September

Ein gong i september filma eg ei helg, medan Veera var på besøk. Det var den helga at me fekk lov å plukka bringebær hjå bringebærgarden som er vår næraste nabo. Me var på hytta ei natt óg, tente i peisen og kjente kor godt det varma i fjeset.

Ein kunne framleis tørka klede ute då. Men no har frosten tatt over morgonane. Fuglane får mat på brett og vinden blæs gjennom dei gamle bygga me bur i.

In september I filmed a weekend when Veera came to stay with us. It was the weekend when we got to pick raspberries at our neighbour’s farm. We went to the cabin too for a night, made a fire and felt it warm our faces.

We could still hang clothes out to dry. But now the frost has taken over our mornings. The birds are fed by us and the wind blows through the old buildings we live in.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *