2015!

HNY!

hei, 2015! du er så velkommen! eg er så klar for deg! dette året kjem til å bli så fantastisk og fullt og travelt. eg bookar bryllupsfotograferingsjobbar i hytt og pine og planlegg samtidig vårt eige bryllup. eg er så full av idear og så klar for å gjera dei til verkelegheit. det er lenge sidan eg har følt meg så oppglødd over eit nytt år!

eg har hatt enorm vekst i bloggen det siste året, det er så mange fleire av dykk som er innom og les og det gjer meg så innmari glad. er så takksam for det, for at de les og tenkjer og kommenterar når de har noko å sei, fyller mailboks og postkasse med fint og konstruktivt. takk til deg som les!

2015 skal bli eit mega-år. eg skal:
– skriva ferdig ei barnebok.
– ta med hasselblad ut sjølv om det er tungt å bæra.
– gifta meg og ha ein stor, fantastisk fest med mykje boblevin og kaker, med gjester som er glade for at dei kom og støle i magemusklar og bein i dagar etterpå!
– kjøpa enkle middel som vil gjera heimefotograferingen min så mykje betre: bakgrunnar, eit reflektorstativ, ein diffuser kanskje.
– kanskje prøva å gå på ski.
– prøva på surdeig.
– sjå meir film og fylla ut hola i filmhistorien min, sjølv om det kanskje betyr hobbiten og gudfaren.
– vera barnevakt når det trengst og me kan.
– skriva ferdig romanen.
– skriva eit nytt innlegg med alle bloggane eg les, og dela meir av det som inspirerer meg på denne bloggen.
– overraska jostein med fancy middag når han minst ventar det.
– eta meir, og kanskje til og med bli glad i, fisk!
– skriva meir om sånt som er viktig.
– læra meg ein ordentlig frisyre og ikkje gi opp når det blir vanskeleg.
– besøka haleigh i paris.
– pusha meg sjølv meir i matbildene mine, fordi det er bra for business og mykje meir gøy!
– laga filmsnuttar av utflukter eller heilt vanlige dagar.
– utforska meir av england.
– tenka på å gjera eit papirmagasinprosjekt igjen.
– endeleg spela inn podcast med sara, og ikkje berre sei at eg vil det.
– læra nokre nye drinkar.
– klara å reisa på bryllupsreise og ta ordentlig fri.
– skriva meir reisestoff og senda til magasin og aviser.
– laga nytt bloggdesign til meg sjølv.
– hogga eit lite juletre til gamlahuset og prøva å laga pinnekjøtt for første gong.
– gå på konsert, musikal, opera, ballett og teater.
– starta på førerkortet.
– gå til tannlegen og starta på vegen mot ingen tannlegeangst.
– spara minst 10%, vera lur og smart med pengar.
– mala det minste rommet i gamlahuset.
– drikka meir champagne.

*translation:
hi, 2015! you are so welcome here! i am so ready for you! this year will be amazing, full and busy. i’m booking wedding jobs here and there and at the same time, planning our own wedding. i’m so full of ideas and ready to make them happen. it’s been a long time since i was this excited for a new year!

my blog has grown immensely in the past year, there are lots more of you reading and stopping by and commenting, and it makes me so happy. i’m so thankful for your time, thoughts and words in my comments, my inbox and even in my mailbox. so thank you! 

this year, i am going to: • finish a children’s book. • bring my hasselblad out, even though it’s heavy.  • get married and throw a huge, wonderful party with guests who are happy they came and sore in their laughing and dancing muscles the day after.  • buy simple things that will make my home photography more inspiring: backgrounds, a tripod for my reflector and maybe a diffuser. • maybe try skiing (something i’ve famously hated in the past). • try my hand at sourdough again. • watch more films and fill out the holes in my movie history, even if it means the hobbit and the dogfather. • babysit when needed and we can. •finish our novel. • write a new entry with all the blogs i read, and share more of things that inspire me on this blog. • surprise j with a fancy dinner when he least expects it. • eat more, and maybe learn to love, fish! • write more about things that are important. • learn a proper hairdo, and not quit when it gets too difficult. • visit haleigh in paris. • push myself more in my food photography because it’s good for business and a lot more fun! • make little films of exploring or normal days. • explore more of england. • think of doing another paper magazine. • finally record a podcast with sara, and not just say i want to. • learn some new drinks. • go on a honeymoon and take some time off completely. • write more travel articles and send to newspapers and magazines. • make myself a new blog design. • chop down a little christmas tree for j and myself, and try my hands on christmas food. • go to a concert, a musical, an opera, the ballet and the theatre. • start taking my driver’s license. • go to the dentist and start my road towards being free of my dentist anxiety. • save at least 10%, be savvy and clever with my money. • paint the smallest room in the old house. • drink more champagne.

 

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *