!

Flora har vore i Marokko med mammaen sin, kor koseleg er det? Og lagt ut magiske bilder av turen.

Flora has been to Marocco with her mom, how nice is that? And she’s posted some very magical shots of their trip together.

Denne ungen er SVOLTEN, og helst skulle eg villa laga denne kaka kvar kveld: AFTER EIGHT-kake!!! Men, det er jo ingenting feil med gårkveldens snack-suksess: bringebærkesam med hakka mørk sjokolade på.

This baby is HUNGRY, and I would like to make this cake every evening: AFTER EIGHT CAKE. But, there is nothing wrong with last night’s snack success either: raspberry quark with chopped dark chocolate.

Sofia laga ei så fin oversikt over kvar ein kan få kjøpt fine papir. Eg hadde hatt så lyst til å kjøpa inn fine papir til butikken, men eg trur ikkje at nokon skulle kjøpa det her i Lærdal. Men eg elskar papir, å gå på Il Papiro i Firenze var heilt magisk.

Sofia made such a great collection of where to find good paper products, it made me think of how magical it was to visit Il Papiro in Firenze.

Oslo i mobilen

Me var i Oslo over helga og det var så innmari godt for kropp og sjel. Kanskje meir sjel enn kropp, sidan me gjekk ein del og bekkenet berre OOKEEEI. Desse to, Saga og fetteren hennar, er bestisar og det er det finaste eg veit.

Som eit stort PS før noko anna: Det er framleis mange ledige plassar til Ingvild sin workshop neste helg. Det hadde vore ås himla trist å avlysa, så eg håååååpar fleire av dykk vil melda dykk på! ♥ Klikk HER for meir informasjon.

We went to Oslo in the weekend and it was so good for body and soul. Well, mostly soul because we walked around a lot and my pelvis was like OOOOKAAAAAY. These two, Saga and her cousin, are best friends and it’s my favorite thing.

Og denne andre fetteren dreiv med sine eigne eventyr ein laurdags formiddag. Elskar den stemninga det gir, ungar som liksom berre gjer si eiga greie rundt dei vaksne.

And the other cousin was doing his own thing on a saturday afternoon. I love the vibe that lends the house, kids just hanging out, doing projects.

Me gjekk til Talor & Jørgen / Fryd og kjøpte doughnuts. Dei beste eg har smakt i mitt liv.

We went to Talor & Jørgen / Fryd and got doughnuts. The best I’ve ever had.

Og på Studio Bazaar kjøpte eg nokre fine ting i nydelege mønster. Ei så inspirerande bedrift, syns eg.

And I bought some beautiful things at Studio Bazaar.

Her er Jostein på Eldorado. Inni heisen står det vill ni åka mera?

My husband.

Men aller mest var me heime. Med kos og Barne-TV og avslapping og god mat. Fristar ikkje å gå ut og eta når folk lagar så god mat heime.

We mostly stayed in though. With cuddles and cartoons and relaxation and good food. Just so not tempting to eat out when people make such good food at home.

Lykkebilde. Eg trur det er på veg ein jeksel i mellomrommet der.

Happy happy. I think there’s a tooth coming in at the gap there.

Så reiste me heim til Lærdal. Denne fine personen sov heile vegen frå Sandvika til me var ti minutt heimefrå, og med ein gong me rulla inn i tunet peika ho febrilsk mot svigers sitt hus. Det var ein ganske så lykkeleg unge som fekk komma heim óg, sjølv kor fint det var i Oslo.

Then we went home to Lærdal. This beautiful girl slept her way home (a four hour nap), and when we rolled into the farm she pointed vigorously at her grandparents’ house. So happy to see them again, no matter how great Oslo was.

Gone fishing

Hei på ein søndag! Me er i Oslo i helga, for å slappa av og eta god mat saman med søstra til Jostein og familien, før dei blir trebarnsfamilie om berre nokre veker. Nokre veker er det så vanskeleg å skriva noko som helst her, som å skvisa blod ut av ein stein.

Livet er himla komplekst akkurat no. Eg lengtar så mot enklare dagar, varmare dagar. I mellomtider lever eg meir i livet enn på internett. Me prøver å sova nok og kjenna nok på magen, det er fyrverkeri der inne kvar kveld og til kvar kaffikopp. Saga har 5-10 nye ord for kvar dag og er den største gleda i livet. I dag skal me trikka ned i byen, kjøpa noko fint og noko godt og sånne greier som hevar livskvaliteten.

Føler meg alltid litt ekstra knytta til dykk som les her når eg er i Oslo, for dei to åra eg budde her var jo då det verkeleg kom lesarar til her. Håpar de har varme og avslappande søndagar framfor dykk

Hello sunday! We are in Oslo this weekend to relax and eat good food with Jostein’s sister and her family before they become a family of five in just a few weeks. Some weeks it’s so hard to write anything here, like squeezing blood out of a rock.

Life is so complex right now. I’m longing for simpler days, warmer days. And in the meantime my life is more real than internet. We’re trying to get enough sleep and pet the belly enough, there are fireworks in there every night and after every cup of coffee. Saga says five to ten new words every day and is the biggest joy in my life. Today we’re going to take the tram down into town, buy something pretty and something good and things that make life better.

I always feel a little extra connected to my readers when I’m in Oslo, the two years I lived here were so important in building this blog. I hope your sunday plans are warm and relaxing

Exactly seven days ago

God morgon og god ny veke! Håpar de har samla krefter og kosa med folk de er glad i. Eg har vaska fire maskiner klede og Jostein had bakt det perfekte surdeigsbrødet, meir om det i bildeform kjem såklart. Men først:

Måndag forrige veke plukka eg opp kameraet mitt igjen, men først etter at Saga var i vogna (me legg ho klokka 12 og da søv ho i 2-3 timar). På stolen hennar var reven framleis, med garderobe frå Vetle Eple.

Good morning and happy new week! I hope you’ve gathered some energy and spent time with people you love. I’ve done four loads of laundry and Jostein has baked a perfect sourdough brebad. More on that later, of course. But first:

On monday last week I picked up my camera, but first after Saga was sleep in her pram (we put her down at noon, and she sleeps for 2-3 hours). Her fox was still on his chair, with his wardrobe from Vetle Eple.

Eg hadde ein altfor effektiv dag (og var utslitt både tysdag og onsdag), og starta med å skifta ut to magnetar som var dårlige. Elskar å gjera sånne ting som ein har tenkt på å gjera i to år også plutselig berre RIGHT. NO SKJER DET. Så tilfredsstillande.

I had a much too effective day (tuesday and wednesday were spent exhausted), and started out by changing out magnets that had stopped working. I love doing things like that, things I’ve thought about doing for like two years and then it’s just done. So satisfying.

Saga sine duploklossar vart sopt oppi ei øskje som vanlig. Fleire har spurt meg om å visa fram meir av leikerommet, men altså eg blir så nervøs av alt sånt interiørrelatert.

Saga’s duplo was scraped into a box as usual. So many of you have asked me to show more of the play room, but it makes me so nervous to do antyhing interior related.

Eg laga (og drakk!) ei heil kanne med Earl Grey. Og gav meg sjølv ein heil halvtime til å lesa magasin og skriva ned tankar i boka mi. I Gøteborg i sommar kjøpte eg og Jostein kvar vår Spode-kopp. Dei er perfekte.

I made (and drank!) a whole pot of Earl Grey. And gave myself half an hour to read magazines and write down some thoughts. Jostein and I bought a Spode mug each when we were in Gothenburg last summer. They are just so perfect.

Elska denne editorialen i Eurowoman, føler at me er på veg ein plass.

I loved this Eurowoman editorial, feels like we’re getting somewhere.

Og her er ho, pøbelen. Etter luren sin då ho åt to skjeier med havregraut også nekta å eta meir. Også fekk kameraet kvila resten av den dagen.

And here she is, my little rugrat. After her nap when she woke up and ate exactly two spoons of porridge and then refused to eat any more. And then my camera was given a rest, for the rest of the day.

Hei, Fredag!

Hei, Fredag! I dag er første gong at eg føler meg ordentlig som ein februarmamma. Me må holda butikken stengt i dag fordi Saga er sjuk. Ho har sove oppå hovudet mitt i heile natt, som ein veldig varm hatt (med 40 i feber då ho la seg i går kveld). Ho vakna etter nokre timar søvn i går kveld og fekk sitta i fanget og sjå Say Yes To The Dress med meg og Jostein (mitt mest angstdempande program), ho ynka seg og pusta så tungt og drakk ein halv liter vatn på null komma niks og eg såg meg sjølv utanifrå som mamma på ordentlig. Det har skjedd nokre gonger før, når eg er i typiske mammasituasjonar, og det føles alltid som å møta seg sjølv i døra. Men det var fint. Me såg ut som ein veldig koselig familie der i sofaen.

Eg håpar helga di får ein bedre start enn mi! Her er nokre linkar til dykk fine folk:

Hello, Friday! Today is the first time I’ve ever really felt like a february mum. We’re keeping the shop closed today because Saga isn’t well. She slept on top of my head all night, like a very warm hat (her fever was 40 celsius last night). She woke up from a few hours of sleep and got to sit in my lap and watch Say Yes To The Dress with us (my most anxiety helping show), she was breathing so heavily, just aching all over, she drank half a liter of water in no time at all and I felt like I was watching us from the outside. That happens sometimes, in typical mum situations, always so weird. But lovely. We looked like a very cosy little family on that sofa.

I hope your weekends are off to a better start than mine! Here are some links for you lovely people:

Johanna blogga om Pinterest-inspirasjonen sin i det siste, og det slår meg gong på gong kor dyktig ho er til å legga så mykje kreativitet ned i eit så i utgangspunktet enkelt innlegg. Massivt inspirerande, som typ alt ho gjer. Har ein sånn girl crush på ho.

Johanna blogged about her Pinterest inspiration as of late, and it hits me again and again how good she is at putting so much creativity into such a simple post idea. Massively inspiring, like everything she does. Such a girl crush!

Ok, så Queer Eye for the Straight Guy er tilbake! Eg elska denne serien då den opprinnelege først kom ut og eg var 13-14 år og følte meg så heime i deira selskap. Eg slukte dei åtte episodane frå den nye utgåva óg, og grein på typ 50% av episodane.

I can’t believe Queer Eye for the Straight Guy is back! I loved this show when I was 13-14 and felt so at home in their company. I devoured the eight episodes of this new one too, and cried at 50% of the episodes.

Eg har fulgt Maria på instagram lenge, men har ikkje visst om at ho har ein blogg óg. Den er ikkje så veldig aktiv, men eg kosar meg veldig med å grava i arkivet.

I have been following Maria’s instagram for a long time, but I haven’t been aware of her blog until now. There’s not a lot of activity, but I’m enjoying going through the archives.

Linda frå Volang-bloggen og Vintagefabriken skreiv noko så ufattelig bra om å prøva å driva ein butikk “rett” med små leverandørar:

“När ska 2018 börja jobbmässigt? Snart är det slutet av februari och jag känner att jag bara står och stampar varje dag. Väntar på det där jobbförslaget, de där ordrarna i webbshopen och den där strömmen av kunder i butiken. Inget av dem infinner sig och jag känner att stressen inuti växer sig starkare och starkare. Jag önskar så att alla kunde förstå hur mycket vi sliter. Jag och Lollo och många andra i vår bransch. Hur vi oroar oss, kämpar och VILL så himla mycket. Vill göra den här världen lite vackrare, snällare och mer medveten.

Vi hittar små leverantörer som syr de snällaste och sötaste mjukdjuren och kläderna för hand, målar de vackraste av prints eller gör de finaste av accessoarer. De packar paketen själv med silkespapper och går sedan själv till posten i regnväder och snöstormar för att skicka dem (med svindyrt porto).

Sen hamnar de hos oss och folk tycker att de är SÅ fina men alldeles för dyra. För att man kan ju hitta något liknande i ett köpcentrum utanför stan för halva priset. Eller mindre. Så vi ser hur de går ut ur butiken igen. Tackar för inspirationen och allt det vackra och trevliga men åker till det där köpcentrumet istället.

Hur länge ska vi orka le tillbaka och hur många gånger ska vi orka känna den där känslan av misslyckande när dörren stängs igen? Hur länge kommer det att vara värt det – om det aldrig känns som att det får börja?”

Dette traff meg så hardt akkurat no. Les heile innlegget her. Eg har i alle fall lagt inn ein bestilling hjå dei no, for det er så lett å gløyma kvarandre óg når me alle slit på kvart vårt hold.

Eg har vore på leit etter nye pysjar til Saga, utan knappar fordi ho er som ein makk om kveldane og vil helst pussa tennene og søla vatn og i alle fall ikkje sitta stille. Fant desse i økologisk bomull frå Lindex som faktisk er fine og med morsomme kjønnsnøytrale mønster – det må ein jo elska. Har gode erfaringar med dei økologiske greiene deira, me kjøpte mange ting derfrå då Saga var nyfødt.

I’ve been looking for new PJ’s for Saga without buttons because she’ll be so squirmy in the evenings now, wanting to brush her teeth and get water everywhere and not sit still. I found these organic cotton ones from Lindex that are acutally cute and with gender neutral patterns on them. I have only good things to say about their organic things, we had a lot of it when S was a newborn.

A Parisian parcel

På måndag fekk me ein pakke på døra som eg hadde venta på i nøyaktig fem dagar. Den kom frå Paris, med den herlegaste logoen på: Mariage Freres. Tehimmelen.

On monday, we got a parcel delivered that I had been waiting for for five days. It arrived from Paris, with the loveliest logo on it: Mariage Freres. Tea heaven.

Alt var pakka inn i svart silkepapir, så chic.

Everything was wrapped in black tissue paper, tres chic.

Dette låg i pakken: 100g Casablanca, 100g Marco Polo og 100g Earl Grey French Blue. Eg bestilte óg to ting som eg aldri har kjøpt frå Mariage Freres før:

This was in the parcel: 100g Casablanca, 100g Marco Polo and 100g Earl Grey French Blue. I also ordered two things that I have never bought from them before:

Marco Polo-gelé, som eg kan tenka meg at er perfekt på scones med litt vellagra ost til.

Marco Polo jelly, which I imagine is perfect on scones with some good cheese.

Og tynne sprø kjeks med knust Marco Polo i. OMG. Må laga desse sjølv.

Det var det nye frå postkassa mi. I tillegg til 50 regningar frå DHL og Posten, såklart.

And thin crispy cookies with crushed Marco Polo in it. I need to learn how to make these myself.

That was my mailbox news. Other than 50 bills from DHL and the postal service, of course.

Le week-end

Eg fotograferte litt i helga som var. Det skjer jo for mange fine små ting i livet til å ikkje gjera det, men i periodar er det så sjukt vanskeleg å plukka opp kameraet og tvinga seg sjølv til å dokumentera. Laurdag starta med litt butikk. Me hadde fått sokkar levert dagen før, så me var nede med dei i butikken til Johanne som var på jobb. Dei såg så himla vårlige og fantastiske ut her på hylla.

I actually photograped a little this weekend. Too many nice little things happening to not photograph, but I find it so difficult to pick up my camera some times. Saturday started at the shop. We had had socks delivered from France the day before, so we stopped by to lay them out, Johanne was there working. They looked so very spring-like and amazing on the shelf.

I butikken var det helgestemning (sjølv om me no om vinteren har typ fem salg på ein dag me har ope, takk og pris for at ein óg kan ha nettbutikk utanfor turistsesongen!), me signerte kontraktar og eg viste fram korleis ein sender nettbestillingar.

The shop was in weekend-mode (even though we do only have about five sales on an open day in the winter, thank god we have an online shop too!) and we signed contracts and I showed her how to do online orders.

Eg elskar å vera på badet akkurat no. Å berre låsa døra totalt, ligga litt på golvet (føles så bra med varmekablar mot eit sårt bekken), ta ansiktsmasker og bada i badekaret. Faktisk nyter eg óg å berre sitta på golvet og sortera klede (som til eikvar tid dekkar mesteparten av golvflata der inne, let’s be honest).

I love being in the bathroom right now. Just locking the door, laying on the floor (the heated floors are just amazing for my achy pelvis), do face masks and bathe. I also actually enjoy just sitting on the floor sorting out our clothes (that are at any given moment covering most of the floor space in there, just to give you some realness).

Magen veks, og ungen veks.

The belly is growing, and so is the baby.

Me hadde invitert til morsdagsbrunsj! Så mødrene våre (og fedrene våre, såklart) kom og fekk både gåver og servering. Eg laga ein eigen kyllingpåleggssalat av kyllingfilet, majones, basilikum og oregano. Så sjukt godt, sånt skal eg gjera oftare. Me hadde óg skinke og marcona-mandlar og avocado på bordet. Og to typar te.

We had invited our mothers and fathers for a mother’s day brunch. I made my own chicken spread from chicken fillet, mayo, basil and oregano. It turned out great, I’m going to do stuff like that a lot more. We also served up some ham, poached eggs, marcona almonds and avocado. And two types of tea.

Til dessert var det kaffi og bollar! Inni hadde eg mandelmasse av marcona-mandlar, og piska krem med ekte vanilje. Det er dei små tinga som tippar, alltid.

For dessert: coffee and buns! Inside them was an almond paste made from marcona almonds and whipped cream with real vanilla. It’s the small things.

Så vakna Saga frå luren sin og var så forvirra og overlykkelig over å ha alle sine fire besteforeldre i huset samtidig.

Then Saga woke up from her nap and was so confused and happy to have all four of her grandparents in the house at the same time.

Ho sang Fola, Fola Blakken så mormora grein (pga stolt pga kan jo synga songar i ein alder av 19 månader). Også dansa ho. Ein må jo elska dansefjeset.

She sang songs until my mother started crying (because of being overproud because S can sing songs at 19 months). And she danced. You have to love that dancing face.