Hei, Fredag!

Hei, Fredag! Eg har vore soloforelder i 48 timar og no lengtar eg sånn mot Jostein som straks kjem på ein buss frå Oslo. Lite søvn har gjort meg til ein utålmodig mamma i dag, og mest av alt er eg glad for at det vanligvis ikkje er meg. S søv framleis i vogna si, eg har tint ein kveitebolle frå frysen som ho skal få når ho vaknar. Me har malt med vassfargar i dag, som eg har tenkt å gjera noko påskepynt utav.

På bildet over les Saga ei Babar-bok for pingvinen, han ligg under ei dyne me fekk i gåve frå fine Ingvild. Ho hysja på meg då eg prata til ho, så sang ho når trollmor har lagt sine elleve små troll. På bordet står ranunklane mine framleis så fint, eg elskar når blomar overraskar ein og berre held og held og held.

Eg har revolusjonert internettlivet mitt den siste veka. Eg er mykje mindre på bloggar og på pinterest, trong litt meir ro i sinnet istadenfor den totale scrollingen som opptek livet mitt. Så no oppsøker eg dei bloggane eg vil lesa, kosar meg med instagram og er stort sett logga av frå resten. Det fører til mykje færre linkar her, såklart, men eg har tenkt å kompensere med meir frå det virkelige livet (som jo er det beste livet uansett).

Nyhende frå det virkelige livet er også desse (heavy eigenreklame her, alarm alarm!):
Nettbutikken (<- link) er oppdatert med påskevarer og generelt kosevarer, så sjekk det ut. Eg sender ut bestillingar frå butikken i morgon♥
– Eg skal ha ei fotograferingshelg i Bergen, det blir den 7. og 8. april. Eg la ut på insta stories for eit par dagar sidan, og allereie er det nokså oppbooka (føler meg som verdens heldigaste, har så mykje pepp for denne helga full av born og babyar), men det er eit par ledige tider igjen. Det blir på eit hotellrom, så det er eit veldig passande miljø før både vanlige portrett, born/baby og gravidbilder. Har dessutan veldig snille vårprisar! Så mail meg på mariell.oyre@gmail.com om det høyrest interessant ut.

Third trimester

No er me i det tredje trimesteret med denne bebisen. Det er så himla merkeleg kor fort tiden går denne gongen, som om eg ikkje heilt får tatt det inn. Også kjem eg på det no og da, når eg kjenner salto i magen, og da slår det meg med fullt trykk. Forrige gong så tok eg meg mange pausar i løpet av ein dag, la meg flat på senga og berre kjente etter rørsler der inne. Det får eg ikkje heilt roa til no, på godt og vondt. I mi angstfylte hjerne føles det som ein sånn fridom å sleppa å grotta seg så ned i det.

Å heller bygga duplo og koka havregraut. Eg er så klar over at denne tiden med Saga får me aldri tilbake, og sjølv om det er vemodig så gjer det óg at eg set veldig pris på den. Og eg er enormt takksam for å kunna gi ho søsken i livet.

Eg har det bra i kroppen enda, ikkje som vanleg såklart men eg syns kroppen taklar det på ein god måte. Eg blir sliten i bekkenet og føttene etter ein lang dag av jobb og husarbeid og morskapet, men så får eg legga føttene på Jostein når dagen er omme og da startar restitusjonen. Også har me jo ei heilt ny seng som er som sendt frå himmelen. Eg søv så godt, og bekkenet rekk å komma tilbake til start i løpet av natta. Men de skulle høyra lydane eg lagar når eg prøver å komma meg opp frå sofaen og senga. Det er ikkje så bloggvennlig, vil eg lova!

Eg er i full nestingmodus. Heng opp knaggar og syr små greier og organiserer stort og smått. Forrige graviditet fekk eg liksom aldri heilt tid til å nyta det, huset var ikkje klart for innflytting før juni og Saga vart født i juli. Me fekk nytt kjøleskap og kjøkkenbord ei veke før ho vart født. Eg er så himla rastlaus som gravid, vil fiksa alt på éin gong. Me har satt opp nye hyller, eg har flytta på møbel, det kjem ein sofa før ungen blir født. Sofaen me har no er frå 60-talet, og eg unnar ingen å gjennomgå eit år av amming på den.

Me treng jo ingenting til den nye babyen, me har alt og meir enn det. Så det er berre kos denne gongen, å få kjøpa ein bitteliten body her og eit nytt kosedyr der. Ingen stress, ingen tidspress. Eg gler meg til å kjøpa fine wipes, ein ny badeolje, ammeinnlegg og den slags, som ein fresh start.

Og no skal eg holda fokus på ro. Å ha det bra i både kroppen og i sjela, så eg er klar for å bli mamma til denne personen óg. Flytta marmorbordet ut etter ein lang vinter og starta å bruka uterommet igjen, legga frø i jorda og læra Saga å plukka ugras. Ropa på ho i sandkassa når lunsjmaten er klar. Familielivet, sommarlivet. Så fint det skal bli.

We’re in the third trimester with this baby now. Time is passing by much too fast, it’s like I can’t really access it. And then it hits me at full power now and again, when I feel jumping jacks in my belly. Last time I took breaks during the day, just to lay still and feel. I don’t have the space to do that now, which is both good and bad. In my anxiety ridden brain it feels like such freedom not to have to delve too deeply into it.

To instead build duplo and make porridge. I’m so aware of this time with Saga, we’ll never get it back. And even though it’s such a melancholic feeling it also makes me very appreciative. I’m so grateful to be giving her a sibling.

I’m feeling alright yet, not like usual of course but I think my body is dealing in a very good way. My pelvis and feet get really tired after a long day of work and housework and motherhood, but I put my legs on Jostein’s lap when the day is done and then the reload begins. And we have a new bed too, that is like sent from the heavens. I’m sleeping very well, my pelvis gets the time it needs to reboot in the night. But you should hear the sounds I make when trying to get back up from the sofa or bed. Not for other people’s ears!

I am in full nesting mode. Putting up hooks and sewing little things and organizing both big and small. Last pregnancy I didn’t really get the time to enjoy that, the house wasn’t really ready for us to move in before june, and Saga came in july. We got our fridge and our kitchen table just a week before she was born. I’m so restless when I’m pregnant, I want to fix everything at once. We’ve put up new shelves, I’ve moved furniture around, there is a sofa coming before this baby is born. The sofa we have now is from the 60’s and I wouldn’t wish it upon anyone to spend a year nursing on it.

We don’t really need anything for the new baby, we have everything we need and then some. So it’s much more relaxed this time, getting to buy a tiny garment here and a cuddly teddy there. No stress, no pressure of time, no budgetting. I am excited to buy good wipes, a new bath oil, nursing pads and things like that, a fresh start.

And now I’m going to focus on calm. Being good to both my body and soul, so I’ll be ready to mother this person too. Move the marble table back out after a long winter and start to really use the outside again. Put seeds in the ground, teach Saga how to weed. Call for her from the sandbox when lunch is ready. Family life, summer life. It’s going to be so good to us.

Det gode

Fokus. Det er det dette året handlar om, virkar det som. Å holda fokus, å sleppa fokus, å fokusera på anna.

Så eg gjer det no óg. Istadenfor å fokusera på at det tok meg fem dagar å bli frisk frå matforgiftning, at eg framleis føler meg skjør og svak, så har eg tenkt å visa dei finaste tinga denne veka har gitt meg.

Akkurat no sit eg i butikken og tenker på dei. Eg spelar Solange og skal straks pakka ut påskevarer, og eg føler meg nesten som meg sjølv igjen.

Focus. It seems to be what this year is about. Keeping focus, letting go of focus, refocusing.

So I’m going to do that now. Instead of focusing on the fact it took me five days to get better from this food poisoning, that I still feel fragile, I’m going to show off some of the nicest things of this week.

Right now I’m sat in my shop thinking about that. Playing Solange and right after I publish this I’m going to unpack easter products, I’m almost at my normal self again.

Denne kom i posten. Eg har kjøpt den i gåve til den vesle i magen. Så himla mjuk og fin. Me måtte setta den høgt på ei hylle så Saga ikkje skal få tak i den, så fin er den. Laga av Kristine hos Spring Verksted.

This arrived in the mail. I bought it for the little one in my belly. So soft and lovely. We have had to put it somewhere high so Saga won’t get a hold of it. Made by Spring Verksted.

Ein pianobukett frå svigermor, den er så vårlig og gjer meg så utrulig glad! Ho som jobbar på blomsterbutikken opna døra på kjøleskapet idet eg kom inn, så eg så lett kunne sjå havet av ranunklar som dei akkurat hadde fått inn. Det er ein kunst å kjenna kundane sine så godt, herleg herleg herleg.

A piano bouquet from my mother in law, it is so very spring and it makes me so happy! Marita at the flower shop opened the door to the fridge as I walked in so I could see the ranunculus they had just got in. It’s such an impressive thing, knowing your customers that well, I love that.

Eg har óg tatt meg litt tid til å vera ein koselig mamma. Som bestiller papirbilder og limer dei inn i minnebok. Dette er i permen, der det var plass til litt ekstra bilder.

Saga har takla sjuka mi med glans. Eg låg på sofaen og halvsov denne veka også kom ho bort, klappa meg i håret og sa “så, så, mamma”. Hjartet eksploderte.

I have also taken the time to be a cosy mom. Who orders actual paper photos and glues them into a memory book. This is the inside of the cover where I could fit some more photos in.

Saga has dealt with me being ill so well. I was on the sofa half asleep this week and she came over, ran her hand over my hair and said “there, there, mommy”. My heart exploded.

Me har den finaste Elsa Beskow-minneboka, på svensk, “Mina första år”. For svenskversjonen er bedre enn bokmålsversjonen. Den er så fin fordi den har låge forventningar til foreldre, så ein må ikkje fylla ut alt på éin gong men kan ta seg eit par år på å fylla ut, liksom. Slaget er ikkje tapt så fort ungen er halvåret, det er fint.

We have this very pretty Elsa Beskow memory book. I love how it allows you to spend a few years actually filling it out, it has low expectations of parents, very sympathetic.

Finaste jenta i sin nye genser frå FUB som får ho til å sjå ut som frisk norsk fjellungdom på 60-talet. Og med hestehale. Det ein ikkje kan sjå på bildet er tryglingen om parmesan. Den er ganske så fin óg; “pappa? Meir åst, pappa?”

My lovely girl in her new FUB sweater that makes her look like a norwegian youth in the mountains in the 60s. With a pony tail. What you don’t see here is her begging for more parmesan. “Pappa? More cheese, pappa?”

Notes from the sickbed

Ein rapport frå sofaen: dei siste typ 68 timane av mitt liv har eg vore matforgifta. Og når det ikkje virkar til å gå over snart, og eg er så himla svolten og sliten, så prøver eg å tvinga meg sjølv til å tenka på andre ting (enn ein stor svær cheeseburger og eit hav av potetstappe). Eg tenkjer på tre ting:

This is a message from the sofa: in the past 68 hours I have had food poisoning. And when it doesn’t really seem to be passing by at all, and I’m so hungry and tired, I try to force myself to think of other things (than a big cheeseburger and a mountain of mashed potato). Three things:

I løpet av veka kjem me til å ha ei dobbel String-hylle i stova. No har me snart budd her i to år, og me har latt ting ta si tid. Men eg kjenner at å vera gravid gir meg så mykje lyst til å berre ta tak i ting fordi eg veiiiiit kor vanskeleg det er med prosjekt når ein har små menneske å passa på. Og det skal bli så deilig å ha meir oppbevaring i stova, og ha ein fin plass til fotobøker og kokebøker. Også har me jo bestilt oss sofa óg, som kjem til å komma nøyaktig når eg går ut i permisjon!

Foto-link

This week we’ll be installing a double String shelf in the living room. We’ve been here for almost two years now, and we’ve let things take their own time. But being pregnant gives me that extra push to just get stuff done because I know how hard it is to do them with tiny people in the house. It’s going to be so great to have some more storage in the living room, and a good place for our photography and cook books. And we have a sofa on its way too, arriving juuuuuust in time for my maternity leave.

Påske. Eg gler meg veldig til påsken i år, trur den skal bli rolig. Eg har bestilt varer til butikken og tenker no på korleis me skal ha det heime. Trur eg skal laga fjør av papir til påskeriset, også gjera denne enkle DIY-en óg!

Easter. I am very excited about easter this year, I think it will be a calm one. I have ordered some things for the shop and am now considering things to do at home. I think I’m going to make paper feathers, and do this simple DIY.

Girls Incarcerated, den nye Netflix-dokuserien om jenter (born) i fengsel i Amerika som eg har sett mange episodar av på sofakanten. Det er så himla tosidig, for kor FØKKA er det egentlig at born er i fengsel? Og samtidig er det eit land av så mykje aggressivitet at kva skal ein gjera med dei for å forhindra at dei dør før dei fyller 18 ellers? Dei er så himla reflekterte og introspektive, og samtidig såååååå destruktive. Og eg ømmar sånn for alle som jobbar der som prøver så hardt å hjelpa dei til bedre liv. Uansett fascinerande og interessant å sjå.

Girls Incarcerated, the new Netflix documentary about girls (children) in prison in America, I’ve watched a lot of episodes on the sofa. It’s so complex because how messed up is it that children are in prison? And at the same time it’s a country of so much aggression that what are you supposed to do to precent them killing themselves before turning 18? They are so reflected and introspective, and at the same time just so destructive. And I feel so much for everyone working there who tries so hard to help them to a better life. Fascinating and interesting to watch.

Hei, Fredag!

Hei, Fredag! Eg er i den merkelege luksusen der me kom heim frå Oslo på tysdag og no føler eg at helga kom for fort. Meeeen eg skal jobba ein lang dag i morgon, så ikkje ver redde for at eg blir for komfortabel!

Klokka sju i dag tidlig kraup Saga heilt inntil meg med Lille Larven Aldrimett og sa “mamma pappa Saga lesa bok”. Det morsommaste eg veit om at ho seier er “mamma tissa DO” også løftar ho dolokket for meg.

No er eg i butikken, Jwad sit ved symaskina og syr og syr og syr. Me ventar på mengder med stoff, og har fått så himla mange bestillingar (TUSEN TUSEN TUSEN TAKK). Og i mellomtiden syr han scrunchies og vimplar av restestoffet vårt, det føles så fint og bærekraftig på eit vis. Kvar dag er me eitt steg nærmare symaskina han ønskar seg, og det føles enormt fint.

Ein annan ting eg gjer i dag er å by på mitt første kunstverk på nettauksjon, kjenner verkeleg kvalmen! Eg håpar de har fine ting planlagt for helga som kjem, må de kjenna ro og glede når søndag kjem!

Hi, Friday! I’m in that weird luxury of having come back home from Oslo on tuesday and feeling like the weekend sure came really fast. Buuuut I have a very long day of work ahead of me, so don’t worry I won’t get too comfortable!

At seven am this morning, Saga wiggled her way between Jostein and me with her copy of The Very Hungry Caterpillar and said “mummy daddy Saga read book”. My favorite thing she says is “mamma pee TOILET” and then she lifts the lid for me.

I’m in the shop now, Jwad is by the sewing machine sewing up a storm. We’re waiting for a load of fabric to arrice, and have so many orders in for the baby bedding we’ve made. And in the meantime he’s making scrunchies and bunting from our extra fabric, it feels very good to use everything we have. Every day is a day closer to the sewing machine he wants and needs, which just feels so good.

Another thing I’m doing today is bidding on my first piece of art on an online auction, the nausea is real. I hope you have amazing things planned for your weekends, may you be delighted and rested come sunday!

Flora har vore i Marokko med mammaen sin, kor koseleg er det? Og lagt ut magiske bilder av turen.

Flora has been to Marocco with her mom, how nice is that? And she’s posted some very magical shots of their trip together.

Denne ungen er SVOLTEN, og helst skulle eg villa laga denne kaka kvar kveld: AFTER EIGHT-kake!!! Men, det er jo ingenting feil med gårkveldens snack-suksess: bringebærkesam med hakka mørk sjokolade på.

This baby is HUNGRY, and I would like to make this cake every evening: AFTER EIGHT CAKE. But, there is nothing wrong with last night’s snack success either: raspberry quark with chopped dark chocolate.

Sofia laga ei så fin oversikt over kvar ein kan få kjøpt fine papir. Eg hadde hatt så lyst til å kjøpa inn fine papir til butikken, men eg trur ikkje at nokon skulle kjøpa det her i Lærdal. Men eg elskar papir, å gå på Il Papiro i Firenze var heilt magisk.

Sofia made such a great collection of where to find good paper products, it made me think of how magical it was to visit Il Papiro in Firenze.

Oslo i mobilen

Me var i Oslo over helga og det var så innmari godt for kropp og sjel. Kanskje meir sjel enn kropp, sidan me gjekk ein del og bekkenet berre OOKEEEI. Desse to, Saga og fetteren hennar, er bestisar og det er det finaste eg veit.

Som eit stort PS før noko anna: Det er framleis mange ledige plassar til Ingvild sin workshop neste helg. Det hadde vore ås himla trist å avlysa, så eg håååååpar fleire av dykk vil melda dykk på! ♥ Klikk HER for meir informasjon.

We went to Oslo in the weekend and it was so good for body and soul. Well, mostly soul because we walked around a lot and my pelvis was like OOOOKAAAAAY. These two, Saga and her cousin, are best friends and it’s my favorite thing.

Og denne andre fetteren dreiv med sine eigne eventyr ein laurdags formiddag. Elskar den stemninga det gir, ungar som liksom berre gjer si eiga greie rundt dei vaksne.

And the other cousin was doing his own thing on a saturday afternoon. I love the vibe that lends the house, kids just hanging out, doing projects.

Me gjekk til Talor & Jørgen / Fryd og kjøpte doughnuts. Dei beste eg har smakt i mitt liv.

We went to Talor & Jørgen / Fryd and got doughnuts. The best I’ve ever had.

Og på Studio Bazaar kjøpte eg nokre fine ting i nydelege mønster. Ei så inspirerande bedrift, syns eg.

And I bought some beautiful things at Studio Bazaar.

Her er Jostein på Eldorado. Inni heisen står det vill ni åka mera?

My husband.

Men aller mest var me heime. Med kos og Barne-TV og avslapping og god mat. Fristar ikkje å gå ut og eta når folk lagar så god mat heime.

We mostly stayed in though. With cuddles and cartoons and relaxation and good food. Just so not tempting to eat out when people make such good food at home.

Lykkebilde. Eg trur det er på veg ein jeksel i mellomrommet der.

Happy happy. I think there’s a tooth coming in at the gap there.

Så reiste me heim til Lærdal. Denne fine personen sov heile vegen frå Sandvika til me var ti minutt heimefrå, og med ein gong me rulla inn i tunet peika ho febrilsk mot svigers sitt hus. Det var ein ganske så lykkeleg unge som fekk komma heim óg, sjølv kor fint det var i Oslo.

Then we went home to Lærdal. This beautiful girl slept her way home (a four hour nap), and when we rolled into the farm she pointed vigorously at her grandparents’ house. So happy to see them again, no matter how great Oslo was.

Rosa kvalar & prikkete søvn

Eigenreklame

Vil berre kjapt sei ifrå her på kveldskvisten at me no har desse dynetrekka til salgs i nettbutikken (<- link). Det er syriske Jwad som syr dei i butikklokalet vårt, og eg er så himla stolt av dei at eg nesten begynte å grine då eg nettopp fekk vår første bestilling på eit sånt.

I just needed to quickly let people know that we now have these duvet covers for sale in the shop. Oh, and we actually have international shipping now too!