Mother

Mamma

I dag er min første morsdag, tenk på det. Framleis seier eg det ofte til ho “eg er mammaen din”, det er så uforståeleg og flott. Eg er ein så fin mamma til dette vesle mennesket, og det gir eg meg sjølv ein high five for i dag
Today is my first mother’s day, how about that. I still tell her “I’m your mother”, it’s so unbelieaveable and great I’m such a good mom to this little person, and I’m going to give myself a high five for that today

6 months

6

I dag er denne bølla seks månader, eit heilt halvt år. For eit halvt år sidan vart ho født og om eit halvt år blir det superfest. Me passar på å feira litt i dag óg, med så mykje kos og kanskje ein fastelavnsbolle? Til oss, såklart, ikkje ho. Det er jo sesong, de veit, kven seier me berre skal eta krembollar éin dag i året? Det er jo heilt sjukt. Jubilanten sjølv er sjuk denne veka, så ho blir oppvarta og passa på av alle. Er det rart å feira halvtårsdagar? Det er kanskje heller rart at vaksne ikkje gjer det? Me feirar i alle fall i dag, med å reisa på hytta og boltra oss i snøen, laga pizza og drikka raudvin. Håpar de har fine helgeplanar óg!
Today is this little one’s six month birthday, a whole half year. Half a year ago she was born, half a year from now we’ll be throwing a big party. We’re making sure to celebrate a little today too, with so many cuddles and maybe a cream bun? For us, of course, not for her. It’s the season, you know, who says we only get to eat them one day a year? That is insane. The birthday girl herself is not feeling her best this week, so she’s being pampered and very much taken care of by everyone. Is it weird to celebrate a half birthday? I think it’s weird that grown-ups don’t. We’re celebrating by going to our cabin in the mountains, throwing snow at eachother, making pizza and drinking red wine. Hope your weekend outlook is bright as well!

Her first christmas, on film

Her kjem den, vår lille julefilm. Blir allereie rørt av å sjå den, er allereie julesentimental og enda har me ikkje hatt ut juletreet (det er jo så fint!). Eg filma gjennom heile jula, frå julaftan. Musikken er det Jostein som står for, såklart, og me bestemte oss for å beholda mykje av den originale lyden óg. Det er litt skummelt, for det føles tusen gongar meir intimt då, men óg mykje finare nettopp derfor. Så de kan høyra mine triks for å få Saga til å sjå i kameraet (og Jostein som “nys” på slutten for å få ho til å sjå opp), høyra små bitar av samtalar, livet liksom.

Dagen starta med å sjå på Tre nøtter til Askepott, og Saga syns dei flaksande fuglane var veldig interessante. Ho fekk fruktpose (favoritten med fersken og banan) og fine sokkar i julesokken sin (Jostein fekk japansk whiskey og undertøy!). Til første juledag stakk eg ut ein gris i meierismør til bordsmør, og Jostein trudde at eg tok eit bilde så han sleika fingrane reine for eggerøre. Me var åleine heime på garden nokre dagar og opna konfekten. Fredrik knytte ihop strømpebuksa til Saga så ho vart ei havfrue. Kva anna er det å sei? Me hadde ei fin jul. Hennar første jul var ei god jul. Kjem til å kjenna takksemd for det om eitt år, om førti år.

Vil óg berre passa på å få takka for alle kloke, herlege, morsomme spørsmål de har stilt meg. Føler meg så heldig som har så fantastiske og engasjerte lesarar, herregud.

Here it is, our little christmas film. I already choke up looking at it, I’m already christmas sentimental and we still haven’t even thrown out the christmas tree (it’s so pretty!). I filmed the whole christmas, from christmas eve. It’s Jostein’s music of course, and we decided to keep a lot of the original sounds as well. It’s a little bit scary, because it feels way more intimate but I think it’s also much better because of just that. So you can hear my tricks for getting Saga to look up at the camera (and Jostein “sneezing” in the end to get her to look up), snippets of conversation, life.

The day begun as always by watching Three Wishes for Cinderella, and Saga thought the flailing birds were quite interesting. She got a smoothie pouch (her favorite, peach and banana) and pretty socks in her stocking (Jostein got japanese whiskey and underwear!). On christmas day I cut out a pig in butter for the breakfast table, and Jostein thought I was taking a picture so he licked all his fingers free from scrambled eggs. We were home alone a couple of days and popped open the good chocolates. Fredrik tied up Saga’s tights to make her a mermaid. What else is there to say? We had a lovely christmas. Her first christmas was a good christmas. I’m going to feel grateful for that in a year, in forty years.

I also want to thank you guys for all the wise, lovely, funny questions you’ve asked me. I feel so lucky to have such fenomenal and engaged readers, my god.

Saga’s christmas gifts

Gifts

Godt nytt år, de fine! Dagen har vore supertreig for oss, me har hatt besøk, drukke kaffi, ete ribbe og fruktsalat og no badar Jostein Saga, me håpar ho vil legga seg før klokka 22 for ein gongs skyld så me kan spela Bezzerwizzer (som me óg fekk til jul!)! Me ser på nokre av gåvene til Saga óg! Ganske gøy at det å bli forelder betyr at ein får mange fleire gåver å opna! Desse to er gåver frå venner, ein stjernekjole som ho hadde på seg på nyttårsaftan og ei bjørnelue som ho er verdas søtaste bjørn i.
Happy new year, guys! The day has been very slow for us, we’ve had visitors, had a lot of coffee, eaten pork belly (norwegian tradition!) and a fruit salad and right now Jostein is giving Saga a bath, hoping she’ll want to go to bed before 10pm for once so we can play a game of Bezzerwisser! I thought we’d look at some of Saga’s gifts too. Pretty fun that being a parent means having more gifts to open! These two are from friends. A star dress that she wore on new year’s and a bear hat that fits her personality.

GiftsGifts

Og nokre fine klesplagg frå familien.
Some lovely garments from family members.

Gifts

Eit par strikka tøfler frå ei venninne av mamma (som er som ei ekstra mor).
A pair of knit booties from a friend of my mother (who is like an extra mother to me).

Gifts

Av Jostein og meg fekk ho nokre ting óg! Eit teppe frå fantastiske Avoca Mill i Irland, og eit sett frå Gense/Littlephant som er det finaste serviset eg har sett til baby. Det skal bli så spennande å sjå kva type mat ho likar og ikkje, gler meg til å laga ordentlig god mat ilag og eta det samme, alle saman. Tenk at snart må me kjøpa Tripp Trapp-stol!
Jostein and I gave her some things too! A blanket from the amazing Avoca Mill in Ireland, and a se from Gense/Littlephant, the cutest one I’ve seen for a baby. I can’t wait to see what kind of food she likes and doesn’t like, cook proper food together and eat the same thing, the whole family. We’re getting her a chair soon!

Gifts

Dinosauren fekk ho óg av oss, og sølvskeia fekk ho av foreldrene til Jostein. Dei gir alle 6 barnebarn éi sølvskei kvart år til jul.
We also gave her the dinosaur, and the silver spoon is from Jostein’s parents. They gift all their 6 grandkids a silverspoon for christmas.

Gifts

Me valgte mønsteret Odel, tenkte at det kunne passa uansett kven ho skulle bli. Anten ho blir romantiker eller tradisjonalist eller borgerlig eller astronaut.
We chose this pattern, called Odel, we thought it would fit her no matter who she turns out to be. A romantic, a traditionalist, a republican or an astronaut.

My best nine, 2016.

hjartesmil

I år, som i fjor, var eg kjapp på avtrykkaren med å sjå kva som var mine mest likte bilder på Instagram frå dette året (du kan gjera det sjølv her), og samansetningen av desse ni bildene fekk meg faktisk til å gråta. For eit satans fint år, fylt av så mykje intensitet, kjærleik og kos. Frå å annonsera graviditeten i London i januar til å bu i hus i Norge med verdens finaste lille babyjente i desember.
This year, like last year, I was quick to see what were my nine most liked photos on Instagram from this year (do it yourself here), and seeing these nine photos together actually made me cry. Such an epic year, filled with intensity, love and cuddles. From announcing my pregnancy in London in january to living in a house in Norway with the most beautiful little baby girl in december.

Books and engraved things

Christening gifts

Til dåpen fekk Saga så fine gåver, tenkte at me kunne sjå på nokre av dei her! Dette printet med fødselsmånaden hennar på, elskar eg.
For her christening, Saga got some awesome gifts, I thought we could look at some of them here! This print with her birthday month on, I love.

Christening gifts

Ho fekk ein haug med bøker, det er så fint at me allereie har eit lite barnebibliotek. Farvel, Rune og Frendelaus er frå Janne og Jørgen, Janne skreiv på kortet at dei finaste historiane ofte er triste, både Jostein og eg reagerte med “neee-eeei” då me opna og såg, og bestemte sporenstreks at Janne skal få komma og lesa desse bøkene til S sjølv. Men fine er dei, sjølvsagt, veldig veldig fine.
She got a whole pile of books, I love that we already have a little children’s library. The books called Farvel, Rune and Frendelaus are famously sad books, and were given from Janne and Jørgen, who wrote on the cards that the sad stories are often the most beautiful ones. Both Jostein and I reacted with a “noooo” when we opened it, and decided that Janne will have to come here herself to read them to S. But they are beautiful, of course they are.

Christening gifts

Eit gullhjerte med navnet sitt inngravert
A gold heart with her name on it.

Christening gifts

Og sølvskei og gaffel med navnet sitt inngravert.
And silver spoon and fork, also with her name on it.

Christening gifts

Så fekk ho veldig fine klede.
She got some nice clothes.

Christening gifts

Og eit perfekt servise!
And a perfect little set of china!

Baby gets baptised

Baptism

På søndag var det dåp for vesla. Me hadde kjøpt supergamal dåpskjole, pynta bord og bakt i mange dagar (ein av mine største dåpsmotivasjonar: å få laga fest), og endelig var dagen der! Me ser litt:
On sunday we had S’ christening. We had bought a super old gown for her, decorated tables and baked for days (one of my biggest motivations for christening her: throwing a party), and the day had finally come! Let’s look:

BaptismBaptism

Me gjorde nesten alt sjølv, det var viktig for oss å ha festen heime i vårt fine vesle hus sjølv om det var trangt. Eg kjøpte blomar på gartneriet som eg satte i vasar, me hadde bar og kongler på bordet og serviset var besteforeldrene til Jostein sitt bryllupsservise. Eg bakte ei mjuk pepperkake og ein safrankrans, og tre typar kjeks.
We did almost everything ourselves, it was important for us to have the party at home in our little house even though it would get crowded. I bought flowers that I put in vases, we had cones and branches on the tables and the china was Jostein’s grandparents’ wedding china. I baked soft gingerbread, a saffron wreath and three types of cookies.

Baptism

Ferrero Rocher på gavebordet var sjølvsagt, for det hadde me i bryllupet. Også passa dei så fint med gullbestikket eg kjøpte i fjor sommar.
Ferrero Rocher on the cake table, because we had them at our wedding. They fit very nicely with the gold cutlery I bought last summer.

Baptism

Lillesøster og fadder som gjer seg klar.
My little sister getting ready. She is one of S’ godmothers.

Baptism

Her tok Fredrik over kameraet mitt, så eg skulle sleppa å tenka på sånt i kyrkja. Her er kyrkja, Hauge kyrkje i Lærdal.
Fredrik got my camera at this point, so I wouldn’t have to think about that in church. Here’s the church, Hauge church in Lærdal.

Baptism

Me gjekk inn i prosesjon. S var så avslappa og hadde sove heilt til me absolutt måtte vekka ho for å ta på dåpskjolen.
We walked down the aisle, S was super relaxed and had just woken up a couple of minutes before, we had to wake her up to put the gown on her.

BaptismBaptism

Det var verkeleg ei så fin gudsteneste, det var første advent og sånn lett lun julestemning og barnekor, ho vart døypt og fekk håret tørka av fetteren sin, Frøy song frå La Boheme så tårene låg tett til overflata. Helene er berre den finaste presten eg kan tenka meg, det var ho som gifta meg og Jostein og eg ville ikkje ha døypt S hos nokon andre.
It was such a lovely service, the first sunday in advent and a very mellow lovely christmas feeling and even a girl choir. She was christened and had her head dried by her cousin, Frøy performed from La Boheme and I was very close to tears. Helene is the loveliest priest I can think of, she married Jostein and me and I wouldn’t have christened her with anyone else.

BaptismBaptismBaptism

Så var det etterpå, me var krye og glade og lattermilde og fine. Me er jo ein så herleg liten familie, om det er lov å sei.
Then it was later, we were proud and happy and full of laughs and lovely. We are such a lovely little family, if I’m allowed to say so.

BaptismBaptismBaptism

Alle reiste heim til oss, små som store, også hadde me pølsefest. Svigermor hadde baka lomper, eg hadde baka pølsebrød, me hadde ulike typar ketsjup og sennep, svigers hadde kjøpt tusen pølser som me steikte i ovn og det var akkurat så avslappa og deilig som me hadde ønska oss. Og me fekk så himla fine gåver óg, kanskje eg skal visa dei seinare.
Everyone came to our house, young and old, and we had a hot dog party. I had baked buns and my mother-in-law had baked lomper, we had an assortment of condiments and my in-laws had bought like a thousand different hot dogs that we made in the oven and it was just as relaxed and chummy as I’d hoped. We got such lovely gifts too, maybe I’ll show you later.

BaptismBaptismBaptismBaptism

Så reiste folk og det vart stille igjen, eg mata S på det stille kalde soverommet vårt, Jostein tok av seg bunaden og pakka kofferten, for han og Fredrik er framleis på turné og skulle vidare den kvelden. Så reiste dei og etterlot meg og Frøy med ein sovande bebis, eit kjøleskap fullt av øl og eit kjøkken fullt av kakerestar.
Then it quietened, I fed S in our cold quiet bedroom, Jostein took off his bunad and packed his bags because he’s still touring with Fredrik and they were leaving that night. They left me and Frøy with a sleeping baby, a fridge full of beer and a kitchen full of leftover cake.