ten things to make your monday better.

UntitledUntitled

skriv ei liste over sånt du skal, og kryss det ut.

sjå ein film medan du lagar middag.

lag scones og ha ditt eige private teselskap med litt bra syltetøy eller heimelaga lemon curd. bruk det gode serviset, og putt sukker i teen.

skift sengeklede.

sjå to episodar av friends i senga før du legg deg.

gå på biblioteket og les litt i ei bok du finn, eller bla gjennom fem magasin. snufs litt så du får ekstra setta pris på kor stille det er men at ein ikkje er åleine likevel.

sjå ein ted talk.

planlegg noko. ein ekstra god middag, ein kafédag med ein venn eller eit antrekk.

leit fram alle fliseklemmene som ligg gøymt på golv og i vesker og finn ein dedikert plass til dei. følest så vaksent og organisert på mikronivå.

skriv ut noko fint og heng det opp på veggen din. til dømes herfrå.

 

translation:
write a list over things you have to get done, and strike them through when it’s done.

watch a movie when you’re making dinner.

make scones and have your own private tea party with some good jam or homemade lemon curd. use the good china, and put sugar in your tea.

change your sheets.

watch to episodes of friends in bed.

go to the library and read in a book for a while, or flip through five magazines. sniffle so you can appreciate how quiet it is but still not being alone.

watch a ted talk.

plan something. an extra good meal, a café day with a friend or an outfit.

find all your bobby pins that are hidden on the floor and in bags and find a spot for them somewhere. feels grown up and small-scale organized.

print something nice and put it on your wall. like from here.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *