25 questions.

bird's sight
image is linked.

ville det vore greitt for deg å snakka om kor mykje du tjenar med vennene dine?
me snakkar om pengar heile tida. det er spesielt viktig når ein jobbar i kreative område, syns eg, å høyra litt rundt på kva andre folk tjenar. også er det jo veldig interessant, dette med pengar.

er du meir lykkeleg når du brukar eller sparar pengar?
ein god balanse er bra. eg har begynt å spara pengar på ordentlig for første gong i livet, det er skikkelig stort for meg og det føles heilt fantastisk. til dømes kjøpte eg sykkelen min for sparepengar, det er jo ei stor investering som eg ellers ville ha merka i den daglige økonomien men som liksom “er lov” når det er pengar eg har spart til sånt. : )

er du motvillig til å introdusera folk frå forskjellige område i livet ditt for kvarandre?
nei, på ingen måte. eg har jo berre fabelaktige venner, det er heilt usagt at dei går overens.

om du kunne eigd eitt kunstverk, kva skulle det vore?
eit edward hopper-bilete, trur eg. passe mørkt og interessant for all tid.

korleis har foreldrene dine påverka korleis du velger partnerar?
hm, eg trur dei har lært meg at det er superviktig at ein kan ha det morsomt ihop, at ein kan le av kvarandre og løfta kvarandre.

på kva måtar er du ein vanskeleg person å vera i eit forhold med?
eg er heilt utrulig sta og utålmodig, til tider ufattelig lat.

kan utroskap vera akseptabelt?
nei. men, eg syns alle som er i eit forhold sjølv må definera kvar den grensa går, og da er alt forbi den grensa uakseptabelt.

når kasta du hovudet seinast bakover i latter?
natt til laurdag, ute i aust-london med jostein og mariell.

korleis er du den same personen du var som barn?
eg trur eg framleis er like nysjerrig og like stolt. vil aldri gjera noko utan å vita at eg kan det, litt nervøs men så plaskar eg uti og gjer det likevel.

er det noko du angrar på at du ikkje har gjort fordi du var redd?
det er mange personar eg angrar på at eg ikkje har spurt om eg fekk fotografera. men eg opererar egentlig ikkje så mykje med anger, prøver berre å pusha meg sjølv og kanskje få det til ein gang i framtida.

har du nokon gong hatt ei religiøs oppleving?
nei, aldri.

har du teknikkar for å halda deg rolig?
eg skriv dagbok og prøver å ligga på ryggen og sjå på skyene litt kvar dag. det er veldig avslappande å sjå på fly som tek av frå city airport som flyg over hovudet.

skulle du villa tru på gud?
nei. religion har spelt lite til ingen del av oppveksten min, så eg har aldri hatt nokon gud i livet mitt. og no er livet mitt ganske supert som det er.

kven er din største fan?
foreldrene mine, utan tvil. men eg har òg ganske awesome venner som er min beste heiagjeng.

er du der du ville vera på dette punktet i livet ditt?
eg kunne aldri ha sett for meg at livet skulle vera sånn som 23. eg anar ikkje kva eg trudde, men ikkje dette. men ja, det er heilt klart her eg aldri hadde turt å drømma om å vera.

når kjenner du deg einsam?
når eg sit rundt eit bord med mange personar, og det foregår mange samtalar, og eg klarar ikkje å penetrera ein einaste ein av dei og skulle ønska eg kunne smelta under bordet så ingen såg og heller spela candy crush på telefonen min.

kva er ei enkel glede for deg?
badekaret.

når grein du seinast av smerte eller noko trist?
det var nokon tårer denne veka fordi nokon som er sentral i livet mitt har vore på sjukehus. heldigvis ser det ut til å gå bra no. <3

kven er den beste sjefen du nokon gong har hatt?
meg sjølv! samtidig er eg den verste sjefen eg nokon gong har hatt, som aldri gir meg sjølv heilt fri og som lar meg sløsa vekk så mykje tid på pinterest.

er du meir tiltrekt av eit nomadisk eller eit satt liv?
satt med nomadiske trekk, kanskje? liksom, eg vil føla meg ordentlig heime i ein fysisk heim, men eg elskar elskar elskar å reisa. og å komma heim etterpå.

om du måtte bu ein annan stad, kvar skulle det vore?
eg kunne tenka meg å bu i paris eit halvt år eller noko, men på lengre basis veit eg ikkje alls.

har du nokon gong vore på reise åleine?
eg var jo i paris åleine i to månadar, men det var jo ikkje egentlig ei reise. eg har stadig vekk lyst til å berre ta eit tog ein plass og sjekka inn på hotell og berre skriva og tenka masse.

kva stressar deg mest?
pengar og kollektivtransport. dei der to minutta før ein MÅ gå heimefrå for å rekka eit tog. the worst.

er du eit konkurransemenneske?
nei. eg overraskar med sjølv stadig med kor lite eg bryr meg om å vinna, eg veit ikkje kvifor det er sånn.

er du god på å sei unnskyld?
i utgangspunktet ikkje, men det er noko eg øver på og har øvd på dei siste par åra. å vera veldig stolt og veldig sta er ein vanskelig kombinasjon, og eg må pressa meg sjølv til å innsjå at eg har tatt feil og at eg må sei unnskyld.

 

 

 

translation:
would you be ok discussing how much money you make with your friends?
we talk about money all the time. especially important and interesting when you work in creative fields, finding out what other people are making.

are you happier when you’re spending or saving money?
balance is good, i think. i’ve only just begun saving up for the first time in my life, which is huge for me and it feels amazing. spending money i’ve saved is my favorite.

are you reluctant to introduce people from different areas of your life to one another?
no, not at all. i only have awesome people in my life.

if you could own a piece of art, what would it be?
an edward hopper picture i think. just dark enough and interesting forever.

how have your parents influenced the way you choose your partners?
i think they’ve taught me the importance of having a laugh, being able to laugh together and lift eachother up.

in which ways are you a different person to be with?
i’m so stubborn and impatient, at times incredibly lazy.

can adultery be acceptable?
no. but i think every relationship has their own definition of those boundaries, and everything outside the arrangements is unacceptable.

when did you last throw your head back laughing?
night to saturday, out with j and mariell.

how are you the same person you were as a child?
still super curious and proud. i never do things without knowing i’m able to do them, but then i kind of wallow into it anyway.

do you regret not doing something because you were scared?
not asking people i pass on the street if i can photograph them.

have you ever had a religious experience?
no, never.

do you have techniques to keep calm?
i keep a journal, and i try to spend some time on my back looking at the clouds every day.

would you want to believe in god?
no.

who is your biggest fan?
my parents, no doubt. but i also have pretty amazing friends who are the best gang of cheerleaders ever .

are you where you wanted to be at this point in your life?
i had no idea life was going to be like this at 23, but the short answer: hell yes.

when do you feel lonely?
when i’m at a table with a bunch of people and there are lots of conversations going on and i’m not in any of them.

what’s a simple pleasure?
the bathtub.

when did you last cry from pain or sadness?
i shed some tears this week because someone close to me is in the hospital. luckily it seems to be going well.

who is the best boss you’ve ever had?
myself! and the worst, too.

are you more attracted to a nomadic or settled life?
a settled life with a home to come home to after travelling.

if you had to live anywhere else, where would it be?
i would love to spend six months or so in paris, but more longterm i don’t know!

have you ever travelled alone?
i spent two months in paris alone, but that wasn’t really travelling. i really want to, just go and read and think.

what stresses you out the most?
money and transportation.

are you competitive?
no, not at all. i continue to surprise myself how little i care about winning.

are you good at apologizing?
not really, no. it’s something i’m practising since a few years back. being very proud and very stubborn is a bad combination, and i have to push myself to admit that i’m in the wrong and to say i’m sorry.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *