6 new instagram crushes! Raccoons, babies and cake!

[left]Eg er ekstra mykje på instagram for tida, sidan eg må ta mange pausar på ein dag og det er ein perfekt einhåndsaktivitet! Her er seks nye fine folk eg følger:[/left][right]I spend a lot of time on instagram these days, due to my many pauses, and it’s a great one hand activity! Here are six new people I follow:[/right]

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 11.11.26
Pumpkin the raccoon.

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 11.29.58
Maria Franck.

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 11.12.25
Stina Dahl.

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 11.14.29
Danielle Galindo.

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 11.16.23
Our Food Stories.

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 11.20.20Skjermbilde 2016-04-20 kl. 11.19.58
Finnterest.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *