Feel better

Synne

[left]Lag ei mappe på skrivebordet ditt der du lagrar alle dei herlege tinga du skal kjøpa når du har pengar til det. Start ein podcast med ei venninne om kva som helst. Planlegg bursdagen din sjølv om den er månadsvis herifrå. Heng opp mat til fuglane utanfor kjøkkenvindauget. Sy store kvite perler på eit svart plagg du har for litt bling ein ikkje berre kan ombestemma seg om. Utforsk kunsten til Louise Bourgeois. Gå på eit bibiotek. Bak biscotti som står seg lenge på glas, ta ein bit eller tre til kaffikoppen. Sjå episodar av The Big Fat Quiz Of Everything. Overrask dei du bur med med gelé til dessert, eller berre til deg sjølv såklart. Legg deg på ryggen med rumpa heilt inntil ein vegg og les tjue sider i ei bok på den måten. Forhåndsbestill ein film i iTunes og prøv å gløyma det før den plutseleg er der. Sjå Twin Peaks. Spel Chet Baker Sings medan du lagar middag. Bak pizzabotnar som du gøymer i frysen til ein dag der svaret på middagsplanar er «eg veit ikkje». Sjå videoar av Gene Kelly og Fred Astaire som dansar. Sov i feil ende av senga. Kvifor ikkje?[/left][right]Make a folder on your desktop of things to buy when you have the money. Make a podcast with a friend about anything. Make plans for your birthday even if it’s months away. Put out food for the birds. Stitch giant white beads into a black garment, a little bling you can’t go back on. Explore the art of Louise Bourgeois. Go to a library. Bake biscotti and put them on a jar, have one or three with your coffee. Watch episodes of The Big Fat Quiz Of Everything. Surprise the people you live with with jello for dessert, or just for you. Lay on your back with your butt into the wall and read twenty pages of a book like that. Pre-order a film on iTunes and convince yourself to forget it’s coming until it’s there. Watch Twin Peaks. Play Chet Baker Sings while you’re making dinner. Bake pizzas to freeze for those days when the answer to questions of dinner is “I don’t know”. Watch videos of Gene Kelly and Fred Astaire dancing. Sleep in the wrong end of the bed. Why not?[/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *