Hei, Fredag!

– inneheld reklame for eiga bedrift –

Hei, Fredag! Det har vore ei travel veke i huset og i butikken, me har prisa alle julevarene så dei skal vera klare for julemarknad neste helg, alle varer skal leggast inn i systemet og ein skal hugsa ting som å ha nok teip og nok gåvepapir og ja. Det føles som om me førebur oss for at neste helg er julaftan, men det er det jo ikkje.

Akkurat no har eg scones i omnen. Jostein er nede i butikken i dag saman med 80 pledd frå Røros Tweed som vart leverte i dag. Eg har tenkt å eta i det stille, med eit TV-program framfor ansiktet. Eg nyt å vera åleine, det har ikkje vore så mykje av det denne veka.

Denne veka skal me starta å kjøpa inn til julematen. Ja, eg er ein gal person, men det er stresshåndtering på sitt enklaste. Om eg kjøper gløgg og mjøl og sukker i dag så treng eg ikkje det den 21. desember. I stresshåndteringens navn har óg lillesøstra mi som er så sjukt kick-ass, laga ein Google Docs-kalender til meg for alt som må gjerast før marknaden neste helg. Gull!

I heilt andre nyhende har me slutta med ammingen no. Heilt totalt random å skriva det her blant all anna info, men eg følte berre for å informere. 15 1/2 månad!

Eit stort PS: me har dei herlegaste julekalenderane frå Summerbird i butikken som er ute no (<- link), dei er i veldig begrensa antal, så om du vil ha ein er det no du skal bestilla

Hi, Friday! It’s been a busy week at the house and in the shop, we’ve put price tags on all of the christmas stock so they’ll be ready for the christmas market next week, everything has to go into the system and we also have to remember things like getting enough tape and enough wrapping paper. It almost feels like we’re gearing up for christmas eve being next week, which it of course is not.

Right now I have scones baking in the oven. Jostein is in the shop with 80 wool blankets that we got delivered today. I am going to eat in silence with a TV show in front of my face. I am enjoying being alone, I haven’t had a lot of time to myself this week.

We’re starting our christmas food shopping this week. Yes, I am a crazy person, but it’s my way of dealing with stress. If I buy flour and sugar today I don’t have to on december 21st. My little sister has also been so kind as to make a Google Docs-calender for me leading up to the christmas market. GOLD.

In completely different news I have stopped nursing now. Totally random information right here, but I just felt like informing. 15 1/2 months!

Peaky Blinders starta på igjen denne veka!!! Åh som eg har sakna dei kinnbeina.

Peaky Blinders started back up this week!!! I have missed those cheekbones so.

Norway Designs er papirhimmelen alltid, men spesielt til jul. Likar så godt å bestilla litt papir og anna fint, sjølv eg ikkje skal til Oslo før jul så vil eg likevel ha fine presangar å gi vekk.

I love treating myself to some wrapping paper and things at Norway Designs for christmas.

Jostein og eg såg endeleg La La Land denne veka, og åhhhhhh den var fin. Til og med Jostein likte den, liksom. Og du anar ikkje kor høge på oss sjølve me blir når me har prestert å sjå ein film. Da tenkjer eg at me kan jo sjå film kvar kveld. Også feigar eg ut allereie dagen etterpå og vil heller sjå fem episoder av The Office for fjortende gang.

We finally watched La La Land this week! And loved it!

Å ha ho heime

Oi, så mange av dykk som ville lesa om barnehage! Men eg fekk jo ein del respons på dei andre idéane óg, så eg har litt å jobba med den neste veka.

Det er så vanskeleg å starta denne teksten utan å vera defensiv. Eg veit at så mange har problem med at me har valgt å ha Saga heime til ho er to år, av ulike grunnar. Me har liksom fått forsvara oss ein del rundt valget, og det gjer eg gjerne når eg er bombesikker på at valget er rett. Nokre påstår at det er uheldig for den sosiale utviklingen hennar, at det er dumt at ho byrjar seinare enn dei andre «i klassen», at det ikkje er naturlig for ho å kun vera rundt vaksne folk heile dagen. Det er mykje såre kjensler og feilinformasjon ute og går når ein opnar munnen om barnehage.

Ungar har kanskje kjappare sosial og språklig utvikling i barnehage (har ikkje lest noko som stadfestar dette, men det virkar til å vera noko folk meinar), men eg vil få stilla eit spørsmålsteikn om kvifor det er viktig å vera så kjapp. Det er eit så konstruert, så moderne, mål som ikkje held noko vekt for oss. Det viktige for meg er at ho er litt tryggare i grunnmuren sin når me sender ho ut i verda. Kvar månad er så viktig.

No er ho seksten månader og skilnaden frå eittårsdagen hennar er enorm. Ho kler av og på seg sjølv, hentar spesifikke objekt som me spør ho om, hjelper meg å rydda i bøkene sine, viser sterkt kva ho vil med både ord og handlingar (som å stå ved døra og sei «VOVVOV» eller peika på kjøleskapet). Når Jostein fyrer i omnen kjem ho med kubbar, og etter kvart som det blir varmare så ryggar ho lenger og lenger ifrå.

Me tok valget om å ha ungane våre heime til dei er to år før ho eingong var født. Men me har óg valgt å leva eit liv der me kan gjera det. Me jobbar begge frilans, og det er så godt at det ikkje går på likestillingen at me har ho heime eit år til. Det veit eg ikkje kva eg hadde følt rundt. I tillegg er kontantstøtta på 7500 kroner no. Det er ein stor bolk pengar som gjer det langt lettare for oss økonomisk å gjennomføra det.

På daglig basis er det sjukt hardt på nokre måtar å ha ho heime. Den av oss som har ho kan ikkje jobba, og det betyr mastodontjobbing når ho søv (som regel 2-3 timar) og også jobbing utover kvelden. Mamma hjelper oss mykje. Og på torsdagar og fredagar har mora til Jostein fri (ho bur jo på same gard), og da tek ho gjerne Saga i lange stunder. Dette er óg dei vekedagane me har butikken open, så alt er igrunn planlagt rundt at Saga er heime.

Det er hardt, men det er óg så sjukt mykje kos. Ein skyt seg sjølv i foten om ein er stressa rundt ho, ho plukkar det opp umiddelbart. Så det er berre å legga ned alt av angstfylt stress og lesa Mollan och Mormor for tjuande gong den dagen. Me tek på utedressen og går ut, og ho vil berre vandra rundt ute. Plukka opp ei kongle, «gå på tur» med hunden. I går gjekk ho på snø for første gong, Jostein og ho var ute lenge lenge medan eg fekk jobba, dei inspiserte snøen og hadde frø på fuglebrettet og henta ved. Så sov ho i fire timar og me fekk gjort heile dagar med arbeid på den tiden.

Me kjem til å søka ho inn i barnehagen til sommaren, er planen. Og då så korte dagar som me kan. Ikkje fordi me er anti-barnehage på noko sett eller vis. Eg hugsar barnehagen som eit eventyr sjølv, og eg er så spent på å sjå korleis ho møter den verda. Men fordi me trur så sterkt at det er best for Saga å vera så mykje med oss som det går såpass tidlig i livet. Det er praktisk og økonomisk komplisert, men det føles best for oss.

I decided not to translate this whole text, because it’s very Norway specific. In Norway it’s common for children to begin kindergarten/nursery at one year old, and it is heavily subsidized by our government. That is awesome for equality, but we have chosen, for different reasons, to keep Saga at home with us until she is two years old. To some, a controversial choice, which is why a lot of people were interested in reading about it.

Bloggrulett

I dag køyrer me bloggrulett! De får stemma i kommentarfeltet under her, den innleggsidéen som får flest kommentarar lagar eg eit innlegg av i morgon den dag. Her er dei fem alternativa:

– Ti julegåvetips
– Femti ting å sjå/lesa/lytta til
– Å velga vekk barnehage
– Korleis blir jula i år?
– Ti ting du kanskje ikkje visste om meg

Today we’re doing a blog roulette! You’ll vote in the comments under here, and the idea that gets the most votes I’ll do a post with tomorrow. Here are the five options:

– Ten ideas for christmas gifts
– Fifty things to watch/read/listen to
– Choosing to not put S in nursery
– What will christmas be like this year?
– Ten things you might not know about me.

Hei, Fredag!

– inneheld reklame for eiga bedrift –

Hei, Fredag! Eg skal prøva å holda dette kort så eg ikkje får meir enn nødvendig kjeft frå Saga. Ho prøver å ta hendene mine av tastaturet og seier “nei mamma” når eg prøver å jobba med ho i nærleiken. I dag skal det komma mykje snø her, så eg må finna vinterskoa mine ein eller annan stad på loftet. Wish me luck! Jostein er i butikken no, men eg skal ned óg når det er sovetid for Saga. Me har nemlig første dag med ein person i språkpraksis hjå oss i dag, veldig spennande og fint. Han var skreddar i Syria og har faget i blodet, så eg trur me skal gjera mange spennande ting ilag framover.

Snart er alle julevarene våre her, og det er superspennande! Me kjem ikkje til å køyra dei for salg før julemarknaden, som startar 24.november, så hold utkikk! Me kjem til å legga opp ting i butikk og på nett samtidig den fredagen. Følg med på insta stories i dag (@heifredag!), så får de nokre sniktitt på kva det er som kjem.

Public service announcement: me kjem ikkje til å bestilla inn meir importerte varer no før jul (sjølv om det kjem eit lass av safrankarameller før julemarknaden!!!), så om du hadde augene på noko emalje eller såpe eller eit fint dyr eller anna fint å gi vekk i julegåve, så anbefalar eg å vera rask på ballen! Det er så tidkrevjande og kostnadstungt å importera, så me måtte berre bestemma oss for eit stoppunkt. Men det kjem framleis til å komma inn nye spennande ting før jul, berre ikkje refills av sånt me allereie har. Om de vil sikra dykk varer me har inne no men også venta på julevarene, kan de bestilla ting no også berre skriva i meldingsfeltet at me skal venta med å senda varene (så slepp de å betala for meir enn éi frakt, meinar eg). Her er link til nettbutikken.

Hi, Friday! I’ll try and keep this brief so I won’t get too much hassle from Saga. She tries to take my hands away from the keyboard and says “no mamma” when I try working with her around. Today it’s supposed to snow a lot, so I’ll have to try and find my winter shoes somewhere in the attic. Wish me luck! Jostein is in the shop now, but I’m going down there too when it’s time for Saga to sleep. It’s our first day of being a language practise today, very exciting. He used to be a tailor in Syria, and comes from a tailoring family, so I think we’ll get to some very exciting things together in the future.

Jostein og eg pløyde gjennom denne Netflix-serien denne veka, og åhhhhh den er så ubehagelig og bra. Handlar i utgangspunktet om ei nonne som blir drept i Baltimore i 1969, men ved minste dykk ned i livet hennar finn ein ut at ho underviste på ein katolsk high school med ein prest som misbrukte typ alle jentene som gjekk der. Om du likar true crime – TIPS.

Jostein and I plowed through this Netflix show this week, and it was so uncomfortable and great. It’s really about a nun who gets murdered in Baltimore in 1969, but diving into it a whole thing unveils of sexual abuse in the catholic community and the high school she worked at. If you like true crime, this is one to watch.

Elskar Greta Gerwig. Vart så glad av å lesa denne artikkelen.

I love Greta Gerwig. This article made me so happy.

Min perfekte kombo av Johanna Bradford + Small Talk. Yes! Så inspirerande.

My perfect combination of Johanna Bradford + Small Talk. Yes! Very inspiring.

Eg er SÅ pepp på sesong to av The Crown. Åttande desember oh yeah.

I’m so excited about season two of The Crown. December eight, oh yeah!

Mariell + Saga

Noko av det finaste me gjorde i London var ein laurdag på Broadway Market med Mariell. Som me har gjort tusen gongar før. Kaffi og Artwords og bilder av blomar og stappfull La Bouche. Me tok oss over til Violet Bakery der me sat ute, åt ostesmørbrød og kaker, og Saga insisterte på å gå tur med Tina, hunden til Mariell sin roomie. Så reiste me over til Liverpool Street for å gå innom Benk + Bo, som er Mariell sitt nye prosjekt i London. Er så sjukt stolt av ho, ho har brukt dei siste par åra på dette og om berre eit par dagar opnar dei. Så mange fine insta stories på instagrammen deira no.

Noko av det siste me gjorde med Mariell før me flytta var ein dag som såg nesten nøyaktig slik ut, utanom at eg hadde bursdag og at Saga var inni magen min. Sjå bilder her.

One of the loveliest things we did in London was a saturday in Broadway Market with Mariell. Like we’ve done a thousand times before. Coffee and Artwords and photos of flowers and a packed La Bouche. We went over to Violet Bakery where we dined al fresco, had grilled cheese and cake, and Saga insisted walking Tina the dog. Then we went over to Liverpool Street to stop by Benk + Bo, Mariell’s new project in London. I’m so proud of her, she’s spent the past few years working on this and in just a couple of days they open. So many lovely insta stories on their instagram right now.

One of the last things we did with Mariell before moving was a day almost identical to this, but it was my birthday and Saga was inside my belly. Photos here.

5 novembers

2016

I november i fjor var me nye foreldre, føles det som. Eller egentlig føles det som om me følte oss så erfarne men me ser så skjøre ut. Det var ein så travel månad, med besøk frå Caitlin og Manu, på turné med Fredrik og Jostein, også dåpen til Saga. Me køyrte pølsefest heime, det var stappa fullt i vårt vesle hus. Eg hadde bakt pølsebrød og svigermor hadde laga lomper, me hadde raida Meny i Sogndal for alle typar pølser. Også hadde me Ferrero Rocher såklart, for det hadde me i bryllaupet.

In november last year we were new parents. It kind of feels like we were so confident but we look so fragile to me now. It was a busy month with a visit from Caitlin and Manu, we went on tour with Fredrik and Jostein, and we did Saga’s baptism. We did a hot dog festival, and our tiny house was so full. I had made buns, and my mother in law had made potato cakes, we had alllll kinds of sausages. And Ferrero Rocher of course, we had them in our wedding.

2015

I 2015 var me på bryllaupsreise til Toscana. Me var i Lucca, Siena og Firenze. Besøkte store slott, drakk all vinen me kunne finna og samla alle solstrålar. Men eg følte meg ulykkelig og rar av ein eller annan grunn. Og den grunnen var jo Saga. Som dreiv og voks inni kroppen min og gjorde at eg følte meg heilt på skeiva. På hotellet i Firenze, ein av dei siste dagane, hadde me eit endelig svar og ein positiv test. Og då me kom heim sa me ingenting til nokon.

In 2015 we went on our honeymoon to Tuscany. We went to Lucca, Siena and Florence. We visited castles, drank all the wine we could find and collected rays of sunshine. But I was feeling weirdly unhappy and off for some reason. And that reason was Saga. Who was growing in side of my body and making me feel all weird. In the hotel in Florence, one of our last days there, we finally had an answer and a positive test. And when we came home we didn’t tell anyone.

2014

I 2014 var me til New York! Me reiste med Fredrik, Knut, Janne og Jørgen, og budde i leiligheten til Britta fordi ho var på reise og trong at nokon passa fisken hennar. Det var eit så herleg eventyr. November er alltid ein reisemånad for oss, sidan me har anniversary da. I morgon har me vore ilag i 13 år! Berre som eit ps.

In 2014 we went to New York! We went with Fredrik, Knut, Janne and Jørgen, and stayed in Britta’s flat because she was travelling and needed someone to feed her fish. It was such an adventure. November is often a month where we travel a lot, because it’s our anniversary month. Tomorrow we’ve been together 13 years! Just a PS.

2013

I 2013 var me i Roma i ei veke. Me budde i Testaccio og følte oss som innfødte. Så mykje kaffi og pasta og misforståelsar fordi ingen i området vårt snakka engelsk. Då me kom heim, kom Janne på besøk. Me laga tiramisu og las bøker på senga.

In 2013 we went to Rome for a week. We stayed in Testaccio and felt like we lived there. So much coffee and pasta and misunderstandings because noone spoke english in our area. When we came home, Janne visited us. We made tiramisu and read books in bed.

2012

Hausten 2012 var ein rolig London-haust. Me gjekk til Violet og åt kaker (min favoritt med salt karamell), eg serverte varme croissantar med ost og skinke til dagen vår. Jostein er så heldig altså. Også var me på champagnelunsj på Harvey Nichols og følte oss så kule som var inviterte. Me drakk way for mykje champagne og shoppa sjokolade for altfor mykje pengar etterpå.

Autumn of 2012 was a calm London autumn. We went to Violet to have cake (my fave with salted caramel), and I served warm croissants with cheese and ham on our day. Jostein is crazy lucky. And we went to a champagne lunch at Harvey Nichols and felt so cool that we were invited. We drank way too much champagne and then bought chocolates for way too much money after.

Å reisa til London med ho, del to

Då me budde i London gjekk me kvart år med store auge, enorm forventning, til juleavdelingen på Liberty’s. Det stod høgt oppe på lista denne gongen óg, men eg hadde ikkje sett for meg kor både fint og travelt det er å gå rundt der med ein eittåring. Ho ELSKA det. Så mange dyr og så mykje glitter.

Dagane flaut litt ihop for meg, og det føles bra. Me var der nok dagar til at dei kunne det. Me gjekk til Monocle-kaféen ein dag med Veera, med det der store kjekset som eg elskar. Me åt brunsj på Dishoom med ein heil fin gjeng (på bandbildet under her, pluss Caitlin (som sjølvsagt hadde tatt initiativet fordi ho er planner for a living) og Manu). Carrie og Miguel gav oss ein heil boks med portugisiske søtsaker frå eit bakeri dei likar, også kjøpte me til og med på oss vaniljebollar frå Fabrique. Mange matmål for veka, altså.

When we lived in London, we’d go to Liberty’s every year with big eyes, great expectations, for the christmas department. It was on top of the list this time too, but I hadn’t pictured how both amazing and busy it was walking around there with a one year old. She LOVED it. So many animals and glitter.

The days kind of merged into one another, which felt nice. We were there enough days for that to happen. We went to the Monocle café one of the days with Veera, with that big cookie that I love. We had brunch at Dishoom with a lovely bunch of people (on the band photo under here, plus Caitlin (who of course had taken the initiative because she’s a planner for a living) and Manu). Carrie and Miguel gave us a whole box of portuguese treats from a bakery they like, and we also bought some vanilla buns from Fabrique. So many food goals in one week.

I det forrige innlegget skreiv eg om at me fekk litt klede frå Mor og Meg, og dette nederste ensemblet er óg frå dei. Ein kjole frå Serendipity som ein ikkje ser flekkar på, og ein fantastisk gensar frå Fub. Strømpebuksa er frå ein annan Bergen-favoritt, nemlig Rumpetroll. Dei har dei beste strømpebuksene!

På desse siste bildene er me i Green Park. Saga hadde vore i vogna si heile dagen og var lei av både oss og av den, så me kjøpte med oss snacks på Whole Foods og satte oss i graset der. Ho sprang rundt, såg store born som var altfor skumle, såg hundar som var altfor fine, og nekta å gi ifrå seg igjen ei flaske med kokosvatn ho hadde fått smaka. Så tok me tuben nordover, og til Caitlin og Manu som hadde laga tacos til oss.

Eit PS: fekk ein kommentar i dette forrige innlegget om at det ikkje var merka som reklame, og det er fordi det ikkje er det. Får ingen økonomisk kompensasjon for å skriva innlegget, og skreiv veldig klart og tydelig at kleda var ei gåve frå butikken. Om eg ved å legga inn ein link kan hjelp andre små bedrifter, så gjer eg sjølvsagt det, no meir enn nokonsinne. Me er så mykje sterkare ihop. Eg har sjølvsagt ikkje lyst til å vera sloppy med merking, og eg prøver mitt aller beste for å passa på at de ikkje føler dykk lurte. Men det er definitivt nye greier å setta seg inn i, og ikkje minst hugsa, spesielt no som eg er midt i dette butikkeventyret og har så lett for å skriva om det. Det var mine two cents.

In the past entry I wrote about a shop in Bergen, Mor og Meg, kindly gifting us some clothes for Saga. The ensemble at the bottom here is from them, such nice clothes. In these bottom photos we’re in Green Park. Saga had been in her pram the whole day and she was really sick of both us and it, so we bought some snacks at Whole Foods and sat down in the grass. She ran around, saw big kids who were too scary and dogs that were too nice, and refused to give back a bottle of coconut water she had gotten the taste for. Then we took the tube north, and to Caitlin and Manu who had made us tacos for dinner.