how should a person be?

how should a person be?how should a person be?how should a person be?how should a person be?

eg har nettopp lest ut denne, den var fantastisk. den er superhypa i bokverda akkurat no, og då lena dunham(igjen!) snakka om den i eit intervju måtte eg jo berre ha den. og den innfridde. kort sagt er den som girls i bokform. den handlar om sheila som, etter ekteskapet hennar har gått i vasken, ikkje heilt veit korleis ho vil leva livet sitt lenger. ho venneforelskar seg i margaux og sexforelskar seg i israel og prøver gjennom å observera andre å finna ut kva ho vil gjera med kunsten og med livet og kva slags person ho har lyst til å vera. den er rå og ekte og morsom og heilt unik.

translation:
i’ve just read this and i loved it. it’s been very hyped in the book world, and when lena dunham(again!) talked about it in an interview, i had to have it. and it really was so good. to put it short, it’s like girls if girls was a book. it’s about sheila, a writer who, after her marriage has gone down the drain, doesn’t know how she wants to live her life anymore. she gets a friendcrush on margaux and a sexcrush on israel and tries through observing people around her to find out what she wants to do with her art and her life, and what kind of person she wants to be. it’s raw and real and funny and completely unique.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *