L’oignon

lauk
[left]Eg kan eta lauk igjen! Eg har ikkje kunna ete det fordi S fekk vondt i magen av det, så det har vore seks månader av ikkje-lauk i alt og “er det lauk i?” og cravvvving av lauk som eg elskar så høgt. Og plutseleg reagerte ho ikkje på det lenger, og no vil eg laga alt med lauk. Dette er kanskje for veldig spesielt interesserte. Laukentusiastar, er de her? Her er ni oppskrifter til dykk.

 1. Bhajis
 2. Dip
 3. Mejadra
 4. Laukringar
 5. Linsemat
 6. Lauksuppe
 7. Karamellisert raudlauk
 8. Lauksaus til pasta
 9. Piroger

[/left][right]I can eat onions again! I haven’t been able to eat them because they gave S a stomachache, so it’s been six months of non-onion in everything and «are there onions in this?» and craving onions that I love so much. And suddenly she had no reaction to them at all, so now I’m in an onion frenzy. This is maaaaybe for those particular onion enthusiasts (you here?), here are nine recipes for you.

 1. Bhajis
 2. Dip
 3. Mejadra
 4. Onion rings
 5. Lentils
 6. Onion soup
 7. Caramelized red onions
 8. Onion sauce for pasta
 9. Pierogies

[/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *