bits & bobs.

bits & bobs.bits & bobs.bits & bobs.bits & bobs.bits & bobs.bits & bobs.bits & bobs.

sånn har veka mi vore, nesten. desse bilda viser jo berre dei fine delane, i går var eg fullt påkledd og klar til å gå ut når det sa heilt stopp i hovudet og eg måtte legga meg til å sova i fem timar. me driv med språkvask og har komt oss gjennom tre sider, eg har gått i pysj nesten heile veka. det er utmattande, spesielt sidan me jobbar fullt ved sidan av óg, men me prøver å pressa oss sjølv til å sjå dei fine tinga. det er jo det me kan best. denne veka har me skrive lange lister over sånt som skal gjerast, gått til greenwich og tatt bussen heim i skymringen, gått på tur med vår nye bestevenn charlie(hallo kor søt?) som ville eta blomster og aldri hentar ballen men lar seg dribla. også har me ete min nye favorittmiddag, kokosmjølkgryte med alt som er godt og ris framfor bbc sine direktesendingar frå woolwich, som er altfor nære heime.

translation:
this has been my week, almost. these pictures only show the nice bits. yesterday i was fully dressed and ready to go out when my head shut down and i had to sleep for five hours. we’re working on the final steps of our book now, down to each word, and we’ve gotten through three pages… i’ve spent a lot of the week in my pyjamas. it’s exhausting, especially since we’re working a lot on the side as well, but we’re trying to push ourselves to see the good things. that’s what we do best after all. this week we’ve written long lists about things to be done, walked to greenwich and taken the bus back in the dark, gone for a walk with our new best friend charlie(how cute is he?) who wanted to eat flowers and never fetch the ball but will let himself be dribbled. and we’ve eaten my new favorite dinner, coconut milk with everything good in it and rice in front of bbc news in woolwich, much too close to home.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *