New in my life

SSSS
[left]Sånt som er nytt:
At Jostein og eg held hånda heilt i toppen av senga, i mangel på den totale fysiske kontakten me alltid ellers har hatt når me har sove. Mellom oss søv jo eit menneske som er halvt meg og halvt han.

Mjølkeflekkar på alle morgonkåpene og i sengekleda.

At eg intenst hatar fluger og nesten får spasmer om det kjem ei fluge for å sitta på hovudet hennar. For ikkje å snakka om veps, som eg tek livet av med ny intensitet i blikket.

At me alltid har krokanrull i kjøleskapet, i beredskap til ting som kan bli vanskelege.

At Jostein skrur ned lyden på sexscener på TV.

At eg omfavnar og elskar dei store låra mine som gjer at ho kan ligga på tvers i fanget og sova, som ein avlastningsstasjon eg alltid har tilgjengelig.

Den sterkaste cravingen, mykje sterkare enn nokon gong i graviditeten: løk. OMG som eg saknar løk.

[/left][right]New in my life:
That Jostein and I hold hands at the very top of the bed, in lack of the complete physical contact we otherwise have had when sleeping. Between us is a person half me and half him.

Milk stains on all the robes and all the bedding.

I hate flies and almost spasm when a fly decides to sit on her head. And wasps, I kill them with fresh intensity.

We always keep chocolate in the fridge, ready for things to get hard.

Jostein lowers the volume in TV sex scenes.

I embrace and love my big thighs that let har lay in my lap and sleep, like an unloading station always available.

The strongest craving, much stronger than anything in my pregnancy: onions. I miss them so much. [/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *