my portfolio!

ein gløymer aldri sin første, er det ikkje det ein seier? vel, no har eg ein første. min første ordentlige portfolio. denne bloggen er jo ein fantastisk måte å visa fram evnene mine på, men framtidige arbeidsgivarar syns kanskje det er i overkant kjedelig å måtta bla seg gjennom ein heil skog for å finna det dei leitar etter. no blir det enkelt! eg har laga den heilt sjølv óg, og det føles jo ekstra bra.

no ser me litt på bildegruppene:

portfolio.
portraiture
har portrett og kjem til å ha meir ordentlige seriar, som den av caitlin som kjem opp først.

portfolio.
everyday
er bilder eg tar i kvardagen, eit utvalg av mine favorittbilder frå bloggen.

portfolio.
synne
har fått sin heilt eigen, fordi eg har tatt så utrulege mengdar bilder av ho gjennom våre to år med vennskap. me er eit ordentlig team og når me samarbeider så skjer det magiske ting.

portfolio.
instax
har mine beste polaroidbilder.

portfolio.
weddings
er, heilt korrekt, mine beste bryllupsbilder.

translation:
you never forget your first, isn’t that what they say? well, now i have a first to whow you. my first real portfolio. this blog is an amazing way of showing my abilities, but future employers might think it’s very tedious to flip through a forest of information to find what they are looking for. now, it’s super easy! i’ve made it all on my own too, which makes it feel extra great. let’s take a look at the groups of photos:

in portraiture there are portraits and more ‘proper’ series like the one with caitlin in the picture.

everyday is pictures from my everyday life, a selection of my favorite pictures from the blog.

synne has her own group, just because i’ve taken such an amount of photos of her through our two years of friendship. we are an incredible team and when we work together, magic happens.

instax holds my best polaroids.

and in weddings we have… weddings!

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *