thursday in greenwich!

thursday.thursday.
torsdag gjekk me til greenwich. sidan me flytta tar det rundt ein halvtime å gå dit, og det er sjølvsagt fantastisk. torsdag er den beste dagen å reisa til greenwich på, for da er det vintagemarknad. så me gjekk dit og kjøpte ingenting men helsa på alle som kjenner oss att og som jobbar der(super kjensle), åt ein sandwich på paul rhodes også gjekk me i greenwich park, der me ikkje har vore sidan me var på leilighetsleiting sommaren 2011. me gjekk til toppen og såg på utsikt. supervarm og fin dag!

thursday.thursday.
thursday.thursday.thursday.thursday.thursday.thursday.thursday.thursday.thursday.thursday.thursday.

 

translation:
on thursday we walked to greenwich. since the move, we can walk there in about half an hour which is awesome. thursdays are the best days because of the vintage market. we went there but didn’t buy anything but talked to a lot of people who recognize us(awesome feeling), we had a sandwich at paul rhodes and then we went to greenwich park, where we hadn’t been since we were looking for apartments in the summer of 2011! we walked to the top and looked at the view. super warm and lovely thursday.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *