Feel better.

IMG_1560

[left]Til meg sjølv, og til deg.

Et lunsj på ein ny plass. Tving deg sjølv til å smila til nokon du går forbi. Send blomar til nokon, eller deg sjølv. Gå på biblioteket og nyt kor stille det er. Skriv ei liste over sånt du vil gjera før året er omme. Kjøp ei plante og lær deg korleis du tar vare på den. Sov med hovudet i fotenden av senga. Sorter eit skap. Kast sånt som har gått ut på dato. Syng i dusjen. Fortell nokon kor bra du syns dei er. Start med julegåvetankane. Tenk på våren. Les alt du kan om ein kunstnar, forslag: Chad Wys, Cy Twombly, Jackson Pollock. Vask badet medan du høyrer på podcastar. Planlegg noko du vil baka eller laga til påske. Rist hasselnøtter så du har dei klare til havregraut. Sjå ein high school-film, forslag: Bring It On, Heathers, Clueless. Gi vekk bøker du ikkje vil ha lenger. Sett telefonen i flymodus. Prøv ein ny frukt. Hopp tau. Dekk på bordet sjølv om det berre er du som skal eta. Sjå ein dokumentar medan du lagar middag. Bestem deg for noko. Les gjennom gamle magasin du hadde gløymt at du har. Legg deg tidligare enn vanlig. Et is. Planlegg ei reise du ikkje har råd til enda, og lag ein plan for å komma deg dit.

Og ha det litt betre.[/left][right]For myself, and for you.

Eat lunch in a new spot. Force yourself to smile to someone you pass on the street. Send flowers to someone, or to yourself. Go to a library and enjoy the quiet. Write a list of things to do before the year is over. Buy a plant and learn how to take care of it. Sleep with your head at the foot end of the bed. Sort through a closet. Throw away things past their expiry date. Sing in the shower. Tell someone how great you think they are. Start planning christmas presents. Think about spring. Read everything you can find about an artist, suggestions: Chad Wys, Cy Twombly, Jackson Pollock. Clean the bathroom and listen to podcasts. Plan something you want to bake or make for easter. Roast hazelnuts so they’re ready for your oatmeal. Watch a high school movie, suggestions: Bring It On, Heathers, Clueless. Give away books you no longer want. Put your phone in airplane mode. Try a new fruit. Jump a rope. Set the table even if it’s just you eating. Watch a documentary while you’re making dinner. Decide something. Read through old magazines you’ve forgotten about. Go to bed early. Eat some ice cream. Plan a travel you can’t afford just yet, and make a plan to get there.

And feel a little better.[/right]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *