feel better.

Untitled

sjå ein rar nittitalskomedie på netflix. start ein surdeig, sjølv om du ikkje kan noko om det. knyt nokon andre sin sko(noko av det mest romantiske eg veit om). ver naken heile dagen, surr eit teppe rundt deg når du ristar brød og steiker egg for å unngå smular i smilehola på magen. skriv eit middelmådig dikt eller les litt emily dickinson på norsk. teikn eit fjes eller eit skeivt hus og bruk alle fargeblyantane du har. om du ikkje har fargeblyantar, kjøp nokon. et piska krem til frukost og ikkje sei det til nokon. syng utanfor dusjen, og sei til deg sjølv i spegelen at du er fin. kjøp ei grønn plante og sett den på eit tefat. bak scones til middag. les bukowski i badekaret. skriv ei liste over alt du treng å gjera: ✓ re opp senga. ✓ les 5 sider av kva som helst. ✓ ta på eyeliner medan eg ser på parks and recreation. planlegg noko, kva som helst, ein ettermiddag ein reise eit kinobesøk.

*translation:
watch a weird 90’s comedy on netflix. start a sourdough even if you don’t know how. tie someone else’s shoe(so romantic). stay naked all day, put a blanket around you so you won’t get crumbs in the dimples of your belly when you eat your toast. write a mediocre poem or read some emily dickinson. draw a face or a crooked house and use all of your crayons. if you don’t have crayons, buy some. eat whipped cream for breakfast and don’t tell anyone. sing outside the shower, and tell yourself you look pretty in the mirror. buy a green plant and put it on a tea plate. bake scones for dinner. read bukowski in the tub. write a list over the things you need to do: ✓ make the bed. ✓ read five pages of anything. ✓ put on eyeliner whilst watching parks and recreation. plan something, anything, an afternoon a journey a trip to the movies.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *