an update on my paris guide.

parisguide

først – tusen takk til alle de vakre fine flotte nydelige fantastiske folka som har kjøpt guidane mine så langt. eg set så umåteleg stor pris på det, det driv meg til å researcha, utforska, leita, finna, og det gir meg så lyst til å dela meir. det gir meg rom til å testa, våga, reisa. no har eg endeleg oppdatert paris-guiden min! den har fått ein oppfriskning, både i design og masse (rundt 20) nye plassar. de som har abonnement kjem til å få den på mail i løpet av denne veka. om de vil lesa litt meir om det eller bestilla kan de hoppa over hit.

*translation:
first of all, thank you so much to all of you beautiful amazing people who have purchased my guides this far. i appreciate it so much, it drives me to research, explore, look, find and makes me want to give back. it gives me the space i need to test, dare, travel. i’ve finally updated my guide to paris! it’s been refreshed, both in design and content. those of you who have subscriptions will receive it by the end of the week. if you want to read more about the guide or buy it, come on over here.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *