feel better.

.
tikktakk.

et frukost lenge sjølv om det berre er havregraut, les litt eller høyr på radio og kjenn korleis dagen startar i deg. bestill ei bok du har hatt lyst på lenge og sjå for deg den kjensla når du har fått pakkelapp i postkassa. bak ei banankake med dei brunprikka bananene på kjøkendisken. heng opp ein post-it med ei fin teikning på, hos deg sjølv eller på butikken. les i ei gamal avis. gå ut og plukk det du kan finna og putt det fint i eit kjøkenglas eller ein vase, eller go crazy og kjøp sju tulipanar. sett av ein halvtime til the ellen show på youtube. rydd og putt alle kronestykkene du finn i ein kopp som du sparar til noko skikkeleg bra. syng så høgt du kan og gløym at nokon kan høyra det. ommøbler. tving deg sjølv til å smila til framande. ha på deg det finaste undertøyet du eig. smak på maten når du et han, stopp opp og verkeleg smak. ring nokon du er glad i.

translation:
eat breakfast for a long time even if it’s just porridge, read something or listen to the radio and feel the day starting in you. order a book you’ve wanted for a long time and imagine the sensation when you have a packet slip in your mailbox. bake a banana cake with the brown dotted bananas you have lying around. hang a post-it with a drawing on it, at your house or maybe somewhere in the grocery shop? read an old newspaper. go out and pick what you can find and put it together in a glass or a case, or go crazy and buy seven tulips. watch half an hour of the ellen show on youtune. tidy up and put all the coins you find in a cup for safekeeping. sing as loud as you can and forget that someone might hear you. redecorate. force yourself to smile to a stranger. wear your prettiest underwear. taste the food when you eat it, take a second and really taste it. call someone you love.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *