♦ smileruter no⁵.

fjerde tema er: frukost! instruksjonar kan de sjå her. hugs å senda bildene i normalt format, slik at eg kan klippa det til sjølv. send til smileruter@hjartesmil.com før 17.juli. lykke til! og; om de har bloggar, send meg adressa, så får de ein link i innlegget.

hugs óg på å prøva å vera originale, sidan eg vil ha mest mulig forskjellig i den ferdige smileruta. lag og fiks og triks og ver inspirerte! send gjerne fleire bilder om de vil.

obs! eg veit at mange sender meg bilder som dei allerede har, men heile poenget med dette prosjektet er jo å setta gullkant på kvardagen, å gjera ein liten innsats for å ha det fint også fotografera det. tenk litt på det!

translation:
the fourth theme is: breakfast! instructions are here. remember to send the files in their original format, so i can crop them myself. send it to smileruter@hjartesmil.com before july 17th. good luck! and, if you have blogs, send me the adresses and i’ll link you in the entry. also remember to be original, since i want some variety in the finished project. wine and dine and be creative! and you’re free to send multiple pictures if you’d like.

Leave a Reply to Linn Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *