peace & quiet.

peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.peace and quiet.

det er så fantastisk å endelig få litt ro. å faktisk ikkje ha mulighet til å vera oppteken med noko anna enn å laga saft eller spela badminton. å bu i vårt eige lille hus med knirkete golv og dører som kan låsast, heilt isolerte fra omverda. hausta rabarbra og jordbær og eta med sukker og mjølk. gå tur med hundane og høyra på radio og vita at det er ingen som ser meg. ta bilder med hasselblad og høyra den fantastiske høge hole lukkarlyden treffa dei grøne veggane på kjøkenet.

translation:
it’s so amazing finally having some peace. actually not having the opportunity to be busy with anything else than making cordial and playing badminton. living in our own little house with squeaky floors and doors that lock and isolate us from the world. collect rhubarb and strawberries and eat them with sugar and milk. go on walks with the dogs, listening to the radio, knowing that noone can see me. photograph with my hasselblad, the amazingly loud and hollow sound meeting the green kitchen walls.

Leave a Reply to Linn Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *