paris, day five: truffle macarons, cafe de flore & an unphotographed dinner.

paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.paris, day five.

på vår siste dag i paris reiste me først på shopping før me tok ein avstikkar til saint-germain og kjøpte makronar. to med creme brulee, ein med grapefrukt, og ein med kvit trøffel!!! den var så sjukt god så me måtte snakka om det på vegen til kafé. me sat oss ned, kjøpte cafe creme og snakka om boka og det nydelege guteparet som sat to bord bort som eg fekk lyst til å skriva ei heilt ny bok om heilt til det kom bort ein klysete type og begynte å snakka med dei om instagram og kor full han hadde vore. eg beundra skattane eg hadde kjøpt før me betalte og gjekk over kanalen att og heim til etienne marcel der me pakka greiene våre og flytta tilbake til haleigh for den siste natta. me laga lasagne rundt midnatt, kentaro kom og thea kom med ein venn og me drakk så himla mykje vin. me snakka om kjærleik i timesvis og eg hadde det så fint at eg heilt gløymte å ta bilder.

translation:
on our last day in paris we first went shopping before going to saint-germain to get some macarons. two creme brulee, one grapefruit, one white truffle!!! it was so good we had to talk about it all the way to a café. we sat down, got some coffee and talked about the book and the beautiful gay couple a couple of tables down and i wanted to write a whole new book about them until a really sleazy guy came up to them and started talking about instagram and how drunk he’d been. i admired the treasures i’d bought before we paid and left, and walked back up over the canal again and home to etienne marcel where we packed our things and moved back to haleigh’s place for our last night in paris. we made a lasagna around midnight, kentaro came and thea came with a friend and we drank so much wine. we talked about love for hours and i was so content i completely forgot to photograph it.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *