bits & bobs.

bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.bits + bobs.

den siste veka hadde me eit par fantastisk fine døgn i oslo, me var på frøken dianas salonger og åt to gongar på focacceria i markveien. me åt fancy lunsj med ragnhild og jostein, og berre hang hos christine med fredrik som endeleg var heime frå asia. tilbake i london hadde eg fått nye sugerør i posten som ser ut som bjørkestammar, no har eg så mange at eg ikkje får på lokket. eg knakk ei tann denne veka, det var vondt men det gjekk bra når eg fekk pengar frå tannfeen. eg har hengt opp hausten sjølv om me berre skal bu her ein månad til, også har eg bytta ut juletreet med roser i eit glas eg fekk til jul som eg elskar. i går var me på le pain og åt bær og jobba med manuset, så rart det er å sitta med heile manuset vårt på eit kafébord med tusen små notatar frå redaktøren vår og tankar ein må tenka så lenge at ein blir sliten i hovudet.

translation:
in the last seven days we’ve had some amazing days in oslo. we went to my favorite vintage shop and ate focaccia two times. we had fancy lunch with j’s sister and his husband, and hung out at christine’s with fred who had just come home from asia. back in london i had new straws in my mailbox that look like birch trees, and now i have too many for the lid to fit. i broke off a piece of a tooth this week, it was painful but ok when i got some money from the tooth fairy. i’ve put a piece of autumn up on my wall even though we’ll only be staying in this apartment for another month, and i’ve switched the christmas tree with roses in a mason jar i got for christmas that i really really love. yesterday we went to le pain and ate berries and worked on our book, feels very strange to sit there with our entire thing on a café table with a thousand notes from our editor and thoughts you have to think so long it makes you tired.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *