11 pieces of advice you never asked for

Å gi råd er jo ein interessant og intrikat sak, ein må vinkla rådet til personen som mottar og korleis den vil motta det. Derfor er det jo gøy å berre kasta om seg med råd som ingen har bedt om. Under her kjem det 11 råd! Og om du har eigne, så kast dei inn i kommentarfeltet.

Strømpebukser som held og er lett å legga i lag:

Asos sine i 200 denier med spanx/sykkelbukse over for å holda strømpebuksa oppe og magen varm.

Middag når ein ikkje har noko i kjøleskapet:
Tomatsuppe med scones. Har du hakka tomater og mjøl er du good to go, typ. Eller makaroni og ost, såklart. Det finst alltid ein liten ost i kjøleskapet.

Korleis vera effektiv på mathandling:
Å skriva handlelista etter layouten i butikken

Dåpsgåve som er solid og likevel leiken:
Treleiker som kan vara eit heilt liv frå Sarah Bendrix.

Å få Saga til å sova gjennom natta:
Å sjå og justera etter hennar behov (ho sov mellom oss, så ved sidan av meg, så i vugge på rommet vårt, så på sitt eige rom) og ein sunn dose av CIO kombinert med å vera sikker i sin sak. Kunne skrive heile avhandlingar om det.

Fine bh-ar for puppar type store:
Chantelle og Triumph

Noko å baka til eit kakebord:
Kladdkaka med lime, tek null tid å laga.

Korleis å fanga mus:
Feller, type rapp, rigga med salami langsmed veggar

Korleis få kanelbollar til å bli så blanke som på bakeriet:
Sukkersyrup (kok opp like mengdar sukker og vatn) som penslast på når dei kjem ut av ovnen

Om du har lyst til å drikka vin, men ikkje kan drikka ei heil flaske:
Denne saken frå Le Creuset.

Korleis holda planter i live:
Hold vatningen på ein fast dag i veka. Skriv det opp i kalenderen og lag til og med alarmar i mobilen om du treng.

Giving advice is an interesting and intricate thing, to angle the advice to the person receiving it and how they’ll receive it. That’s why it’s just such a hoot to give advice nobody really asked for. Here’s 11 of them. And please feel free to throw in some of your own!

Tights that don’t break and are easy to layer:
Asos has ones that are 200 denier, so those with spanx/shorts over to keep everything up and that belly warm.

Dinner when there is nothing in the fridge:
Tomato soup with scones. If you have tinned tomatoes and flour you’ll be good to go. Or a little macaroni and cheese? There’s always a little bite of cheese in the fridge.

How to be efficient at the grocery store:
Writing the shopping list with the shop’s layout in mind

A gift for a baptism that is solid but playful:
Wood toys for a lifetime from Sarah Bendrix.

How we got Saga to sleep through the night:
Constantly adjusting after her needs (she slept between us, then on my side, then in a crib in our room, then in her own room) and a healthy dose of CIO combined with being confident. I could write so many pages on this.

Pretty bras for boobs type big:
Chantelle and Triumph

Something to bake for a party:
Kladdkaka (wet brownies) with lime, takes no time to make.

How to catch a mouse:
Rapp traps rigged with salami, put them along walls.

How to make cinnamon buns shiny like at bakeries:
Sugar syrup (boil equal amounts sugar and water) that you brush on as they come out of the oven

If you want to drink wine but can’t finish a bottle:
This thing from Le Creuset.

How to keep plants alive: 
Do the watering on a set day every week. Write it in your calendar and make alarms in your phone if you have to.

Boden

Eg fortsetter min lille kavalkade med kvar eg likar å kjøpa klede på internett, sidan det er GØY. Boden er ein sånn butikk som eg elskar av mange grunnar: 1) designet er veldig britisk. 2) kleda er av supergod kvalitet (om du har baby: kjøp nokre av greiene deira som er i pointelle, så mjukt!). 3) eg kan shoppa både til meg sjølv og Saga samtidig. 4) ein får betala toll rett i nettbutikken, så veit ein nøyaktig kor mykje det kostar og pakken kjem fram raskare. Mitt neste kjøp skal bli ein crop cardigan i kasjmir, skal bestilla meg den til butikkopning når det byrjar å bli haust på ordentlig og eg skal sjå ut som ein ordentlig butikkperson i kassa. Og kanskje det fine paret med sko under her? Saga skal få strømpebukser og cardigan med kaniner på.

I’ll continue my little series of where I like to shop for clothes online, since it’s FUN. Boden is one of those brands I love for many reasons: 1) the design is very british. 2) the clothes are great quality (if you have a baby: get some of their pointelle things, so soft!). 3) I can shop for both myself and Saga at the same time. 4) I can pay my customs fee directly in the online store, so it’s easy to gauge the exact cost and the parcel gets to me a lot faster. My next purchase will be a cashmere crop cardigan, I’m going to get it for when my shop opens, when it starts to get autumnal and I’m going to look like a proper shop person behind the register. And maybe that pretty pair of shoes? Saga is going to get some new tights and the cardigan with bunnies on it.

It’s the small things

Small things

Me har hatt både herlege sommardagar og herlege haustdagar i det siste. Kanskje kjem eg til å få kuldesjokk i november og berre kjenna at me MÅ reisa til Italia og få litt sol i fjeset. Eine dagen me hadde Saga sine søskenbarn her, fylte dei i eit basseng med ein slange som gjekk frå dusjen og ut i bassenget. Så dei sat der og plaska under tunge skyer, i herleg lunka vatn. Og det var første gong ho hadde på seg denne fantastiske badedrakta frå Boden. Dei der tennene, altså. Enormt søte, enormt spisse.
We’ve had both lovely summer days and lovely autumn days lately. Maybe I’ll get a cold shock in november and feel like I MUST go to Italy and get a little sun on my face. One of the days we had Saga’s cousins here, they filled a little pool with a hose from the shower all the way out. So they sat there in lukewarm water under heavy skies. And it was the first time she wore this amazing swimsuit from Boden. Those teeth, how I love them. So cute, so pointy.

Small things

Medan Frøy var her laga me pizza med friarelli og salsiccia, ååååhhh det var så godt. Med creme fraiche-saus og masse urter frå hagen.
While Frøy was here we made pizza with friarelli and salsiccia, it was SOOO good. With creme fraiche sauce and lots of herbs from the garden.

Small thingsSmall things

Me forsøkte oss på frukost ute, og danderte fata med rips som ikkje enno var modne. No er dei blitt til saft. Coppa-skinka frå Tind er øverst på lista mi.
We had breakfast outside, put red currants on the plate that weren’t ripe yet. Now they’ve been turned into cordial.

Small things

Me drakk kaffi i Øyragata og snakka butikk.
We had coffee in the street where my shop is and talked shop.

Small things

Denne lille gladfisen, med skoa alltid klare på vogna.
This little love bug, with her shoes at the ready on her pram.

Small things

Og herlege Frøy. Saga såg ho på facetime for nokre dagar sidan og sa “tante”. Det seier jo litt om kor nære dei er.
And amazing Frøy. Saga saw her face on facetime a few days ago and said “tante” (meaning aunty).

Small things

Om det ikkje er sol, er det i alle fall vind og god tørk. Silver lining osv.
It might not be super sunny, but there is wind and the clothes dry very well outside. Silver linings and all that.

Small things

Og framleis er det jo markblomar til alle som vil ha.
And there’s still enough flowers for everyone.

I shot a wedding: Betty Lise + Tristan

Betty Lise + TristanBetty Lise + Tristan

I juli tok eg bilder i bryllaupet til Tristan og Betty Lise på Stadt, og det var litt av eit eventyr. Sånn natur har eg aldri sett i mitt liv. Det var eit så avslappa og herleg bryllaup, med så mykje smil og latter. Desse bildene gjer meg så glad, liksom sånn at eg vil senda takkekort til dei i posten og ikkje omvendt, haha.
In july, I shot Betty Lise and Tristan’s wedding in Stadt, it was such an adventure. I’ve never seen nature like this in my life. It was such a relaxed and amazing wedding, with so much smile and laughter. These photos make me so happy.

Betty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + TristanBetty Lise + Tristan

Hei, fredag!

Hei, Fredag! I dag prøver me å få huset til å sjå nokså fint ut fordi i dag kjem Carrie og Miguel! Gler meg så sjukt mykje. Saga er ute i hagen no, ho er med bestemor og bestefar i dag. Ho er typ den heldigaste ungen i verda som har så mykje tid med besteforeldrene sine, blir heilt varm om hjarta når eg tenker på det. Og me da, ikkje minst, som har valgt å ikkje ha ungen vår i barnehage men likevel har tid til å jobba og klyppa plenen. Det er jo ikkje småtteri.

Neste veke kjem det til å komma så vilt mykje varer hit, og eg som har bygd meg eit lite lager anar ikkje korleis eg skal få plass til alt. Men litt etter litt kjem me nærare målet, det er så gøy og kvalmeframkallande. Eg tenkjer av og til på kva eg kunne ha brukt dei kronene på som eg no har brukt, av mine eigne pengar, til å bygga opp eit varelager. Men ingenting kan jo måla seg med kjensla av å gjera noko stort.

Her kjem linkane dykkar!

Hi, Friday! Today we are trying to get the house in order in time for Carrie and Miguel’s arrival! I’m super excited, can you tell? Saga is in the garden now, with her grandparents. She is probably the luckiest kid ever, getting to spend so much time with her grandparents, it makes me all warm and fuzzy to think about. And us, of course, who have chosen not to put her into kindergarten but still have time to work and mow the lawn.

Next week there is a lot of stock coming in, and I don’t see how my little storage room is going to be able to take it all. But little by little we’re getting closer to the goal, it’s so much fun and nauseating. I sometimes think of what I could have spent all this stock building money on, but nothing really compares to the feeling of doing something big.

Here are your links!


Mini Rodini sin nye kolleksjon er så himla fin. Om dette skjørtet hadde vore til salgs i nokon nettbutikk hadde eg tømt kontoen på det i dette sekund. Vil ha det til meg sjølv óg! Elskar Mini Rodini, kleda deira er av SÅ høg kvalitet og held seg så mjuke og fine etter ein million vask.
Mini Rodini‘s new collection is so pretty. If this skirt was for sale in an online store I’d clear my account right now. I want it for myself too! I love Mini Rodini, their clothes are so high quality and stay so soft and pretty after a million washes.
Jostein og eg har peisa gjennom to seriar i veka som var, me har perfeksjonert modellen “sjå på TV mens me jobbar til klokka 00”. Ein av dei var Friends from College, som faktisk var ganske bra altså. Morsom og dramatisk,
men ikkje too much av nokon av delene.
Jostein and I have watched two shows this past week, we’ve perfected the thing that is “watching TV whilst working until midnight”. One of the shows was Friends from College,
which was actually quite good. Funny and drama-driven, but not too much of either.


Også eit lite bloggtips til på slutten her, nemlig Trine sin blogg. Elskar mammabloggar, dei er jo det beste som finst. Når det er mødre som kan ta fine bilder og skriva om livet så det slår meg i svime.
A little blog tip here at the end, Trine’s blog. I love mum blogs, they’re the best. Written by moms who can take pretty pictures and write about life in a way that knocks me over.

We went east

Small things

Me reiste austover for eit par veker sidan. Putta ungen i bilen og køyrte mot Hedmark, for å utforska og for å gå på teater. Me trilla S frenetisk i vogna heilt til teaterstykket skulle starta, men ho ville ikkje sova. Ho sat våken gjennom heile Peter Pan, med store auge, åt rosiner og stirra mot Fredrik på scena. Etterpå sjekka me inn på Hoel Gård, der me budde i ein av hyttene ved vatnet. Det var heilt stille der, berre Mjøsa og oss og eit minikjøleskap med øl. Der sat me medan sola gjekk ned.

Morgonen etterpå åt me vafler på hytta til redaktøren vår, som me traff heilt tilfeldig på ein parkeringsplass, og snakka om foreldreskapet og opera og kor sterk trangen til å skriva blir når ein ikkje får skrive det ein vil skriva. Saga sov seg gjennom heile greia.

Så skyndta me oss til bilen igjen, for me var seine til ein lunsjdate med Fredrik, Knut, Christine og Frøy på Skafferiet. Me fekk såvidt sett dei og klemt kvarandre, ete litt kake, før dei skulle på forestilling. Då køyrte me til Lesja, der det var familiefest på Avdem Gard (Jostein heiter jo Avdem, veit de). Dei grilla ein gris, det var premie for beste kostyme og svigermor hadde portvin i beltet. Eg tok ingen bilder på Lesja, det er så typisk meg å gløyma kameraet når det er lenge sidan sist eg har sett folk og praten går. Men morgonen etterpå fekk me besøkt Avdemsbue før me reiste vest igjen, over fjellet, gjennom eit ukjent terreng. Og sjølv om me hadde vore heimefrå i to netter var det så sinnsjukt godt å komma heim att.

We went east a few weeks ago. Put the kid in the car and drove towards Hedmark, to explore and see the theatre. We wheeled S in her pram before the show was starting, but she didn’t want to sleep. She sat there awake through the whole Peter Pan, with big eyes. Ate raisins and stared at Fredrik on stage. Afterwards, we checked into Hoel Gård, where we spent the night in one of their cabins by the water. It was completely still, just the water and us and a mini fridge with beer. We sat there watching the sun go down.

The morning after, we had waffles in our editor’s cabin, we happened upon her at a parking lot, talked about parenthood and opera and how strong the impulse to write is now that we can’t write when we want to. Saga slept through the whole thing.

Then we hurried to the car again, late for a lunch date with Fredrik, Knut, Christine and Frøy at Skafferiet. We barely got to see them and hugged eachother, eat some cake, before their show was starting. Then we drove to Lesja, where Jostein’s family were having a party. They grilled a pig, there was an award for best costume and my mother in law had port wine in her belt. I took no photos, it’s so typical of me to forget my camera when it’s been a while since I’ve seen people, when all I’m doing is talking. The morning after we got to visit his cousin’s delicatessen (finally!) before heading back west, over the mountain, over unknown terrain. And even though we’d only spent two nights away, coming home felt so so sweet.

Small thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall thingsSmall things

In the mountains, in the mind

Views

Til bursdagen sin fekk Saga ein fantastisk bæremeis. Så me i vår lille familie kan gå på tur i desse fjella som omringer heimen vår. Så me starta allereie dagen etter bursdagen, med å gå til Øvre Vangen med Frøy og mi lillesøster Renate. Det var ein big deal i hjartet mitt, sidan eg har holdt meg langt unna all slags fjellturar i heile mitt liv, av trass og muligens også traume. Eg veit ikkje kor mange som veit det her, men då eg var 12 år gjekk eg meg vill i fjellet og sat ei heil natt åleine og venta på å bli funnen. Eg har i femten år tenkt at pyttsann, det var visst ikkje så nøye, men ja. Hovudet funkar jo ikkje heilt slik, og heile vegen kjente eg ein uro i kroppen, ville berre ned, ville berre heim. Istadenfor åt me kjeks.
For her birthday, Saga got an amazing hiking carrier. So we can go on hikes in these mountains surrounding our home. So we started the day after her birthday, we walked to Øvre Vangen with Frøy and my little sister Renate. It was a big deal for me, I’ve stayed away from all kinds of mountain walking all my life, because of spite and maybe also because of trauma. I don’t know if it’s common knowledge on this blog, but when I was 12 I got lost in the mountains, and spent a whole night alone waiting to be found. For fifteen years I’ve thought hey, no big deal. But sometimes it doesn’t work that way, and all the way I on our hike I felt uneasy, wanted to go back down, wanted to go home. Instead we ate cookies.

Views
Views

Og pusta ut.
And relaxed.

Views

Og kosa oss med utsikten.
Enjoyed the view.

Views

Og bringebærgrotter. Også gjekk me ned igjen
And raspberry caves. Then we walked back down.

ViewsViewsViews