غايبM.LQtr

for eit år sidan var eg lamma av kor vondt det var å føla at heile landet mitt stod i full fyr. eitt år etter er eg meir glad i landet mitt enn nokon gong, men såret er framleis så veldig, veldig ferskt. i dag håpar eg de smiler til framande på gata og klemmer folk litt ekstra hardt. me kan alle trenga eit ekstra smil. me kan alle trenga litt ekstra kjærleik på ein dag som i dag. håpar at de har det bra i det lange land og utanfor.

translation:
i hope you’ll send someone an extra smile today, in memory of the people my country lost in the horrible events that occured a year ago today.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *