Ein drømmehage, ein papirbutikk, ein bebis og restekaker

Hei, de fine folk. Håpar de er ute og nyt sola, det prøver i alle fall me å gjera! Neste veke går eg ut i permisjon, som om det betyr noko som helst i dette frilanslivet. Men det er jo eit signal om at no, snaaaaart, snart skjer det. Eg er så heavy i nesting akkurat no at de vil ikkje tru det eingong. No i dag reiste me med ferja for å henta eit skap me fant ut at ikkje eingong passa i bilen vår. Får så lyst til å dunka hovudet hardt i eit bord når sånt skjer, som om Jostein ikkje har anna å gjera enn å køyra bomturar. GAH.

Men, me har inngått ein ny livsmodell i desse vekene der Jostein er så travel: eg har kasta meg med på laget og gjer oppgåver for teaterproduksjonen som han driv med. På den måten er me likevel stressa, men eit stressa team ihvertfall!

På instagram ser ting litt roligare ut. Her er 12 fine bilder som eg har lagra i det siste:

1. Ein kunstnarcrush eg har, @kristinehellesoe . Ho legg opp maleri som faktisk er til salgs, drøymer om å kjøpa eit.

2. Ei jakke som eg hadde strikka til meg sjølv om eg hadde tålmod til å strikka meir enn to cm, frå @loucph. Sååå fin.

3. @hannastefansson la ut dette bildet av det som seriøst er min drømmehage. Tenk å sitta her med ein kaffikopp og eit magasin, ungar som flyg rundt og planar om boccia og ein lur i skuggen seinare.

4. Ei illustratør som eg vil laga bøker med pga kul, @blameusforourmusictaste

5. Me har mange store tre på garden, men me har liksom ikkje heilt eit som egnar seg til ei huske. Men det blir min livsplan, å få installert ei sånn pallehuske som ein kan ha fort på og lesa bøker i medan den svaiar sakte i solsteiken. Frå @tell.mariasabbah

6. Frå ein av butikkane eg følger mest med på på instagram, @papershophelsinki i Helsinki.

7. Ein annan illustratør som eg har vore oppteken av i det siste, @madelinekloepper. Eg er heilt klart i barneboktankar, og eg likar så godt denne estetikken som er så fin balanse mellom mine barndomsbøker og moderne polert estetikk.

8. Ei oppskrift på kjøttbollar som eg av ein eller annan grunn vart besatt av, frå @zeinaskitchen. Nokre dagar før me fekk Saga trilla eg ei heilt sinnsjuk mengd med kjøttbollar, det er kanskje det som gjer det. Eg kan få ein sånn desperasjon etter å fylla huset og frysen med mat til den kaotiske første tiden med baby, også kjem eg på at me no har både bil og lappen i hus. Det tenker eg på ofte, kor rart og kult det er at me levde nesten eit år med baby utan å kunna køyra nokon plass. Alt går an, liksom.

9. Ein haug med dyner og puter til små små kompisar. Elskar sånt smått. Frå @limonadeshop

10. Kanelbollestenger frå @fabrique, fekk vatn i munnen av desse også er dei jo ein så god idé!

11. Restekake til frukost hjå @linnheimtun. Akkurat som det skal vera desse maidagane.

12. Av ein eller annan grunn har eg ein ekstra fascinasjon for heilt nyklekte personar akkurat no, hm hm hm. Lurer på kva det kjem av? Bildet frå @sannaviolaa

Hello, you nice people! I hope you’re out enjoying the sun, I know we are. Next week is the beginning of my maternity leave, as if that means anything in this freelance life. But it’s a signal that soon, very soon, it will happen. I am in such a crazy nesting mode right now, it’s hard to even believe. Today we took a ferry to go pick up a closet that wouldn’t even fit in our car. It makes me want to bang my head against a hard surface, as if Jostein doesn’t have other things to do than drive to the middle of nowhere for nothing.

But, we’ve begun a new model of life in these weeks when Jostein is so crazy busy: I’ve joined his team and am now an errand runner, In that way, we are still stressed but we’re a stressed team!

On instagram, life is just a little calmer. Here are 12 images I’ve saved recently:

1. A painter crush I have, @kristinehellesoe . She puts up paintings that are actually for sale, I really want to get one.

2. A jacket I would knit for myself if I had the patience to knit more than an inch, from @loucph. Soo pretty.

3. @hannastefansson posted this photo that is seriously my dream garden. Imagine sitting here with a coffee, kids running around and plans to play boccia and take a nap in the shade later.

4. An illustrator I want to make books with because she’s so cool, @blameusforourmusictaste

5. We have lots of big trees on this farm, but we don’t really have one appropriate for a swing. But it will be my life plan to get one of these installed, to build forts on and read books in while it gently sways. From @tell.mariasabbah

6. From one of the shops I admire through the internet, @papershophelsinki in Helsinki.

7. Another illustrator I’ve been crushing on lately, @madelinekloepper. I’m very much in children’s book ideas, and I really like this aesthetic that is so perfectly in the middle between my own childhood books and a modern polished look.

8. A recipe for meatballs that I became obsessed with, from @zeinaskitchen.
A few days before we had Saga, I rolled an insane amount of meatballs, maybe that’s why. I get desperate to fill up our house and freezer with food and I forget that we have a car now and can go to the grocery store whenever we want. It’s crazy to think, though, that we went almost a year with a baby without being able to go anywere.

9. A pile of duvets and pillows for little buddies. I love small things like that. From @limonadeshop

10. A cinnamon bun stick from @fabrique, it made my mouth water and it’s such a good idea!

11. Leftover cake for breakfast at @linnheimtun. As it should be, on these may days.

12. For some reason I have a very strong fascination and appreciation for freshly laid humans right now, hm hm hm. I wonder why? Photo from @sannaviolaa

2 år seinare

For to år sidan var me i Oslo, framleis i eit slags sjokk etter flyttinga frå London.

Dei siste dagane var så fine og rare. Me såg alle vennene våre og ingen ville reisa frå leiligheten vår, toga slutta å gå og alle måtte ta Uber heim. Mariell skreiv babynavn på ein papirpose og strauk dei ut etter kvart som ho tolka kroppspråket vårt til eit nei. Det kom fulle flyttarar som ikkje snakka engelsk og dei var så himla sure, og me tenkte: hadet, alle greiene våre! Me ser dykk aldri igjen! Eg hulka meg inn i drosjen på den siste dagen, så klar over at eg aldri skulle setta fot i den leiligheten igjen.

Der Jostein og eg hadde skrive ferdig boka vår, planlagt bryllaupet vårt, skrive takkekort, feira bursdagar, hatt venner på besøk, krangla og blitt venner igjen. Saga. Eg hugsar kvar minste lille bit av den leiligheten. Hakket i golvlista inn til soverommet, den nøyaktige fargen på flisene på badet, korleis det klirra i glasskapet når me gjekk over golvet, hasjlukta som sveva inn soveromsvindauget kvar laurdagskveld. Frysen som alltid var full av surdeigsbrød frå Fabrique. Musene me prøvde å utrydda, som til slutt vart arrogante og gjekk over golvet som om dei ikkje brydde seg om oss.

Og når eg ser på desse bildene så skjønnar eg kor isolert me lever no, kor lite me ser venner og likesinna. Dei siste to åra har det vore så lett å fokusera på kva me fekk, og det er det jo. Det var aldri aktuelt for oss å leva med ungar i London. Eg hadde tatt det same valget ti av ti gonger. Men me mista óg mykje. Det var det ikkje emosjonelt overskudd til å tenka over da, med graviditet og flytting og husrenovering, men eg ser det på ein annan måte no, to år etterpå. Det føles meir som ti.

Det har eit lite slør av sorg over seg. Nokre av våre næraste vennskap vart født der. Friheitskjensla det fører med seg å bu i ein så gigantisk by, anonymiteten som tok sjølvmord så snart me flytta på bygda. Den intense straumen av overfladisk inspirasjon, konstant konstant konstant.

Heldigvis er ikkje livet statisk, og for kvar nye sorg ein får oppleva får ein eit nytt trinn på stigen, inn i seg sjølv og ut mot verda. Akkurat no er hjartet så fullt av reiselyst, med ein kvardag som låser oss her. Men det kjem ikkje til å vara evig heller. Ikkje eingang spesielt lenge. Og eg gler meg så intenst til å få oppleva verda gjennom ungane våre. Amma på ein parkbenk i Roma, piknikka på Place des Vosges med såpebobler, afternoon tea på Wolseley. Å peika og fortelja når me tek bussar gjennom byane som forma oss.

Når sommaren kjem

Inneheld eigenreklame

Hei, Fredag! Eg sit i butikken og drøymer om sommaren. Eg har prisa nye varer (blant anna nokre puter som er så hiiiiimla fine -> link), og det luktar vanilje i heile butikken fordi eg bakte solbærgrotter i dag tidlig, som ligg på det splitter nye Sognefjord-brettet og ser så himla fristande ut.

I går var me på ultralyd og fekk sjå babyen, så utrulig fint å få kjenna seg så nære. Og sjølv om eg kjenner rørsler typ heile dagen no er det så godt å sjå det óg, det er lettare å tru på det da.

Eg lengtar sånn mot sommaren. Me skal jo berre vera heime, me har ingen planar i det heile tatt. I midten av juni kjem det eit born, og det er liksom det.

Eg laga ein liten kollasj over sånn eg drøymer at det skal bli:

– Lavendel overalt, eg vil planta busker og også ha lavendel på trappa. Passa på å tørka den óg og laga lavendelposar til undertøysskuffa. Sånn er min drømmehage, forresten. Som ein episode av Miss Marple, der hagen er delt opp i ulike sitteområde og busker å søka tilflukt under. Bildet herifrå.
– Eit fint stoff, dette frå Liberty, til å laga ei fin pute til benken vår. Noko som passar til marmorbordet.
Denne kjolen frå Mango er på veg heim til meg no, håpar den er ammevennlig.
– To puter til vår nye sofa som skal komma forhåpentligvis før barnet: ei frå Stockholm Design House og ei frå Svenskt Tenn.
– Til Saga vil eg kjøpa nokre nye plagg som er fine å springa rundt på garden med, lause deilige klede som tørkar på eit blunk når ho uunngåeleg blir blaut (ho har lært seg å skru på utekrana sjølv). Kjole frå Boden, selebukse frå Gray Label.
– I det store treet i tunet har eg så lyst til å laga ei slik pallehuske, nær bakken, der Saga kan chilla og lesa bøker og ha oversikt over oss vaksne. Emma har til og med laga ein DIY så det er heilt overkommeleg å laga den sjølv!
– Krokket. Elskar krokket. Eg er jo ein uteleikens venn, og tenkjer at Boccia og Krokket passar fint med eit glas vin i andre handa (og óg nokså apropos Miss Marple!). Bildekjelde.
– Gin & tonic. Ønskar meg ei fin flaske gin, og spisskammerset fullt av god tonic. Måtte me aldri gå tomme for lime og isbitar. Bildet kjem herifrå.
– Og, til all den herlege kvitvinen me skal servera, ønskar eg meg ei champagnebøtte. Som denne frå Fransk Bazar (som er ein av favorittbutikkane mine i Oslo).

Hi, Friday! I’m in my shop dreaming about summer. I’ve put tags on so many new things in the shop (like some pillow cases that are sooooo pretty -> link), and the entire shop smells like vanilla because I baked blackcurrant cookies this morning, and they’re spreading all the joy.

We went to an ultrasound yesterday and got to see the baby, I love SEEING it for myself. Even though I feel movement all day every day (pretty much), it’s good to see it too, easier to believe this is actually happening.

I’m really longing for summer. We’re going to just stay home, no plans at all. In the middle of june, a baby is coming. That is all.

I made a little collage of how I want it to be:

– Lavender everywhere. I want to plant bushes and also have some plants on our stairs. And dry some too to make lavender bags for our underwear drawers. This is my dream garden by the way, like an episode of Miss Marple where the garden is split up into different stations of leisurely hanging out. Photo from here.
– A pretty fabric, like this one from Liberty, to make a cushion for our bench. Something that will look nice with the marble.
This dress I just ordered from Mango, I hope it will be nursing friendly.
– Two cushions for our new sofa that will be arriving hopefully before the baby: one from Stockholm Design House and one from Svenskt Tenn.
– For Saga I want to get some new clothes that she can run around on the farm in, loose clothes that will dry in the sun in no time when she inevitably gets wet (she now knows how to turn the outside faucets on). The dress is from Boden, the trousers from Gray Label.
– From the big tree I want to make one of these big swings, close to the ground, where Saga can relax and read books and still know where everyone is. Emma even made a DIY so it would be pretty simple to make this ourselves!
– Croquet. I love croquet. I’m a friend of the outside games, and I think boccia and croquet is perfect with a glass of wine in the other hand (also very apropos of Miss Marple!)). Image source.
– Gin & tonic. I want a pretty bottle of gin and our pantry full of good tonic. May we never run out of lime and ice cubes. Photo from here.
– And, with all the lovely white wine we’ll be serving, I want a champagne bucket. Like this one from Fransk Bazar (one of my favorite shops in Oslo).

Bloggrunden

For å bevara vettet på nettet har eg dei siste månadane slutta å bruka Bloglovin. Typ sidan eg starta å blogga har eg brukt det som måten å holda styr på alle bloggane eg skulle lesa, men eg innsåg at det var eit stressmoment med eit tal uleste innlegg å forholda seg til, og i eit sånt volum som ikkje var realistisk og ikkje gav meg glede. Så, eg logga ut. Dei første vekene etterpå hoppa eg inn dit kvar dag, mange gongar for dagen, av rein vane. Og det vart meir og meir tydelig at det var ein god ting for meg.

Men! Eg elskar jo framleis bloggar, og akkurat no føles det så fint å “stikka innom” for å sjekka etter oppdateringar, det føles som the good old days av blogglivet. Her er fem som eg sjekkar på bloggrunda mi:

To stay sane online I’ve stopped using Bloglovin the past few months. Ever since I started blogging that has been my tool, but I’ve recently realized just how anxious it was making me trying to stay on top of it, having a number of unread posts. It wasn’t giving me any joy, so I logged out. And the first few weeks had me checking in multiple times a day, only to find I was logged out, and remembered why I needed this.

But! I still love blogs, and right now it feels so nice popping by to check for updates, it feels like the good old days of blogging. Here are five I stop by on my rounds:

28

I dag er eg 28 år! Om du har lest her i nokre år så veit du kanskje at dette med bursdagar har vore ein prosess i mitt liv, det har vore ein sånn ting som har vore oppbygd til tusen, og eg har vore sliten av forventning og press eingong før dagen min kom. Eit år me feira bursdagen min i Stockholm drøya Jostein det til klokka var kanskje ti minutt over midnatt før han innsåg at det var bursdagsdøgnet mitt, og da var eg heilt knust i typ tolv timar etterpå. Dei siste par åra, sidan eg vart gravid med Saga, har spetakkelet dabba av, og ein liten del av meg har følt på ei malplassert sorg over dette, at eg mista noko av identiteten min om eg ikkje skulle vera ho sinnsjuke bursdagspersonen, når kom det til å eksplodera i tårer?

Men då eg vakna i dag innsåg eg at ro av og til berre er ro. Og eg treng ikkje kake med lys på senga eller overraskingar eller eit strigla hus for å ha bursdag. Det går til og med fint at eg er himla forkjøla. I dag trong eg berre å få ligga lenge med hovudet på puta. Eg hadde Saga på armen, ho såg kanskje fem episodar med Peppa Gris på telefonen min, og bebisen i magen sparka vilt rundt der inne. Jostein laga cappucinos og speilegg til frukost, og eg reiste på gartneriet og kjøpte bursdagsblomar for 90 kroner. Saga hoppa i kvar sølepytt ho kunne finna. I ettermiddag kjem pappa og bestemor, og før den tid skal eg baka denne nydelege kaka etter Elsa si oppskrift. Eg har ei sånn ro i kroppen, og det er typ den beste bursdagsgåva eg kunne gi meg sjølv.

(Obs dette neste kan muligens reknast som eigenreklame?)

Til dykk som les her og som har vore sånne frikkin heltar av nokre støttespelarar dei siste typ ti åra, har eg laga ein rabattkode i nettbutikken min (heifredag.no <- link) som ei bursdagsgåve frå meg til deg. 28% rabatt, såklart! Rabattkoden er mariell28 ♥ 

It’s my 28th birthday today! I used to be such a crazy birthday person, but ever since my pregnancy with Saga I have calmed down a lot. Today is just that. Calm. And I don’t even mind having a cold on my birthday!

Akkurat no

Akkurat no ser alle morgonar sånn ut. Og etter me kom heim frå Oslo i helga har Saga sove som ein stein om natta og er så lykkelig når ho kjem inn til oss om morgonen.

Right now all my mornings look like this. And after we got home from Oslo this weekend, Saga has slept like a rock at night and is so happy when she comes into our bed in the morning.

Jostein og eg har sett dei tre sesongane av Le Bureau som ligg på NRK nett-tv, og det er SÅ bra. Spennande utan å vera for voldelig og brutalt, og det er eit pluss no i denne gravidhjerna som spinn vidare på brutale bilder.

Jostein and I have watched three seasons of Le Bureau now, and it is soooo gooood. Exciting without being too violent or brutal, a big plus now that this pregnant brain takes images and runs with them.

I går kveld hadde eg ingen aning om kva me skulle eta til middag. Eit heilt skrapa kjøleskap og liksom ingen matglede. Så eg sjekka opp i lista mi over sånt ein kan laga ut av nesten ingenting, og kom på denne gryta med kokosmjølk. Eg laga den med kikerter istadenfor linser, men det vart innmari godt og gjekk kjapt!

Last night I had no idea what to make for dinner. An empty fridge and noooo want to cook. So I dug up my list of things to make out of nothing, and I remembered this magic of coconut milk. I made it with chick peas instead of lentils, but it was so good and went fast!

I Oslo forrige veke fekk Jostein og eg gå på afternoon tea, i bursdagsgåve frå søstra hans! På Å på Nasjonalbiblioteket. Der var alt godt! Så det er eit tips til alle som er i Oslo.

In Oslo last week, Jostein and I went to afternoon tea, as a birthday gift from his sister. At Å at the National Library. Everything was so good! A tip for everyone in Oslo.

Caroline Popham

I desse dagar tenkjer eg mykje på denne eine veggen vår i stova som er stor nok til å bli ein bildevegg. Vil gjerne ha større print blanda med familiebilder og kanskje eit par speglar. Siklar over desse kunstverka frå Caroline Popham, dei er så himla fine. Vil jo fylla huset mitt med rosa og fersken. To veker før termin får me ny sofa, så no planlegg eg utsikten

These days I’m thinking about a wall in our living room a lot, it’s big enough to host a lot of frames. I would like some bigger prints mixed with family photos and mirrors maybe? Droooooling over this artworks by Caroline Popham, they are so beautiful. I want to fill my house with pink and peach. Two weeks before my due date we’re getting a new sofa, so now I’m planning my view

Ein takk, ei påske

Først må eg berre sei eit så stort takk for alle dei støttande og forståelsesfulle kommentarane som kom inn hit i forrige veke, ein kan jo bli emosjonell av sånt om ein ikkje er gravid óg.  I går kom me heim frå Bergen og åtte fotograferingar, eit maraton for denne kroppen, og i dag pakkar me for ei veke i Oslo. Skal kosa med BABY, feira Jostein som blir 28 år og kvila når Saga kviler. Men no, til desse bildene.

Påska var så travel i hovudet, så kameraet fekk komma fram i dei stundene der eg kunne slappa av, nemlig då me var ute. Me hadde ein så himla fin ettermiddag med familien min i Årdal, me grilla pølser og sprang etter Saga i skogen. Ho oppdaga verkeleg dette med ei pølse i hånda, og eg fekk bli sentimental over min eigen type påske, min barndoms påske, som ofte var så heilt avslappa og med små utflukter som denne.

På bildet over viser Saga invertert gøymsel: ho er både den som gøymer seg og den som leitar.

Easter was so mentally busy, so my camera only really came out at times when I was relaxed, namely outside. We had such a wonderful afternoon with my family in Årdal, we made a fire and grilled some hot dogs, ran after Saga in the forest. She really got to discover the thing of grilling hot dogs, and I got to be sentimental about my own childhood easters, often very relaxed with small excursions like this.

On the photo over here is Saga’s inverted hide and seek: she is both the person hiding and seeking.

Det er noko så innmari fint og logisk over det, å få oppdaga sin eigen barndom gjennom ungane sine. Og eg følte meg så oppfylt av bjørkeskog og ettermiddagssol då me sat oss i bilen og køyrte heim.

There is something so nice and logical about it, experiencing ones own childhood through ones children. And I felt so full of birch trees and afternoon sun when we got in the car and drove home.

Ein annan dag, tung i hjartet over kor einsam ein kan bli når det er så mykje jobb på gang, bestemte eg at NO skulle me ta med oss ei pølsepakke ned til elva, og der skulle me grilla. Det var hiiiimla kaldt, men den timen var det herlegaste heile den veka. Me var åleine på garden, me klarte å gløyma den o så store deadlinen som låg over livet som eit lokk, og grilla pølser på ein grill laga med hønsenetting. Me såg sola gå ned der nede, også trilla me heim og inn i vårt varme hus.

On another day, when my heart was heavy because the house was heavy with work, I decided NOW is the time to take another pack of hot dogs down to the river. It was soooo cold, but that hour was the best thing that week. We were alone on the farm, and managed somehow to forget about the looming deadline that had its hand closed around us. So we grilled some hot dogs, watched the sun set, and wheeled back home into our warm little house.