Eit kjapt spørsmål om noko norsk

Hej! Eg vil berre kjapt spørja, sidan eg er i ein prosess med å finna produkt å ha i butikken: kva fine norske produsentar finst der ute? Produktet kan vera kva som helst, eg vil berre få laga meg ei oversikt, men gjerne småskala. Takk på førehand!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *