a list.

det her er ei fin liste eg fant hos flora for eit par dagar sidan.

peace and quiet.

DU.
kva hending i ditt liv har styrka deg mest som person?
generelt å ha det så vondt på barneskulen som eg hadde det. både med skule men óg å generelt aldri føla meg godtatt eller likt, aldri vera bra nok. også å bryta gjennom det, flytta ut då eg var 16 og brenna alle bruer. det er ikkje for alle, og det var ikkje enkelt, men for meg har det vore så verdt det.

kva har vore ditt livs største eventyr så langt?
forholdet til jostein. gjennom det har eg lært meg sjølv å kjenna og bli sterk i meg sjølv.

kva eigenskap likar du minst hos deg sjølv?
er skikkelig dårlig med pengar. ikkje at eg brukar mykje pengar, men at eg har så veldig noia for det. har enno ikkje klart meg gjennom eitt rekneskap utan å grina. pengar for meg er press der det er frihet for andre. jo meir eg har, jo vanskeligare har eg det.

når føler du deg sexy?
brisen med rufsete hår sein natt med ei hand på korsryggen.

kva får deg oftast til å gråta?
sakn i magen og pengar.

kva ler du av?
morsomme bloggar som den her. og når jostein dansar som ein gal. syns óg det er heilt fantastisk når folk hermar etter mødrene sine.

trur du på noko?
eg trur på kjærleik og vennskap og vin og glede og latter og tårer og bløtkake og ord. treng egentlig ikkje noko meir enn det.

når er du redd på ordentlig?
eg er ordentlig redd når eg flyr. egentlig har eg ikkje vore så redd for å fly, men sidan eit fly me sat i i år hadde kraftig turbulens og tippa nesten heilt over til eine sida, har eg vore ordentlig redd. prøver mitt beste å komma over det, det er ein upraktisk ting å vera redd for.

kva låt skulle vera soundtrack til ditt liv?
åh, eg anar ikke. akkurat no kanskje winners don’t come easy av highasakite.

night time.

“om…”
om du fikk eta og drikka berre fem greier resten av ditt liv, kva skulle du velga da?
rosévin, kyllingsalat, fersk juice, egg, mitt perfekte gulrotbrød.

om du fekk ein overnaturlig kraft eller kunnskap, kva skulle du velga?
teleportering, såklart. eller å gjera meg sjølv om til eit lite fly.

om du var ein matrett, ein farge og eit klesplass, kva skulle du vera da?
jostein sin pizza, antikkblå og ein kjole med stort skjørt.

om du skulle vera forelesar, kva skulle du forelesa i?
korleis vera kreativ, seriemordarar eller noko absurd som rødbetar.

om du fekk velga heilt fritt, kva skulle vera utsikten fra leiligheten din?
blømande kirsebærtre. alltid og for alltid.

om du var kjendis på turné, kva skulle du ønska å ha backstage?
nonstop, ingefærøl, steikt halloumi og ei røykmaskin.

om du fekk eta middag med kven du ville i heile verda, kven skulle du velga da?
eg skulle velga å ha middag med sara, fredrik, christine og frøy.

om du fekk gå tilbake i tid, til når skulle du reisa?
tidlig sekstital, kun for estetikken.

scotland, day two.

SJU
komponer ein salat med sju ingrediensar:
ruccola, ananas, raudlauk, cashewnøtter, kylling, paprika, fetaost.

nemn sju greier som utgjer ein fantastisk sommardag:
ei piknikkkorg med bra mat, rosévin, overskya+sol, is, fine folk på eit teppe i ein park, mengdar med bær og å spela masse kort.

kva er dine sju favorittplagg?
cardiganen fra acne som passar til alle kjolane mine, sirkuskjolen med fargeprikkar på, kjolen eg vart forlova i, det store grå skjørtet fra modcloth, spanx, fine mulberryveska, tøflene som bestemor har strikka.

om du fekk sju tusen å bruka i ein og samme butikk, kva butikk skulle du bruka dei i?
liberty!

om eg seier sju, kva tenkjer du på da?
s club 7!

kva gjer du helst på dagar du er sju-k?
drikk lemsip, ser på breakfast at tiffany’s og krøllar håret for å trøsta meg sjølv.

sun days.

LIVET
kva eigenskap likar du minst hos andre?
mangel på sjølvinnsikt og negativitet plagar meg virkelig.

kva syns du dei fleste menneske skulle trenga meir av?
mot og livsglede.

favorittid på døgnet?
rundt klokka seks, kanskje.

korleis vil du leva når du blir gammal?
i eit lite slott i frankrike med jostein, med stor hage med frukt og grønnsaker og badebasseng.

ditt drømmescenario akkurat no?
dagen etter jostein har levert oppgava og me berre ligg oppå kvarandre som slakt i parken og et is og slappar endelig endelig av.

translation:
this is a great list i found in flora‘s blog a couple of days ago.

YOU.
what do you consider to be the most strengthening event of your life?
going through so much pain in my childhood. both in school but also in general never feeling accepted or liked, never being good enough. and then breaking through it and moving out age 16, burning all bridges. it isn’t for everyone and it wasn’t easy, but for me it’s been so worth it.

what has been your biggest adventure this far in life?
my relationship with jostein. through it i’ve gotten to know myself and grown so strong.

what is your least favorite quality in yourself?
i’m really horrible with money. not that i spend so much of it, but i really hate money. still haven’t gotten through a tax report without crying. money is for me pressure where other people find it freeing. the more i have the worse it gets.

when do you feel sexy?
tipsy with big hair late night with a hand on my back.

what makes you cry most often?
missing people and money.

what makes you laugh?
funny blogs like this one. and when j dances like a crazy person in the kitchen. i also think one of the funniest things in the world is when people copy their mothers.

do you believe in anything?
i believe in love and friendship and wine and joy and laughted and tears and cake and words. i’ve never needed anything more than that.

when are you really scared?
i’m very scared when i’m flying. i haven’t really been before, but since we went through awful turbulence and the plane almost tipped completely over to one side, i’ve been very scared. trying to get over it though.

what would be the soundtrack to your life?
i don’t know, right now maybe winners don’t come easy by highasakite.

“if…”
if you could only eat five things for the rest of your life, what would you choose?
rosé wine, chicken salad, fresh juice, eggs and my perfect carrot bread.

if you got to have one supernatural power or knowledge, what would you choose?
teleportation, of course! or making myself into a teeny airplane.

if you were one food dish, one color and one garment, what would it be?
j’s pizza, antique blue and a full skirt dress.

if you were a lecturer, what would you teach?
creaticity, serial killers or something absurd like beets.

if you got to choose, what would be the view from your apartment?
cherry blossoms in april, always and for ever.

if you were a celebrity on tour, what would be on your rider?
m&ms, ginger ale, halloumi and a smoke machine.

if you could eat dinner with anyone in the entire world, who would you choose?
i would choose to dine with sara, fredrik, christine and frøy.

if you could go back in time, where would you go?
early sixties, just for the aesthetics.

SEVEN.
make a salad with seven ingredients:
arugula, pineapple, red onion, cashews, chicken, bell peppers, feta cheese.

say seven things that make for a great summer day:
a picnic basket with great food, rosé wine, clouds+sun, ice cream, nice people on a blanket in a park, lots of berries and lots of card playing.

what are seven favorite pieces in your closet?
my cardigan from acne that goes with all my dresses, my circus dress with all the dots, the dress i got engaged in, the big gray skirt from modcloth, spanx, my bag from mulberry and my booties that my grandmother knit for me.

if you had seven thousand to spend in the same store, where would you spend them?
liberty!

if i say seven, what pops up in your head?
s club 7!

LIFE
what is your least favorite quality in other people?
a lack of insight into themselves and negativity really bothers me.

what do you think most people could need more of?
courage and lust for life.

what is your favorite time of day?
around six, maybe.

how do you want to live when you get old?
in a little castle in france with jostein with a big garden with fruit and vegetables and a pool.

what is your dream scenario right now?
the day after j has turned in his masters and we’re in the park together and eating ice cream and finally relaxing.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *