Me me me

Thursday
[left]Eg lagar: planar langt fram i tid så det blir lettare å leva i nuet.

Eg kan: rulla tunga også spela med den som ei fløyte, det har blitt ganske så avansert etter kvart og no kan eg til og med spela melodiar.

Eg kjøper: smått og fint til dåpen til Saga. Den er ikkje før i slutten av november, men eg har det så fint med å planlegga.

Eg burde: kjøpa eit par nye skjørt.

Eg må: finna ut når me skal reisa til London igjen. Har plutseleg fomo og kjenner at eg må må må få komma meg dit. Av og til trur eg at eg framleis bur der og det er litt forvirrande. Lurer på kor mange surdeigsbrød fra Fabrique ein kan få med seg i bagasjen?

Eg veit: at eg er ein fin mamma og at bebisen min har det bra i livet.

Eg syns: butikkane kan vera søndagsopne om dei vil.

Eg tenker: at eg snart burde kle på meg for dagen.

Eg forbruker: ekstreme mengder H-mjølk.

Eg høyrer: på podcastar når eg tek oppvasken. Favorittane er In The Dark, Fredagspodden og Vattnet Går. Høyrer ikkje på nokon norske poddar, kom gjerne med tips, eg likar ingen av dei mest populære. På søndag skal forresten Sara og eg spela inn podcast, gler meg så til det.

Eg drøymer: om min eigen concept store om natta, i vanvittig detalj, eg ser fargar og rom og tekstil. Håpar å få bli butikkeigar ein gong, om så berre i to-tre år. Det skulle bli så fint.

Eg lengtar: mot jul og mot København og Frøy. Og mot å jobba litt igjen! Om eit par veker startar eg å jobba 20% og Jostein tek 20% permisjon, det blir bra.

Eg fryktar: tiden, at den skal gå for fort, at Saga plutselig skal vera eitt år utan at eg har skjønt at det skjedde. Gud så klisjé, men det er jo behagelig iblandt.

Eg brukar: pengar på håndsåpe, til ektemannen min sin store skrekk.

Eg nyter: å vera idiotisk sjølvstendig.

Eg blir: lei av råd eg ikkje har bedt om, dei kjem haglande som ny forelder.

Eg et: kardemommebollar frå frysen, éin av gongen. Og akkurat no: så mange klementiner og norske pærer eg får tak i.

Eg drikk: ananasjuice, framleis. Sidan graviditeten er det ein storfavoritt, og den fra Cevita er SÅ god.

Eg skal: lesa meir i boka mi etter eg er ferdig med denne lista.

Eg sparar: nesten ingen pengar akkurat no. Altfor gøy å kjøpa fine små klede, produkt som luktar godt og greier til huset. 2016 vart ikkje det store spareåret, men 2017!

Eg pleier: å sjå på youtube når eg pussar tennene og tek av sminken. I eit kvarter er eg heilt åleine på badet, det er heilag tid, og da ser eg på videos. Akkurat no er videobloggane til Rhiannon ein favoritt, fordi babyen hennar er omtrent like gamal som min baby og det er jo spennande sjølv kor kjedelig det er for andre.

Eg ser: Poirot-episodar om og om igjen, elskar han og barten hans. Også ser me på The Great British Bake Off og på sesong 2 av RuPauls Drag Race All Stars, typ den beste sesongen av RuPaul ever!

Eg les: mest magasin, bloggar og barnebok akkurat no. I Italia las eg nøyaktig ei halv side av boka eg hadde med meg, men endelig får eg til å lesa når eg ammar så no trur eg at eg skal få fart på ting.

Eg vil: kjøpa ordentlige sko til vinteren i år. Akkurat no har eg nøyaktig tre par sko: eitt par støvlar, eit par ballerinasko i plast og eitt par gåsko fra Nike. Og ute er det frost på bakken til sola kjem ca klokka eitt, så det funkar ikkje i lengda. Tar veldig gjerne imot tips om sko som er både varme og fine!

Liste lånt fra Elsa.[/left][right]I make: plans for the future so it’s easier to be present.

I can: roll my tongue and use it to play as a flute, it’s gotten quite advanced and now I even do melodies

I buy: small things for Saga’s baptism. It’s not until the end of november, but I’m enjoying the planning

I should: buy some new skirts

I have to: find out when we’re going to London again. Experiencing some serious fomo and need to get there. Sometimes I think I still live there and I get confused. I wonder how many Fabrique sourdough breads I can fit in my suitcase?

I know: I’m a good mom and my baby is happy

I feel like: stores can be open on sundays if they want to

I think: I should maybe get dressed for today

I consume: an enormous amount of full fat milk

I listen: to podcasts when I do the dishes. My favorites are In The Dark, Fredagspodden and Vattnet Går. I don’t really listen to any norwegian podcasts though, but on sunday I’ll be recording an episode of my own podcast with Sara which I’m pretty darn excited about.

I dream: about my own concept store, at night, in very vivid detail. I see colors and rooms and textiles. I hope to own a store one day, if even for just a couple of years, that would be really nice.

I long: for christmas and Copenhagen and Frøy. And working again! In a couple of weeks I’m starting to work 20% and Jostein will have 20% paternity leave which is going to be so great.

I fear: time, I don’t want it to go so quickly, Saga is going to be one with the blink of an eye and I won’t know what hit me. So cliché, but that can be comfortable sometimes.

I spend: money on hand soap, against my husbands will.

I enjoy: being idiotically independent.

I get: tired of advice I didn’t ask for, being a new parent means getting a lot of it.

I eat: cardamom buns from the freezer, one at a time. And right now, as many satsumas and norwegian pears I can get a hold of.

I drink: pineapple juice, still. Ever since being pregnant it’s been my main favorite.

I will: spend some time reading my book after I finish this list.

I save: hardly any money these days. It’s way too fun to buy small clothes, products that smell nice and things for the house. 2016 was not the year of saving, but 2017!

I usually: watch youtube when I’m brushing my teeth and take off my makeup. For fifteen minutes I’m all alone in the bathroom, it’s my alone time, and I watch videos. Right now Rhiannon’s vlogs are a favorite, because her baby is around the same age as my baby and that’s exciting even though it might bore other people.

I watch: Poirot episodes, over and over again, I love him ans his moustache. And we also watch The Great British Bake Off and season 2 of RuPauls Drag Race All Stars, in my opinion the best season of RuPaul ever!

I read: mostly magazines, children’s books and blogs right now. In Italy I read half a page of the book I brought with me, but I’ve figured out how to read and nurse at the same time so that’ll speed things up I’m sure.

I want to: buy good winter shoes this year. Right now I have exactly three pairs of shoes: one pair of wellies, one pair that’s plastic ballerina shoes and one pair walking shoes from Nike. And outside there is frost on the ground until the sun gets here around one in the afternoon, so it just won’t do. Very open to suggestions for warm and pretty shoes!

List borrowed from Elsa.[/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *