a monday’s list on a tuesday.

kva dag er det i dag?
det er måndag! ein ganske god mandag óg, vakna til eit fort i stova og ferskt surdeigsbrød til frukost.

om du var ein emoji, kva for ein skulle du vera da?
han med hjarter i augene!

kva skal du gjera i kveld?
i kveld skal eg på fin fantastisk middag på min favorittrestaurant, ottolenghi, med jostein. me tar den offisielle jubileumsmiddagen i kveld.

sei to bra uttrykk:
shit pomfritt
aj aj aj

kva blir du glad for å høyra at du er?
smart, kreativ, morsom.

vis eit bilde du ikkje hugsar at vart tatt:
last day in oslo.

 

kven saknar du?
sara. så innmari mykje. ho har budd i new york ei stund no, og det gjer ekstra vondt å ha så stor tidsskilnad. men me klarar oss bra likevel.

eit bilde på noko som er veldig bra å ha:
sara.
sånt som glitrar og gjer livet bedre.

kva er du flink til?
gjera research og googla ting. har utrulig god hukommelse og stadsminne. laga middag. gjera ting eg egentlig ikkje kan også er det ikkje så ille likevel.

kva vil du ha?
billettar til paris.

kva syns du er morsomt?
å skremma jostein, å gå på restaurant, å utforska london, å skypa sånn at ein ikkje rekk toget, å drikka ein heil masse vin med vennene mine.

kva er du dårlig på?
å venta, å sleppa folk inn når eg ikkje har det bra, å gløyma ting(heng ihop med den gode hukommelsen).

kva skal du baka denne veka?
eg har egentlig ikkje planar om å baka noko, jostein bakar ein masse surdeigsbrød no og det er veldig spennande. men kanskje
kan eg baka nokon kjeks!

korleis ser du ut når du nettopp har vakna?
som ein sminkelaus versjon av meg sjølv, berre. syns det er heilt greit å vakna.

kven er du forelska i akkurat no?
sunday.

kva var det første du stjal?
eg trur det var ein stratos på prix heime, og mamma gjekk inn igjen og betalte for den.

eit bilde når du drikk alkohol:
celebrating.
champagne med stripesugerør.

kva har du tenkt på å gjera lenge men ikkje gjort?
skrive ferdig london-guiden min som eg skal selga her, skriva ein new york-guide og selga den til ei avis, starta eit nytt fint prosjekt.

kva gruar du deg til?
til me har skrive ferdig boka og må forlata dette universet som me har skapt. også gruar eg meg litt til folk skal lesa ho og meina ting om ho.

kva skjer i helga?
ingenting planlagt, og det er deilig. må skriva ein heil masse, som vanlig, sidan me skal levera førsteutkast på heile manuset vårt den første januar.

 

lista lånt frå sandra.

 

translation:
what day is today?
it’s monday! a very good monday too, i woke up to a fort in the livingroom and fresh sour dough bread for breakfast.

if you were an emoji, which one would you be?
the one with hearts in its eyes!

what are your plans for the evening?
i’m going on an amazing dinner at my favorite restaurant, ottolenghi, with jostein. it’s our official anniversary dinner.

what makes you happy to hear that you are?
smart, creative, funny.

a picture you don’t remember being taken.
(first pic)

who do you miss?
sara, so much. she’s lived in new york for quite some time now, the time difference makes it extra painful. we are managing pretty well though.

a picture of something that is good to have.
(second pic) things that sparkle and make life a bit better.  

what are you good at?
doing research and googling stuff. my memory is very good and also my sense of direction. making dinner. doing things i don’t really know how to and finding out that it isn’t all that bad anyway.

what do you want?
tickets to paris.

what do you think is funny?
scaring jostein, going to restaurants, exploring london, skyping that makes me miss my train, drinking a lot of wine with my friends.

what are you bad at?
waiting, letting people in when i’m going through something, forgetting things(connected with my good memory).

what are you baking this week?
i don’t really plan to bake anything, j is baking a whole lot of sour dough bread these days, very exciting. but maybe i’ll make some biscuits or cookies!

how do you look when you’ve just woken up?
like myself without makeup. waking up isn’t so bad.

who are you in love with?
(third pic)

what was the first thing you stole?
a chocolate! my mother went back in to pay for it.

a picture of you drinking alcohol:
(fourth pic)

what have you been planning to do but haven’t done?
finish my guide to london, finish my guide to new york, start a new project.

what are you dreading?
finishing the book and leaving this universe that we’ve spent so long creating. and for people to read it and think things about it.

what is happening this wekend?
nothing in particular, which is lovely. we’ll have to write a lot, as usual, since the first draft of our book is due on the first of january.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Jeg stusset over ordet emoji, og måtte lese svaret før jeg forsto hva det var snakk om. Det er de derre små smiley-ikonene, sant? Synes sånne er så harry, haha, men det er jo likevel et litt morsomt spørsmål – om jeg skulle vært en, måtte det jo vært en som ruller med øynene eller noe, hvis det finnes!
    Håper kveldens jubileumsfeiringsfavorittrestaurantbesøk blir helt perfekt!