girls.

Youth-UntitledUntitledUntitledA lion tamer at Bertram Mills Touring Circus, AscotDesi Arnaz and Lucille Ballphotobooth gals.Brenda and SharonCrystal Renn.. gorgeous =)Boardwalk Dreams 7UntitledUntitledSkjermbilde 2013-03-08 kl. 13.17.13Skjermbilde 2013-03-08 kl. 13.22.50
all images are linked.

jenter med doktorgrad, jenter som skriv dagbok, jenter med neglelakk, jenter i kjole, jenter utan utdanning, jenter som sølar, jenter som krøllar håret, jenter som vil bli mødre, jenter som dansar, jenter utan hår, jenter som elskar chips & dip, store jenter, små jenter, jenter med mjuke valkar på ryggen, jenter med spisse albogar, jenter som drøymer, jenter som er kjempefulle, jenter som ikkje drikk, jenter som planlegg, jenter som reiser, jenter som ligg i graset, jenter som er strenge, jenter som tenkjer, jenter som er friske, jenter som elskar te, jenter som kan gå ut i spagat, jenter som ikkje kan ta sit-ups, jenter som ikkje kan spela kort, jenter som er redde, jenter som elskar tulipanar, jenter som elskar politikk, jenter som elskar matte, jenter som spelar instrument, jenter som syklar, jenter som er engasjerte, jenter som drikk øl, jenter som syns “look like a girl, act like a lady, think like a man, work like a boss” er det dummaste utsagnet nokon gong, jenter som snakkar om sex, jenter som ikkje bryr seg om tekstmeldingar, jenter som blir såra, jenter som er bestemte, jenter som ikkje veit, jenter som bakar, jenter som les, jenter som et ost, jenter som likar dinosaurar, jenter som ser på ally mcbeal, jenter med store rumper, jenter som jobbar, jenter som bryr seg om jenter.

gratulerar med kvinnedagen, alle jenter og gutar. dette er ein viktig dag. ein dag der ein kan lesa og bli klokare og tenka og finna fokuset om ein har mista det litt. det er ein dag der me kan feira kor langt me har komme men óg vera veldig klare over kor langt me har att. les statistikken og tekstane om korleis kvinna står i samfunnet i dag, men ikkje bli deprimerte av det men heller inspirerte til å jobba mot eit meir likestilt samfunn. denne dagen trengs fordi me ikkje enno er der.

din kropp er din kropp, ditt liv er ditt liv. og ikkje la nokon andre meina for mykje om korleis du forvaltar det.

 

translation:
girls with phd’s, girls who write diaries, girls with nail polish, girls in dresses, girls without education, girls who spill, girls who curl their hair, girls who want to be mothers, girls who dance, girls without hair, girls who love chips and dip, big girls, small girls, girls with soft pillows on their backs, girls with pointy elbows, girls who dream, girls who are drunk, girls who don’t drink, girls who plan, girls who travel, girls in the grass, girls who are strict, girls who think, girls who are healthy, girls who love tea, girls who can do the splits, girls who can’t do sit-ups, girls who can’t play cards, girls who are afraid, girls who love tulips, girls who love politics, girls who love maths, girls who play instruments, girls who ride bikes, girls who are involved, girls who drink beer, girls who think “look like a girl, act like a lady, think like a man, work like a boss” is the stupidest thing ever, girls who talk about sex, girls who don’t care about texts, girls who get hurt, girls who are firm, girls who don’t know, girls who bake, girls who read, girls who eat cheese, girls who like dinosaurs, girls who watch ally mcbeal, girls with big behinds, girls who work, girls who care about girls.

happy international women’s day to you all! this is an important day. a day to read and get wiser and think and find focus if you’ve lost it. it’s a day to celebrate how far we’ve come but also be very aware of how long we still have to go. read the statistics and texts about women in today’s society, but don’t be disheartened. be inspired to work towards a better world. this day is necessary because we’re not there yet.

your body is your body, your life is your life. don’t let anyone have too much to say about how you use it.

Leave a Reply to Ulrikke Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *