soft winter sun.

weekend.weekend.weekend.

noko av det finaste med vinter som møter vår er lyset, det mjuke sløret som gjer bilder så fine og runde på ein måte. me brukar våre lyse dagar på å stå opp med lyset frå rynkete laken, eta pærer og klementiner og passa raudhåra hund på dagtid. i dag jobbar eg med stoppeklokke med eit oppdrag også skal me egna resten av dagen til boka, sidan me hadde langt skypemøte med vår flotte redaktør i går og har ganske mykje å jobba vidare med.

translation:
one of my favorite things about winter meeting spring is the light, the soft veil that makes photos so soft and round in a way. we spend our bright days getting out of wrinkled sheets when the sun goes up, eating pears and clementines and watching the ginger dog in the daytime. today i’m working with a stop watch on a project and then the rest of the day will be for book work. we had a long skype meeting with our lovely editor yesterday and have a lot of work to sink into.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *