Are you ready? Here are some pictures from the house!

The house[left]Her kjem det kjapt litt bilder av huset vårt! Om berre eit par timar reiser me mot Oslo, så akkurat no driv me og pakkar til Portugal. Eg var på kontroll hos jordmor igjen i går og da var blodtrykket heilt fint, så eg er berre veldig letta og glad for at alt står bra til med kroppen og at me kan reisa med fly heilt utan kvaler!

Me bur her i huset no, men det er jo ikkje klart. Det er akkurat sånn at me kan sova og pussa tennene her, og alt resten gjer me i huset til svigers. For eit par dagar sidan tok me fram brødristaren, så me ristar brødskiver til den store gullmedaljen (skulle berre mangla sidan me har verdens beste brødrister som me fekk i gåve frå tante Karen på bryllupet). Det er støv overalt og på stabburet står mesteparten av flyttelasset vårt fra England som óg skal inn, etterkvart. Jostein og eg har trilla eit par øskjer over tunet med trillebår og fått flytta inn nokre små ting som gjer at det føles som om det går framover.

Dei viktigaste prosjekta no er å få kjøkkenet heilt i drift og å få bygd ei bokhylle på det største rommet oppe som kan ta alle bøkene våre, spesielt sidan det er bøker i ALLE flyttekassane våre. Også skal eg bygga eit lite spisskammers i dødsona under trappa der me kan ha tørrvarer og hermetikk, sånt ein ikkje treng å ha på kjøkkenet kvar dag. Jostein og eg fantaserer om eit skikkelig organisert system med merkelappar på alt. [/left][right]Here are some quick shots from our house! In just a few hours we are going to Oslo, so right now we are packing for Portugal. I saw my midwife yesterday who measured me at normal blood pressure, so we are very relieved and good to get on a plane without being nervous!

We do live here now, but the house isn’t nearly done. We can sleep here and brush our teeth, but the rest is mostly at my in-laws. A couple of days ago, we got out our toaster, so we are eating toast morning noon and night (of course we are, since we have the best toaster in the world, a gift from my aunt Karen for the wedding). There is dust everywhere and most of our things from England are still in another house, waiting to be moved in. Jostein and I have rolled a couple of boxes over in a wheelbarrow and unpacked some things that make us feel like we’re progressing.

The most important thing now is getting the kitchen 100% ready, and building a big bookshelf upstairs that can take all our books since we do have books in ALL our boxes. I am also going to build a little pantry under the staircase where we can keep most of our dry ingredients and canned goods, things you don’t need in the kitchen every day. Jostein and I fantasize about a very organized system with labels on everything.[/right]

The house
[left]Kjøkenet, altså. Veggen der bak openberra seg for oss då dei plukka ned veggplatene. Der kjøkkenet er var det spisskammers før, og den var berre så vakker. Den buler innover, og dei måtte verkeleg tilpassa benkeplata, men det vart så veldig veldig fint. Me har bestilt hyller frå den lokale snikkerverkstaden som skal sjå litt rå ut og i samme tone som veggen så det liksom sklir litt inn i bakgrunnen. På hyllene her har me tenkt å ha kvardagsservise og ein høgtalar så me kan spela musikk medan me lagar pizza, såklart. Sjølve kjøkkeninnredningen er fra Ikea, likar så godt frontane i rustfritt stål. Dei sendte oss feil benkeplate, men me er ikkje heilt sikre på korleis me skal forholda oss til det enda sidan det måtte til så mykje skreddersying for å få den til å passa i utgangspunktet (me var jo ikkje på gården då kjøkkenet vart satt inn). [/left][right]The kitchen! That wall showed itself to us when they plucked down the old walls. This used to be our pantry before, and the wall was just so pretty. It has a slight bulge into the room, and the bench top had to be adjusted a lot to make it right, but I’m so happy with it. We have ordered some shelves from a workshop in the area, they’re going to look like the wall behind it and kind of be invisible is the plan. On those shelves we plan to put our everyday china and a speaker so we can play music while making pizza, of course. The kitchen itself is from Ikea, I really like the stainless steel fronts. They did send us the wrong bench top, but we don’t know yet how to deal with that since it had to be adjusted so much to the wall (we were still in England when it was installed). [/right]

The house
[left]Dette er noko av det finaste eg veit om: når golvet såvidt kan sjåast under all pappen og lovar oss kor fint alt skal bli. Før var det eit grusomt plastgolv her, dei strippa alt av og pussa ned det gamle golvet. Er så forelska i det. [/left][right]This is one of my favorite things: when you can see the floor under all the cardboard, like a promise of how great it will be. The floor used to be horrible plastic, they stripped everything down and this is the old floor. In love with it. [/right]

The houseThe house
[left]Veggfargen er perfekt og gjer meg så glad, den er blå i nokre lys og grøn i andre. Dette kjøkkenskapet er ein del av det opprinnelige kjøkkenet som me har valgt å bevara, men svigermor har malt det i dei samme fargane som resten av kjøkkenet. Inni er det blankt kvitt. Det har óg blitt flytta heilt til taket, så rommet føles mykje høgare.
[/left][right]The color of the walls are perfect and make me so happy, it’s blue sometimes and green sometimes. The cabinet is a part of the original kitchen that we decided to keep. My mother in law painted it in the same color as the rest of the kitchen, it’s shiny and white inside and has been moved all the way to the ceiling so the room feels a lot taller.[/right]

Untitled
[left]Her er badet. Det er nesten dobbelt så stort som det var, også er det varmekablar i golvet no. Så herlig! Her manglar det eit badekar som forhåpentligvis kjem snart, men enn så lenge er me berre så fornøgde, spesielt med golvet som er the love of my life. Til hylla skal me kjøpa korger av ulike typar for enkel og fin oppbevaring også oppå hylla skal det stå eføy som får henga ned. Over vasken skal me ha ein gamal fin spegel![/left][right]This is our bathroom. It’s almost twice as big as it was and there are cables in the floor now. I love it! A bathtub is still missing, but we’re hoping it will arrive soon, for now though we are verrrrry happy with it, especially the floor which is the love of my life. For the shelf we’re going to get baskets of different kinds for simple and pretty storage, and on top of the shelf we’ll have hanging plants. Above the sink, an old mirror![/right]

UntitledThe houseThe houseThe houseThe house
[left]Dette er fra veslestova, her har malaren jamna ut veggane og malt i aprikosrosa. Syns det vart så fin balanse med dei store mørkebrune møblane me har her. Det store hjørneskapet har vore på frysing for å forsikra oss om at det ikkje er hus for biller, for det må vera ganske stabilt; det held jo alt av finporselen. Teppet kjøpte eg i England før me reiste, golvet her er ikkje så fint så det trong litt farge.[/left][right]This is the dining room, the painter has evened out the walls and painted it apricot pink, which I think is perfect with the dark brown furniture in here. The big corner cabinet has been frozen down to ensure it won’t house beetles, because it needs to be super sturdy; it holds all our good china. The carpet I bought in England before we left, the floor isn’t too nice so it needed some color.[/right]

Untitled
[left]Dette er magen og meg og golvet og den splitter nye induksjonsovnen som eg har brukt for første gong i dag, og den vesle biten av bringebærscone som berre sekund etterpå óg var inni magen![/left][right]This is the belly and me and the floor and our new induction oven that I have used for the first time today, and that little piece of raspberry scone that just seconds after this was in my belly too![/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *