Friday love and links

Untitled

[left]I går kveld hadde eg min første køyretime, og det var både bra (pga ikkje nervøs) og antiklimatisk, fordi batteriet gikk hen og døydde før eg eingong fekk starta bilen. Oh well! Jostein og eg er så innmari forkjøla, og byttar på å passa på og bli passa på av kvarandre.

I dag åt me frukost på kafé ↑ (på grunn av visningar i leiligheten, gah så slitsomt) og var sånn blanke i augene og matte i pusten over bordet. Og takk som spør, jo eg åt faktisk ein bolle og ein yoghurt til frukost! Skyldar alt på graviditeten og får leva ut frukostdraumane. Me kjøpte det største brødet dei hadde med heim, altså seriøst er det typ 1 meter stort, og vel heime måtte me berre legga oss på senga, oppå alle sengekleda, Jostein, brødet og eg, og kvila. Resten av ettermiddagen skal eg koda på ei ny nettside som eg lagar, drikka kaffe og lesa ei bok i badekaret (min beste venn).

Håpar de har nydelege, fargerike, kreative, spennande planar for helga! Eg har absolutt ingenting planlagt, som igrunn føles ganske så deilig. Her kjem tusen linkar!

– Diana delte forskjellige Wes Anderson-hyllestar

– Om du planlegg ein eittårsbursdagsfest (eller som meg, drøymer om det), finst det litt inspo å få her

– Min gode venn Carrie har utbrodert Lisboa-guiden sin, og det er bra, for me skal jo til Portugal i mai for å gå i bryllupet hennar! Gruar meg pga: kva har ein på seg i bryllup når ein er gravid? + Korleis er det å reisa med fly når ein er supergravid? Mest av alt gler eg meg SÅNN kjem til å grina utover alle bord.

Hundar som sit fast men latar som om dei ikkje gjer det

Blomsterinspo som gir meg vårdraumar og hagedraumar

Kvardagslige kjøttbollar, omnomnom

Superfine bordkort til påske, kanskje ein bør ha ein liten påskefest berre for å laga slike!

– Nydelege Jemima Kirke sitt studio

– Fine hacks til heimen[/left]

[right]Last night I had my first appointment with our driving school, it was both good (because I wasn’t nervous) and anticlimactic, because the car battery died before I even started the car. Oh well! Jostein and I have contracted a terrible cold, and are switching who takes care of whom.

Today we had breakfast in a café (because of viewings in the flat, such a struggle) and sported shiny eyes and loud mouthbreathing across the table. And thank you for asking, yes I did have a sugary bun for breakfast! I blame the pregnancy but really it’s just the perfect exuse to fulfill my breakfast dreams. We bought the biggest bread they had to bring home, it’s seriously 1 meter long, and when we finally got home we had to lay down on the bed, on top of the sheets, and rest. Jostein, the bread and me. The rest of the afternoon I’m going to code on a website I’m doing, drink coffee and read a book in the tub (my best friend).

I hope you have lovely, colorful, creative, exciting plans for the weekend! I do not, but that feels pretty great too actually. Here’s a thousand links for you!

– Diana shared Wes Anderson tributes

– If you’re planning a party for a one year old (or like me, dreaming about it), there is some inspo here

– My good friend Carrie has expanded on her Lisbon guide, which is pretty great because we are going to Portugal in may to attend her wedding! Nervous because: what can I wear at a wedding when I’m pregnant? + How is it going on a plane when you’re that pregnant? Mostly though, super excited for them. Going to cry on all the tables.

Dogs who are stuck but pretend not to be

Flower inspo that gives me all the spring and garden vibes

Everyday meatballs, omnomnom

Beautiful name tags for easter, maybe I should throw an easter party just to make these!

– Beautiful Jemima Kirke’s studio

– Great home hacks[/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *