Foto i Oslo


[left]Gode venner i Oslo! Eg kjem austover, og er tilgjengelig for fotooppdrag i Oslo frå 18.-23. mars. Så om du ønskar deg bilder av deg sjølv, eller du og kjæresten din, om du skal gifta deg ein av dei dagane, om du kanskje har ein liten baby du vil ha fanga på film: eg kan! Og eg vil! Så mail meg på mariell@hjartesmil.com, eg er supertrivelig å maila med! [/left][right]Just to let my Oslo readers know that I’m coming to Oslo in march and I’m open for photography jobs.[/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *