my new skin.

skins.

for ei lita stund sidan fekk eg spørsmål frå case app om eg ville designa og gje vekk to iphone-deksel her på bloggen. det høyrtes gøy ut så eg sa ja. syns dei er så fine. har ein med synne på min eigen telefon, desse to skal eg gi vekk til nokon som vil ha! me tar ein liten instagramkonkurranse!

legg ut eit bilde av noko som gjorde dagen din litt bedre, det kan vera kva som helst. merk meg med @hjartesmil og, avhengig av kva for ein av deksela du vil ha, merk bildet med hashtag #caitlin for dekselet til venstre og #synne for dekselet til høgre. min aller første instagramkonkurranse, folkens! håpar de har lyst til å vera med, kven vil vel ikkje ha fine jenter på telefonane sine?

translation:
a while ago, case app asked me to design and give away two iphone cases on my blog. it sounded fun, so i said yes. i think they are so pretty. i have the one on the right on my own phone too, giving these two away to someone who wants them! let’s do an instagram contest!

post a picture of something that made your day a bit better, it can be anything. ping me with an @hjartesmil and, depending on which case you want, mark it with #caitlin for the one on the left and #synne for the one on the right. my very first instagram contest, everyone! i hope you want to join in, who doesn’t want pretty girls on their iphones?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *